Innovationsfondens internationale strategi

Et internationalt perspektiv er afgørende for et land som Danmark med en åben økonomi og handel på tværs af landegrænser. Fonden er netop nu ved at lægge sidste hånd på en ny strategi for internationale samarbejder.

Fonden har stort fokus på resultater og løsninger, som giver værdi for samfundet. Med afsæt heri ønsker fonden at give mulighed for tværgående investeringer i gode internationale projekter med deltagelse fra vidensinstitutioner og virksomheder - private såvel som offentlige. 

En forsker eller en forskningsinstitutions deltagelse i internationale programmer skal således kunne kobles til Innovationsfondens formål og være værdiskabende i forhold til de nationale aktiviteter. Samtidig skal deltagelsen i et internationalt program både skabe og bringe viden til Danmark og være en integreret del af værdikæden eller udviklingsrejsen for de forskere, forskningsinstitutioner og virksomheder, som Innovationsfonden investerer i.

For at få et transparent og gennemarbejdet grundlag for fokusering og prioritering blandt de mange mulige internationale programmer er der udarbejdet en række kriterier til vurderingen af programmerne:

 • Viden i Danmark 
 • Vækst og beskæftigelse i Danmark
 • Generel politisk prioritering og prioritering ift. interessenter
 • Finansielt attraktivt og lav administrativ byrde
 • Efterspørgsel blandt danske deltagere og attraktive samarbejdspartnere
 • Klar governance, transparens og evaluering

- Den kommende strategi skal være med til at opbygge viden i international topklasse og i større omfang udbrede danske løsninger på det internationale marked, siger Tore Duvold, Vicedirektør i Innovationsfonden.

Fonden forventer at præsentere den internationale strategi inden for kort tid.

Det internationale engagement i tal

Innovationsfonden blev etableret i 2014 ved sammenlægningen af Strategisk Forskningsråd (DSF), Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) og Højteknologifonden (HTF). Ifølge ’Tal om Forskning’ bevilligede DSF og RTI tilsammen i gennemsnit 95 mio. kr. årligt til internationale programmer fra 2010 til 2013. Fondens støtte til deltagelse i internationale programmer har været stigende siden fondens etablering i 2014.

  Internationale programmer
  Overblik

  Innovationsfonden er aktuelt (pr. 1.6.2017) aktiv i 46 internationale programmer, som overordnet kan inddeles i:

  • Bilaterale samarbejder med Indien, Kina, Sydkorea og Brasillien
  • Artikel 185+187 (bl.a. Eurostars, JTIESCEL, Bonus)
  • Joint programming initiatives (JPI)
  • Future and emerging technologies (FET) flagships
  • ERA-net uden JPI tilknytning
  • Eureka

  Innovationsfonden investerer i alle led af værdikæden fra den tidlige forskning og innovation til udvikling og implementering.