Innovationslysten er markant størst blandt fremstillingsvirksomheder

Innovationslysten er markant størst blandt fremstillingsvirksomheder

Innovationslysten hos landets små og mellemstore virksomheder er særlig stor hos fremstillingsvirksomheder, mens virksomheder i bl.a. handels-, transport- og servicebranchen halter bagefter. Det viser en ny analyse fra Innovationsfonden. De mest innovationslystne brancher er samtidig de brancher, der har den højeste produktivitet.

139 små og mellemstore danske virksomheder (SMV’er) med mellem 20 og 249 ansatte har modtaget midler fra Innovationsfondens InnoBooster-program de seneste tre år.

Innovationslysten er særligt udtalt blandt SMV’er i fremstillingssektoren, der har modtaget knap 60 procent af alle investeringstilsagn fra fonden, selvom denne type virksomheder kun udgør 14 procent af alle danske SMV’er. Det viser en ny analyse, som konsulentvirksomhederne Muusmann og Højbjerre Brauere Schultz har lavet for Innovationsfonden.

Derimod er det kun meget få SMV’er inden for handels-, transport- og servicebranchen, der søger midler fra Innovationsfondens InnoBooster-program. Det er samtidig de brancher, der har den laveste produktivitetsudvikling, ifølge de seneste produktivitetstal fra Danmarks Statistik og den seneste rapport fra Det Økonomiske Råd.

Innovation er en af hovednøglerne til at øge produktiviteten for danske SMV’er, og Innovationsfondens investeringer er med til at øge produktiviteten ved at give SMV’er mulighed for at finansierer interne innovationsprojekter. Derfor vil Innovationsfonden nu gøre en ekstra indsats for at øget kendskabet til fondens InnoBooster-program i de brancher, der halter efter.

- Vi skal blive bedre til at nå ud til de brancher, der i dag ikke søger midler hos os så ofte, som man kunne ønske. Det er især virksomheder inden for handel, transport og service. Vi er overbeviste om, at der er et hav af virksomheder med gode, innovative idéer og projekter, som kan bidrage til øget vækst og beskæftigelse i Danmark og som har brug for risikovillig kapital for at realisere deres idéer - men som ikke søger i dag. Vi ønsker at hjælpe med at få disse idéer til at blomstre og sikre regional såvel som national vækst i Danmark, siger Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden.

SMV’er i Midtjylland er mest innovative
Den skæve fordeling i forhold til, hvilke brancher der søger midler fra InnoBooster-programmet, kommer også til udtryk regionalt. Her får regioner med forholdsvis mange fremstillingsvirksomheder (Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland) flere investeringstilsagn end de øvrige regioner (Region Hovedstaden og Region Sjælland).

Region Midtjylland har langt størst succes med ansøgninger til Innovationsfondens InnoBooster-program. Således går mere end en tredjedel af alle investeringstilsagntil SMV’er i Region Midtjylland, selvom under en fjerdedel af alle SMV’er i Danmark er hjemmehørende i regionen.

Region Sjælland er den region, der har færrest InnoBooster-ansøgninger.

Fakta
Innovationsfondens InnoBooster-program

InnoBooster dækker investeringer op til 5 mio. kr.

Programmet er henvendt til SMV’er og startups.

Der er krav om, at:

  • Virksomheden skal have et CVR-nummer.
  • Virksomheden har eksisteret mere end tre år,
  • Virksomheden har en omsætning på min. 2 mio. kr. i seneste afsluttede regnskabsår, - eller har tiltrukket ekstern kapital for mindst 500.000 kr. inden for de sidste tre år.
Analysen - InnoBooster og danske SMV’er

Analysen er baseret på informationer om over 17.000 virksomheder med 20-249 ansatte.

Læs rapporten her

Kontakt
For yderligere information

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Mail: jens.bomholt@innofond.dk, Tlf. 61 90 50 45