hånd skriver på papir med kuglepen

Internationale eksperter skal rådgive Innovationsfonden om grøn missionsdreven innovation

Innovationsfonden har nedsat et internationalt Advisory Board, der skal understøtte fonden i arbejdet med grønne missionsdrevne forsknings- og innovationspartnerskaber.

Folketinget har givet Innovationsfonden til opgave at udmønte fire strategiske grønne forsknings- og innovationsmissioner, der skal bidrage til, at Danmark når målet om 70 pct. reduktion af den samlede CO2-udledning i 2030 – og bane vejen for et klimaneutralt samfund i 2050.

Innovationsfonden nedsætter nu et højprofileret internationalt Advisory Board, der skal yde strategisk rådgivning til fonden i det fortsatte arbejde med at nå i mål med de fire missioner, som regeringen har udpeget i sin grønne forskningsstrategi:

 • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
 • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)
 • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
 • Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

Det nye Advisory Board består af syv eksperter, der har stor faglig indsigt i – og international erfaring med – missionsdreven innovation og grøn omstilling. Det er disse kompetencer og erfaringer, som skal være med til at kvalificere og understøtte fondens arbejde med missionsdreven innovation. Panelet kan blive udvidet med nye medlemmer løbende.

Det er Innovationsfondens bestyrelse, der træffer de endelige beslutninger om investeringerne fra fonden, og Missions International Advisory Board er således udelukkende et rådgivende organ.

Følgende medlemmer er udpeget til ’Missions International Advisory Board’:

 • Cheryl Martin, Dr.  / Manager at Harwich Partners, LLC
 • Walter Eevers, Prof. Dr. / Director at VITO
 • Iván Martén, Dr. / Several Board positions related to the energy transition
 • Richard Templer, Professor / Director of Innovation at the Grantham Institute at Imperial College London
 • Emilie Normann, Head of research, analysis and higher education at Fund of Entrepreneurship
 • Michael Zöllner, Managing Director at Danish Green Investment Fund
 • Gina Domanig, Managing Partner at Emerald Technology Ventures

- Innovationsfonden er i fuld gang med at skabe det bedst mulige grundlag for de grønne missiondrevne partnerskaber i tæt samarbejde med store dele af det danske forsknings- og innovationssystem. Den missionsdrevne tilgang til innovation, der skal sætte fart på den grønne omstilling og udvikle nye klimateknologier, er banebrydende, og derfor ønsker vi at inddrage viden og erfaringer fra nogle af klodens klogeste hoveder på det her område. Jeg er glad for, at så store kapaciteter har indvilget i at rådgive Innovationsfonden, siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør i Innovationsfonden.

Innovationsfonden er i fuld gang med at skabe det bedst mulige grundlag for at investere strategisk klogest og mest målrettet i missionsdrevne grønne partnerskaber, der får til opgave at løse de fire missioner. Første del af processen er såkaldte roadmaps, der skal danne ramme om de kommende grønne partnerskaber.

Fonden har modtaget en lang række kvalificerede og ambitiøse bidrag fra relevante aktører i det danske forsknings- og innovationssystemet, hvor de bedste bidrag og elementer vil blive udvalgt og annonceret til august, hvor fonden åbner for ansøgninger til de grønne forsknings- og innovationspartnerskaber.

Læs mere om roadmap-processen her.