Internationalt ekspertpanel evaluerer Innovationsfonden

Internationalt ekspertpanel: Innovationsfonden er en stor gevinst for innovationslandskabet i Danmark

Innovationsfonden lever op til sit formål og har siden oprettelsen i 2014 vist sig som en gevinst for det samlede forsknings- og innovationssystem i Danmark. Sådan lyder hovedkonklusionerne i en stor evaluering af fonden fra et internationalt ekspertpanel, som netop er offentliggjort.

Innovationsfonden blev oprettet i 2014 med det formål at bygge bro mellem universiteter og det omkringliggende samfund gennem fondens investeringer i strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation.

Dermed er Innovationsfonden med til at finansiere strategisk forskning, teknologiske og vidensbaserede løsninger på store samfundsudfordringer, øge produktiviteten blandt danske virksomheder og styrke mulighederne for landets iværksættere.

Som en del af oprettelsen blev det besluttet, at fondens arbejde, struktur og rolle skulle evalueres efter fire år.

Derfor nedsatte regeringen tilbage i september 2018 et internationalt ekspertpanel, som fik til opgave at evaluere Innovationsfonden. Målet var at afdække, om fonden lever op til sit lovbestemte formål, og om fonden varetager sin centrale rolle i det danske forsknings- og innovationssystem tilfredsstillende.

Fonden er en succes
Ekspertpanelet har netop offentliggjort sin evalueringsrapport, og konklusionerne er klare.

Innovationsfonden har siden sin oprettelse i 2014 været en stor gevinst for det danske innovationssystem. Det glæder formanden for fondens bestyrelse, Jens Maaløe.

- Jeg er stolt over, at eksperterne klart siger, at Innovationsfonden gør det rigtig godt, og at vi er lykkes med at blive det smidige og ubureaukratiske bindeled mellem erhvervslivet og universiteterne, som var målet, da vi blev oprettet for fem år siden. Innovationsfonden understøtter året rundt innovative og teknologiske løsninger på nogle af de største samfundsudfordringer, som Danmark – og resten af verden – står med, ligesom vi baner vejen for et blomstrende iværksættermiljø og et levende samspil mellem forskere og virksomheder. I al ydmyghed synes jeg godt, man kan konkludere, at Innovationsfonden har været og er en succes, siger Jens Maaløe.

En central indgang
Det internationale ekspertpanel konkluderer konkret, at fonden lever op til det, der var formålet med at oprette fonden tilbage i 2014, nemlig at investere i strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation, blandt andet for at øge andelen af innovative virksomheder samt de private virksomheders investeringer i forskning og udvikling.

Ekspertpanelet konkluderer også, at Innovationsfonden er lykkes med at skabe én central indgang til innovationsfinansiering, som fungerer effektivt og ubureaukratisk.

Fondens brugere – de mange bevillingsansøgere – oplever desuden en fond, hvor medarbejderne er kvalificerede, engagerede og gør en dyd ud af at skabe de bedste rammer for ansøgerne.

På samme måde finder ekspertpanelet, at Innovationsfondens forskellige etablerede programmer favner bredt og dækker hovedparten af de behov, der findes hos de forskellige målgrupper.

Panelet fremhæver forbedringsforslag
Ekspertpanelet kommer samtidig med en række forbedringsforslag, hvor Innovationsfonden ifølge panelet kan øge effekten af dens rolle.

En række af anbefalingerne er fonden allerede ved at implementere, og dette arbejde vil tiltage i styrke i forbindelse udrulningen af den nye regionale og decentrale struktur for fonden, som er i fuld gang.

Panelet foreslår blandt andet, at fondens lovbestemte mandat udvides, således at fonden får et større ansvar for at udvikle det innovative økosystem i Danmark. Det foreslås også, at regeringen afsætter flere midler til forskningsfinansiering.

Derudover påpeges det i evalueringen, at der er en række konkrete punkter, hvor Innovationsfonden kan forbedre sig.

Det gælder blandt andet et tættere samarbejde med andre finansieringsaktører, et større fokus på et hæve succesraten for ansøgningstilsagn og en styrkelse af feedback på afslag på ansøgninger.

Fondens bestyrelsesformand, Jens Maaløe, er meget tilfreds med det internationale ekspertpanels anerkendelse af fondens arbejde og rolle, og fondens bestyrelse vil nu tage rapportens anbefalinger som input til deres arbejde med at gøre Innovationsfonden endnu mere agil og skalerbar.

Desuden vil bestyrelsen indlede en dialog med regeringen og Folketinget, der skal sikre, at Innovationsfonden fremover kan blive endnu bedre til at fremme innovative og teknologiske løsninger på de største samfundsudfordringer.

- Innovationsfondens nuværende strategi har dannet fundament for, at vi i dag er en nøglespiller inden for dansk innovation. Fonden er ved at reetablere sig med en ny regional og decentral struktur, og hvor der sker udskiftning af både bestyrelsesformand og direktør inden for kort tid. Derfor er det også en kærkommen lejlighed til at finpudse vores arbejde, rolle og strategi til den næste fase af fondens virke. I den proces skal vi naturligvis inddrage de konstruktive anbefalinger, som evalueringspanelet er kommet med. Det er en toptunet fond i rigtig god form, som nu skal tage næste skridt i udviklingen, siger Jens Maaløe.

Fakta
Kort om Innovationsfonden
 • Innovationsfonden blev etableret i 2014 med det formål at give tilskud til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation, blandt andet for at øge andelen af innovative virksomheder samt de private virksomheders investeringer i forskning og udvikling.
   
 • Fondens aktive portefølje er på over 8 mia. kr, og tæller ca. 2.300 aktive projekter.
   
 • Fondens bevilling til investeringer i 2019 er ca. 1,5 mia. kr.
   
 • Heraf er godt 723 mio. kr. afsat til strategisk og udfordringsdrevet forskning og ca. 765 mio. kr. afsat til teknologiudvikling og innovation.
   
 • Fonden modtog ca. 4.000 ansøgninger i 2018.

Læs mere om Innovationsfonden og formålet med oprettelsen af fonden her.

Kontakt

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf: 61 90 50 45, Mail: jens.bomholt@innofond.dk