Internationalt orienteret Investment Officer

Har du et bredt internationalt udsyn? Har du forståelse for, hvordan samarbejder mellem danske og udenlandske forskere og virksomheder kan skabe innovation til gavn for Danmark? Tager du gerne initiativ, er god til at skabe relationer og har flair for at gøre muligheder til noget konkret? Så er det måske dig, vi leder efter.

Som International Investment Officer skal du bidrage til, at Innovationsfonden får et stærkere internationalt udsyn med henblik på at øge innovationen i Danmark. Du bliver en nøgleperson i at udvikle og implementere fondens nye, internationale strategi, der skal sikre, at dansk forskning og innovation bliver styrket internationalt.

Konkret skal du arbejde med at øge danske virksomheders og videninstitutioners deltagelse i internationale forsknings- og innovationsprogrammer (f.eks. i EU-regi) og etablere flere strategiske, internationale partnerskaber og relationer.

Samtidig skal du bidrage til at at tænke de internationale indsatser fra det danske innovationssystems bedre sammen i tæt samarbejde med de øvrige aktører.

Samtidig bliver en vigtig opgave at bidrage til at tiltrække flere internationale talenter inden for forskning og innovation til Danmark.

Om jobbet
Du vil referere til den ene af vores vicedirektører, og du vil få en meget tæt dialog med kollegaer på tværs af Innovationsfonden samt med en bred vifte af eksterne samarbejdspartnere.

Du skal i jobbet bl.a.:

 • Arbejde struktureret med at indarbejde en international dimension ind i alle fondens programmer.
   
 • Udvikle konkrete initiativer, der løser Danmarks og vores samarbejdspartneres behov for internationalisering i innovationsprocessen (f.eks. finde samarbejdspartnere, funding).
   
 • Udvikle nye måder, hvorpå fonden kan understøtte, at flere internationale talenter finder vej til virksomheder og videninstitutioner mhp på at understøtte innovation.
   
 • Arbejde strategisk med og gennemføre internationale ansøgningsprocesser f.eks. i de EU-programmer, Innovationsfonden deltager i.

Om dig
Som person tænker du nyt, og du har bevist, at du kan få ideer til at materialisere sig. Du tænker stort og dit mind-set er udpræget internationalt. Du forstår at omsætte strategi til virkelighed og udfordrer eksisterende strukturer. Du er imødekommende og har let ved at skabe relationer på tværs. Du forstår barriererne for innovation og har en forståelse for virksomheders og videninstitutioners behov og bidrag i innovationsprocesser.

Vi forestiller os, at du:

 • har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse.
   
 • har passion for at skabe innovation og vækst i Danmark.
   
 • favner bredt og har et solidt indblik i, hvordan forskellige former for forskning kan skabe værdi for samfundet og i strukturerne for internationalt innovationssamarbejde.
   
 • har personlig og faglig pondus, gennemslagskraft og evner at kommunikere med en bred vifte af faglige eksperter.
   
 • har en erfaring med at udvikle indsatser på tværs af ”stakeholders” i en international kontekst.
   
 • arbejder analytisk, struktureret og vedholdende også når det er svært – tingene skal blive til noget.
   
 • har interesse for EU-tilskudsordninger og europæisk samarbejde.
   
 • evner at arbejde selvstændigt, men sætter ikke egne mål over det fælles formål.
   
 • evner at samarbejde og hjælpe andre med at se muligheder og begejstre.

En ambitiøs og social arbejdsplads
Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag.

Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Sammen skaber vi fremtidens fundament
Innovationsfondens formål er at accelerere forskning og innovation til løsninger, der styrker det danske samfunds konkurrenceevne og bæredygtighed ved at investere aktivt i idéer, viden og teknologi samt katalysere samarbejde og partnerskaber mellem forskere, iværksættere og virksomheder.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen ønskes tiltrådt 1. april eller hurtigst muligt.

Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

Ansættelsessted: Århus

Søg stillingen

Vi skal have din ansøgning, CV og eksamensbevis senest den 10. februar kl. 12:00.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jens-Peter Vittrup på telefon 61905023 eller Børge Lindberg på telefon 61905012

Innovationsfonden ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen.

Om Innovationsfonden  
Innovationsfonden skaber fundament for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan udvikle innovative og levedygtige løsninger på samfundets udfordringer. Det gælder f.eks. nye løsninger på, hvordan vi mindsker CO2, transporterer os grønnere, spiser sundere fødevarer, sikrer et renere miljø og bedre behandling på vores sygehuse.

Vi investerer i fremtidens ældrepleje, integration og nye metoder til at højne unges trivsel og i, hvordan vi kan samarbejde på nye måder. Vi investerer i at modne og kommercialisere de bedste forskningsideer, i at sikre innovation og udvikling i danske virksomheder og i at holde hånden under lovende opstarts-eventyr.

Alt sammen for at styrke Danmarks konkurrenceevne og skabe et mere bæredygtigt samfund.  

Vi vil skabe værdi for pengene
Det er vigtigt, at det danske samfund får mest mulig værdi af de penge, fonden investerer i forskning og innovation. Derfor prioriterer vi ansvarlighed meget højt. Der er krav til alle projekter om samfundsengagement, gennemsigtighed, uddannelse og etik.

I modsætning til andre investorer kan eller skal Innovationsfondens resultater ikke nødvendigvis aflæses i aktiekurser eller årsregnskaber. Innovationsfondens resultater kan lige såvel aflæses sociale velfærdsforbedringer, øget velstand eller reduktion i CO2-udledning

Vi er hele Danmarks investeringsfond
Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele Danmark. Derfor er Innovationsfonden fysisk tilstede med kontorer spredt over hele landet i København, Aarhus, Odense og Aalborg.