Investment Officer inden for humaniora og samfundsvidenskab (SSH) i Aarhus

Har du et solidt indblik i dansk og udenlandsk samfundsmæssig og humanistisk forskning (SSH)? Har du forståelse for, hvordan SSH forskning – alene eller i samspil med andre fagligheder -  kan skabe værdi for samfundet f.eks. gennem samarbejder mellem forskere og virksomheder? Er du passioneret omkring at understøtte innovation i Danmark? Så har vi en spændende stilling på Innovationsfondens kontor i Aarhus.

Vi skaber fremtidens fundament
I Innovationsfonden investerer vi hver dag i landets dygtigste forskere, videns-iværksættere og virksomheder, der med nye ideer, viden og teknologi styrker Danmark og samfundets bæredygtighed. I 2020 skal fonden investere over 2 mia. kr. i forsknings- og innovationsprojekter. Det er en spændende og væsentlig samfundsopgave, vi løser – og den kan du nu blive en del af!

Om jobbet
Dine konkrete opgaver bliver bl.a.:

 • bidrage til at styrke og synliggøre SSHs værdi for innovation på tværs af fondens programportefølje - fra iværksætteri over innovationsprojekter i SMVer til store innovationspartnerskaber.
   
 • evaluering af ansøgninger i tæt samarbejde med kollegaer samt eksterne faglige eksperter.
   
 • aktiv porteføljestyring og projektopfølgning inden for dit fagområde i hele Danmark.
   
 • interaktion med en bred vifte af interessenter, samarbejdspartnere og det faglige miljø med henblik på at få SSH og tværfaglighed højere op dagsordenen – og ind i konkrete projekter.
   
 • være med til at udvikle Innovationsfondens tilgang til samfundsmæssig værdiskabelse, herunder hvordan SSH indtænkes heri.
   
 • med afsæt i samfundets og virksomhedernes konkrete udfordringer udvikle og understøtte større tværfaglige partnerskaber, hvor SSH får en central rolle.
   
 • planlægning og drift af fondens opslags- og investeringsprocesser.

Du vil referere til den ene af vores vicedirektører, og du vil få en meget tæt dialog med kollegaer på tværs af Innovationsfonden samt med en bred vifte af eksterne samarbejdspartnere.

Om dig
Du har en længerevarende samfundsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse, ideelt en ph.d. grad, med et bredt og tværfagligt kendskab til SSH-områdets muligheder for samfundsmæssig værdiskabelse. Du har arbejdet med konkrete innovationsprojekter og har erfaring med, hvordan projekter skal designes, så SSH kan bidrage til samfundsmæssig effekt.

Samtidig har du flere års erfaring fra en vidensbaseret stilling i den private sektor eller i tilsvarende stilling i den offentlige sektor, eksempelvis fra universitet, rådgivningsvirksomhed, interesseorganisation eller lignende.

Hertil forestiller vi os at du:

 • kan forholde dig overordnet til mange forskellige fagområder – og forstår, hvordan innovation skabes i kombinationen af mange forskellige forskningsområder, herunder hvordan SSH kan integreres i et innovationsprojekt og ikke være et ”påklistret” element i projekter.
   
 • har forståelse for effektkæder og måling af værdien af SSH forskning ift. samfundet.
   
 • har erfaring og interesse for de samfundsmæssige og erhvervsmæssige udfordringer og muligheder.
   
 • har indsigt i værdikæden fra forskning over innovation til anvendelse/kommercialisering.
   
 • har og udbygger et fagligt netværk inden for en eller flere SSH fagligheder.
   
 • har personlig og faglig pondus, gennemslagskraft og evner at kommunikere med ydmyghed til en bred vifte af interessenter og faglige eksperter.
   
 • har en analytisk og evidensbaseret tilgang.
   
 • har lyst til at arbejde i en matrix organisation, hvor alle tager betydeligt medansvar for de samlede arbejdsopgaver og også bidrager uden for ens faglige område.

En ambitiøs og social arbejdsplads
Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen ønskes tiltrådt 1. januar eller hurtigst muligt.

Du ansættes i Innovationsfonden efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

Ansættelsessted: Aarhus

Søg stillingen

Vi skal have din ansøgning, CV og eksamensbevis senest tirsdag den 27. oktober 2020, kl.12.00.

Innovationsfonden forbeholder sig ret til at indhente ekstern hjælp til at behandle ansøgningerne.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Investment Officer Jakob Wedel på telefon 61 90 50 31 eller Investment Officer Paola Quiroga på telefon 61 90 50 86.

 Innovationsfonden ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen.