Investment Officer inden for sundhed

Har du forståelse for, hvordan forskningen kan skabe innovation til værdi for samfundet fx gennem samarbejder mellem forskere og virksomheder? Har du indblik i dansk og udenlandsk sundhedsforskning? Er du passioneret af at understøtte sundhedsinnovation i Danmark? Så har vi en spændende stilling i Innovationsfondens kontor i Aarhus som specialkonsulent.

Vi skaber fremtidens fundament
I Innovationsfonden investerer vi hver dag i landets dygtigste forskere, videns-iværksættere og virksomheder, der med nye idéer, viden og teknologi styrker Danmark. Det er en spændende og væsentlig samfundsopgave vi løser – og den kan du nu blive en del af!

Om jobbet
Som Investment Officer skal du bringe din faglighed og erfaring i spil i forhold til både ansøgere og styring af fondens portefølje af igangværende forsknings- og innovationsaktiviteter.

Dine konkrete opgaver bliver bl.a.:

 • evaluering af ansøgninger i tæt samarbejde med kollegaer samt eksterne faglige eksperter
 • aktiv porteføljestyring og projektopfølgning i hele Danmark
 • interaktion med en bred vifte af interessenter, samarbejdspartnere og det faglige miljø
 • med afsæt i samfundets og virksomhedernes konkrete udfordringer udvikle og understøtte større partnerskaber
 • planlægning og drift af fondens opslags- og investeringsprocesser

Du vil referere til den ene af vores vicedirektører, og du vil få en meget tæt dialog med kollegaer på tværs af Innovationsfonden samt med en bred vifte af eksterne samarbejdspartnere.

Om dig
Du har en længerevarende sundhedsvidenskabelig uddannelse, ideelt en ph.d. grad, med kendskab til sundheds - og velfærdsområdet og med erfaring indenfor et eller flere relevante områder f.eks. tekniske og digitale hjælpemidler, borgernære sundhedsløsninger, R&D, Pharma, klinisk forskning, og implementering af løsninger hos borgerne eller patienter eller de fagspecifikke regulatoriske og immaterielle rettighedsforhold m.v.

Samtidig har du måske erfaring fra en vidensbaseret stilling i den private sektor eller i tilsvarende stilling i den offentlige sektor, eksempelvis fra universitet, rådgivningsvirksomhed, interesseorganisation eller lignende.

Hertil forestiller vi os at du:

 • kan forholde dig overordnet til mange forskellige fagområder – og forstår hvordan innovation skabes i kombinationen af mange forskellige forskningsområder
 • har en bred tilgang, så du kan forholde dig overordnet til tværfaglige og beslægtede fagområder ift. FoU inden for disse områder og effektkæder
 • har indsigt i værdikæden fra forskning over innovation til anvendelse/kommercialisering
 • har lyst til at arbejde i en matrix organisation, hvor alle tager betydeligt medansvar for de samlede arbejdsopgaver og også bidrager uden for ens faglige område
 • har en analytisk og evidensbaseret tilgang til opgaverne, og kan arbejde selvstændigt og selvmotiverende i en travl hverdag
 • er en rigtig god kollega med god situationsfornemmelse, som er proaktiv, opsøgende og arbejder målrettet.

En ambitiøs og social arbejdsplads
Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

Sammen skaber vi fremtidens fundament
Innovationsfondens formål er at accelerere forskning og innovation til løsninger, der styrker det danske samfunds konkurrenceevne og bæredygtighed ved at investere aktivt i idéer, viden og teknologi samt katalysere samarbejde og partnerskaber mellem forskere, iværksættere og virksomheder.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen ønskes tiltrådt 1. oktober 2021 eller hurtigst muligt.

Du ansættes i Innovationsfonden efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

Ansættelsessted: Aarhus

Søg stillingen

Vi skal have din ansøgning, CV og eksamensbevis senest 8. august 2021. Der vil blive anvendt personlighedstest i rekrutteringsprocessen. Disse kan om nødvendigt blive udført af tredjepart.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Steen B. Mortensen på telefon 61 90 50 26, onsdag den 30. juni kl. 10-12, onsdag d. 4. august kl. 10-12 og torsdag d. 5. august kl. 12-14.  

Innovationsfonden ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen.