Kartofler

Kartoffelskrald åbner guldgrube

Nyt forskningssamarbejde vil udnytte restprodukter fra kartofler og tang i ingrediensproduktion. Perspektiverne lover – udover en værdiforøgelse på op til faktor 1000 – også naturlige tilsætningsstoffer og bedre ressourceudnyttelse.

I dag bruges tang og kartofler til at udvinde en lang række tilsætningsstoffer til fødevareproduktion. Det betyder, at der produceres store mængder restprodukter, som omsættes med meget lav værdi og sælges som dyrefoder eller ender som affald.

Men restprodukterne indeholder værdifulde proteiner, som – hvis de kan udvindes tilstrækkeligt billigt og effektivt – er mulige at bruge til at producere forskellige tilsætningsstoffer såsom konserveringsmidler, smagsstoffer og emulgatorer.

Med investering fra Innovationsfonden vil forskere fra DTU og Aalborg Universitet i samarbejde med fem virksomheder udvikle værktøjer, der bruger viden om proteinsekvenser til at scanne restproduktet for proteiner med egenskaber, der gør dem brugbare i produktionen af tilsætningsstoffer.

De vil også udvikle værktøjer til at udtage netop de dele af proteinerne, som skal bruges i produktionen. Restprodukterne sælges i dag til en kilopris på mellem 1-15 kroner. Projektpartnerne forventer, at den ekstraherede proteinmasse kan sælges til en kilopris, der er ti til tusind gange højere, afhængigt af hvad den kan bruges til.

Forskningsprojektet vil give os unik indsigt i, om den for os mindst værdifulde del af kartoflen kan anvendes til nye specialiserede ingredienser til brug i produktionen af fødevarer eller non-food produkter,” siger udviklingsdirektør Ole Bandsholm Sørensen fra virksomheden KMC, som er en af projektpartnerne.

Det er dog ikke kun en fremragende forretning at udvinde og sælge de værdifulde proteiner fra restproduktet.  Proteinerne kan også fungere som konserveringsmiddel og forlænge levetiden på de fødevarer, hvor de tilsættes:

- De nye værktøjer vil skabe større værdi af restprodukter og sikre, at råvarer bliver bedre udnyttet. De tilsætningsstoffer, som de udvundne proteiner skal bruges i, vil blandt andet være med til at forlænge fødevarers holdbarhed, så også på den måde er vores projekt med til at bekæmpe ressourcespild, forklarer projektleder og professor Egon Bech Hansen fra DTU Fødevareinstituttet.

På verdensplan går meget store mængder mad tabt, da det ikke bliver brugt i tide. I u-landene er det især hos producenterne, at fødevarerne bliver fordærvet. I i-lande er det forbrugerne, der ikke får brugt fødevarerne, inden de bliver for gamle. Med dette projekt vil proteinerne fra spildprodukterne blandt andet kunne bruges som konserveringsmiddel og sikre, at fødevarerne er appetitlige i længere tid.

DTU Fødevareinstituttet forsker, underviser og rådgiver indenfor bl.a. fødevarekvalitet og -sikkerhed. Instituttet har en vision om at producere viden og teknologiske løsninger, som udvikler en bæredygtig fødevareproduktion. I projektet er det instituttets rolle bl.a. at karakterisere ingrediensernes funktionalitet, udvikle produktionsprocesser og lede projektet.

Om partnerne

DTU Bioinformatik forsker, underviser, samarbejder med industrien og skaber innovative løsninger inden for: bioteknologisk informatik, sundhedsinformatik, personlig medicin, kvantitativ genomforskning og systembiologi. Vi driver projekter, der kombinerer big data og laboratorieforskning via det nationale supercomputercenter og Computerome samt molekylære genomik-laboratorier.

Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab beskæftiger sig med forskning og undervisning bl.a. inden for proteiners struktur, sammensætning og funktionalitet. Universitetet og instituttet har en målsætning om at udvikle teknologi og viden, som kan bruges i samfundet. I dette projekt er instituttets rolle at bestemme udgangsmaterialernes præcise proteinindhold, samt kvalitetssikre produktionsprocesserne for de nye tilsætningsstoffer.

Lihme Protein Solutions udvikler funktionelle proteiningredienser samt de processer, som bliver brugt til at isolere proteiner fra fødevareindustriens side- og affaldstrømme. LPS fokuserer på anvendelsen af selektive affinitetsmetoder i kombination med klassiske separationsmetoder for at opnå den højeste grad af protein funktionalitet til den lavest mulige procesomkostning.

Unibio er bio-industrielt selskab som er globalt førende inden for teknologi til konvertering af metangas til protein gennem bakteriel fermentering. Til det formål har Unibio udviklet den unikke U-Loop reaktor, som er en forudsætning for at kunne få en tilstrækkelig høj koncentration af gas i fermenteringssuppen. Unibios teknologier kan bruges til at opnå selskabets vision om, at en større andel af verdens landbrugs- og fiskeriarealer bliver brugt til at producere menneskeføde i stedet for til produktion af protein til dyrefoder.

KMC er en af Europas førende producenter af kartoffelbaserede fødevareingredienser. Udover kartoffelstivelse og modificeret stivelse fremstiller KMC også kartoffelpulver og –flager. KMC har fokus på at levere specialiserede løsninger baseret på kartoffelstivelse til fødevarekunder verden over, og over 95% af produktionen eksporteres til mere end 80 lande. Udover stivelse arbejder KMC på at udnytte resten af kartoflen til at fremstille forædlede ingredienser.

AKV-Langholt producerer kartoffelstivelse og -proteiner fra nordjysk stivelseskartoffelproduktion. I joint venture med verdens største fødevareproducent fremstilles og sælges modificerede stivelser til specialanvendelser til papir- og fødevareindustrien. Nye proteiner udvikles i samarbejde med KMC.

CP Kelco er en af verdens største producenter af raffineret carrageenan – et tilsætningsstof, der udvindes af specielle tangarter og bruges som stabilisator og fortykningsmiddel i alt fra kakaomælk og kødprodukter til tandpasta og ansigtscremer.

Mere om projektet
Investering
  • Fondens investering: 14 mio. kr. 
  • Samlet budget: 21 mio. kr.
  • Projektets varighed: Fem år
  • Officiel titel: PROVIDE - Protein valorization through informatics, hydrolysis and separation.
Samfundspotentiale
  • Restprodukterne får større værdi
  • Flere naturlige tilsætningsstoffer
  • Bedre udnyttelse af råvarer = mindre madspild
Kontakt

Professor Egon Bech Hansen, DTUFødevareinstituttet
Tlf. 3588 6203

Professor Ole Lund, DTU Systembiologi
Tlf. 4525 2425

Professor Michael T. Overgaard Aalborg Universitet
Tlf. 9940 8525   

CEO Allan Lihme, Lihme Protein Solutions
Tlf. 2037 8751

Projektleder Eleni Ntkolou Unibio
Tlf. 6310 4040

Udviklingsdirektør Ole Bandsholm Sørensen, KMC
Tlf.9642 5515

Udviklingschef Niels Eriksen, AKV-Langholt
Tlf. 4051 6233     

Communications Director Michele Cacdac-Jones, CP Kelco
Tlf. +1 678-247-7149

Pressekontakt

Thomas Bjerre, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf: 6190 5019, mail: thomas.bjerre@innofond.dk