Kick-off-arrangement for nye ErhvervsPhD-projekter

Kick-off-arrangement for nye ErhvervsPhD-projekter

Opstartsmøde ruster ErhvervsPhD-studerende og deres vejledere til et samarbejde på tværs af forskning og erhvervsliv
 

Onsdag d. 27. februar 2019 var alle nye ErhvervsPhD-studerende og deres hovedvejledere fra henholdsvis virksomhed og universitet inviteret til Innovationsfondens opstartsmøde for de projekter der er gået i gang for nylig.

Arrangementet blev afholdt på Scandic i Kødbyen.

God start på projektforløb
Kick-off-arrangementet er sammensat, så det sætter rammen for en god opstart på projekterne. Det ruster deltagerne til et samarbejde på tværs af forskning og erhvervsliv og til at imødegå de mulige udfordringer, der kan opstå i projektet.

Blandt punkterne på programmet er en poster-session, hvor deltagerne hører om projekterne på tværs af fagområder. De får også mulighed for at møde vejledere og ErhvervsPhD-studerende.

Deltagerne introduceres også til ErhvervsPhD-kurset der afholdes af Copenhagen Business School og som udgør 5 ECTS-point af ErhvervsPhD-uddannelsen.

Som en del af arrangements mål om at klæde samarbejdsparterne på til et godt projektforløb er der afsat tid til at deltagerne spiller Innovationsfondens brætspil "Trilemma". Det lader spillerne tage stilling til forskellige mulige udfordringer og dilemmaer, der ofte vil opstå i denne type projekter.

Læs mere om kick-off-arrangementer for Erhvervs PhD-studerende

Kick-off-arrangement for nye ErhvervsPhD-projekter

Kick-off-arrangement for nye ErhvervsPhD-projekter

​​​​Kick-off-arrangement for nye ErhvervsPhD-projekter