Life science, sundhed og velfærdsteknologi

Life science, sundhed og velfærdsteknologi

Innovationsfonden understøtter Danmarks stærke viden- og forskningsposition inden for life science, sundhed og velfærdsteknologi ved at investere i forsknings- og innovationsprojekter, der udvikler løsninger og teknologier, som gavner borgernes sundhed, virksomhedernes bundlinje og Danmarks internationale konkurrencekraft.

Fonden investerer i udfordringsdrevne sundhedsprojekter på alle trin i forsknings- og innovationsværdikæden, som kan drive den fremtidige sundhedsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige udvikling fremad.

Innovationsfondens investeringer kan bl.a. bidrage til:

  • ny viden om og udvikling af ny sundheds- og velfærdsteknologi.
  • effektivisering af service i den offentlige sektor.
  • forbedringer af forebyggelsestilbud og behandlinger i primær- og sygehussektoren samt psykiatrien.
  • nedbringelse af ulighed inden for sundhed.

Fondens investeringer skal også bidrage til at styrke den kliniske forskning i Danmark for bl.a. at understøtte kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsnet, god patientbehandling og tiltrækning af udenlandske forskningsinvesteringer til Danmark - med særligt fokus på den kliniske forskning, som bedrives på hospitalerne og ved andre offentlige forskningsinstitutioner, herunder den uafhængige og patientnære kliniske forskning.

Fonden kan også investere i klinisk forskning, som bidrager til udviklingen af:

  • personlig medicin.
  • det digitale sundhedsområde, herunder sundhedsdataområdet.
  • kunstig intelligens og øget virtuel og teknologisk brug ifm. afvikling af kliniske forsøg.

Læs aftalen om forskningsreserven 2021

Mere info
Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Marlene Fredborg
Tlf: 6190 5052
Emailmarlene.fredborg@innofond.dk

Steen Bennike Mortensen
Tlf: 6190 5026
Emailsteen.bennike.mortensen@innofond.dk