Mange ansøgninger til Grand Solutions

Mange ansøgninger til Grand Solutions

Innovationsfonden modtog i alt 168 ansøgninger til de 3 grand Solutions opslag med deadline 19. februar 2019:

Fordeling af ansøgninger på de 3 opslag:

  • Grøn vækst: 55 ansøgninger, søgt for 716 mio. kr. (rammen er ca. 150 mio. kr.)
     
  • Bedre Sundhed: 58 ansøgninger, søgt for 783 mio. kr. (rammen er ca. 120 mio. kr.)
     
  • Nye teknologiske muligheder: 55 ansøgninger, søgt for 882 mio. kr. (rammen er ca. 120 mio. kr.)

Senest fredag d. 12. april får alle projekter besked, om de kommer i international peer review og bliver inviteret til et interview eller ej.

Der holdes interviews i perioden 29. april til 16. maj og endelig afgørelse og invitation til kontraktforhandling er klar primo juni. Projektstart forventes senest i Q3 2019.

"Innovationsfonden og Grand Solution teamet er glade for de mange indkomne gode og interessante forsknings- og innovationsprojekter, der vil gøre en konkret forskel for Danmark. Innovationsfonden gløder af aktivitet; ansøgningerne bliver grundigt behandlet, så bestyrelsen kan træffe gode beslutninger, og ansøgerne kan få hurtigt og detaljeret svar, som vi har lovet."

- Tore Duvold, vicedirektør, Innovationsfonden

Tore Duvold, vicedirektør i Innovationsfonden

Næste runde af Grand Solutions er allerede med deadline den 20. august 2019 med 5 forskellige opslag:

Innovationsfonden opfordrer derfor ansøgere til allerede nu at arbejde med projekterne, og vi glæder os til igen at modtage ansøgninger til innovationsprojekter, der kan skabe vækst og beskæftigelse i Danmark samt bidrage konkret til at løse store samfundsrelevante udfordringer.

Alle ansøgere kan få generel vejledning inden ansøgningsfristen og altid en konkret tilbagemelding efter evalueringen.