""

Masser af potentiale i dansk energi

Energiminister, politikere og erhvervsfolk på energikonference vil kæmpe for øgede bevillinger til dansk energiforskning. Det var konklusionen under energikonference på DTU.

Danmark har tradition for at indtage en international førerposition inden for vedvarende energi, investeringer i energiforskningen og eksport af energiteknologi. Meget tyder dog på, at denne førerposition er udfordret i øjeblikket.

Innovationsfonden var med under debatten om energipolitik og forskning på DTU´s konference den 11. maj 2017 med folketingspolitikere, virksomheder og forskere.

Under konferencen var der udbredt bekymring blandt politikere, forskere og repræsentanter fra erhvervslivet over, at bevillingerne til energiforskningen er blevet skåret så kraftigt i de senere år.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt:

- Jeg vil presse på for højere bevillinger. Jeg vil gøre, hvad jeg kan. Der er hård konkurrence om pengene, men jeg er dog overbevist om, at pengene til energiforskning er givet godt ud.

Medlem af Energikommissionen professor Jacob Østergaard understregede, at Danmarks mål med at blive et lavemissionssamfund ikke sker af sig selv.

- Der er fortsat behov for politiske initiativer. Der er et behov for øget offentlig finansiering af forskning, så den danske styrkeposition inden for udvikling af energiteknologi kan fastholdes og udbygges, sagde professor Jacob Østergaard under konferencen.

Faldende bevillinger til energiforskningen er også noget, virksomhederne er opmærksomme på.

- Når vi kigger ud over landets grænser, kan vi se, at Tyskland og Spanien investerer kraftigt. Vi overvejede da også, om Vestas skulle flytte, sagde Torben Hvid Larsen, CTO, MHI Vestas Offshore Wind, der også udtrykte støtte til Energikommissionens anbefalinger om bl.a. at øge bevillingerne til energiforskningen.

Blandt konferencens deltagere var der bred enighed om, at det kræver investeringer, hvis Danmark skal være førende.

- Manglende investeringer kan tage luften ud af vores energieksport, og det kan tage mange år at få bygget op igen. Vi har brug for et effektivt økosystem over hele fødekæden, som får flere investorer til at interessere sig for mulighederne inden for energi, konkluderede Tore Duvold, Vicedirektør i Innovationsfonden efter konferencen.

Konferencen
Talere ved konferencen

 • Lars Chr. Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister (V) (Billedet)
 • Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan, DTU
 • Torben Hvid Larsen, Chief Technical Officer, MHI Vestas
 • Jacob Østergaard, medlem af Energikommissionen
 • Peter Vesborg, lektor, DTU Fysik
 • Kim Grøn Knudsen, Executive Vice President, Haldor Topsøe
 • Rasmus Larsen, prorektor, DTU 
Debatpanel
 • Christian Poll fra Alternativet 
 • Mette Annelie Rasmussen fra Radikale Venstre 
 • Thomas Danielsen fra Venstre, Jens Joel fra Socialdemokraterne
 • Christian Peter Ibsen fra Concito
 • Tore Duvold fra Innovationsfonden
Energi- og forskningspolitisk konference på DTU

DTU's Energi- og forskningspolitisk konference fandt sted den 11. maj 2017 i Lyngby.