Materiale til aftaleforhandlinger

Dokumenter til aftalekomplekset for Grand Solutions 2018.

Her kan du hente standardversioner af de dokumenter, der skal være en del af aftalekomplekset. Derudover er der henvisninger og baggrundsmateriale, som skal bruges under kontraktforhandlingerne.

Projektdeltagerne vælger selv, om de vil udarbejde kontraktmaterialet på dansk eller engelsk.

Inspirationsudkast til samarbejdsaftale

Det er tilladt for enhver at anvende Innovationsfondens inspirationsudkast til samarbejdsaftale for forsknings- og innovationsprojekter. Innovationsfonden påtager sig imidlertid intet ansvar i forbindelse med samarbejdsaftalens udarbejdelse eller indhold. Det er således ene og alene aftaleparternes eget ansvar, at samarbejdsaftalen til enhver tid overholder gældende ret.