Møder i forbindelse med nyt Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier

Danmark er i front når det gælder de ”klassiske” IT teknologier, men halter bag efter når det drejer sig om anvendelsen af de nyere, avancerede digitale teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, Big Data m.v. Derfor er det politisk bestemt at etablere et Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier.

I forbindelse med opslaget opfordrer fonden hermed alle potentielle ansøgere (konsortier), til at kontakte fonden i god tid for yderligere informationer omkring afklaring og uddybning af rammer og kriterier for en mulig investering. Ansøgerne tilbydes endvidere, at der afholdes individuelle møder med Innovationsfonden.

Der vil blive afholdt møder i perioden den 1. februar til den 30. april 2019.

For at sikre en ensartet kommunikation, vil fonden, efter de afholdte møder, afvikle et webinar eller lignende, hvor spørgsmål og svar fra de individuelle møder vil blive præsenteret. Det vil efterfølgende stadig være muligt at få afklaret tekniske spørgsmål, men de store overordnede linjer forventes at skulle blive afklaret i ovennævnte periode.

ALLE interesserede ansøgere opfordres således til at kontakte fonden med henblik på afholdelse og planlægning af et møde.

Det skal understreges at fonden ikke kan udføre Matchmaking.

Læs hele opslaget: Nationalt Center for forskning i digitale teknologier

Deadline for indsendelse af ansøgning er den 20. august 2019

Fakta
Digitalisering og de nye digitale teknologier er en af de vigtigste katalysatorer for
  • vækst og beskæftigelse i erhvervslivet
  • udvikling af den offentlige sektor
  • løsning af centrale samfundsudfordringer generelt, m.v
Kontakt

Michael Hansen
Tlf.: 6190 5037, mail: michael.hansen@innofond.dk

Jakob Wedel
Tlf.: 6190 5031, mail: jakob.wedel@innofond.dk

Børge Lindberg
Tlf.: 6190 5012, mail: boerge.lindberg@innofond.dk