Nanogødning skal markant reducere landbrugets fosforudledning

OM PROJEKTET
Investering

Grand Solutions

Fondens investering: 14 mio. kr. 

Samlet budget: 21,7 mio. kr. 

Varighed: 4 år

Officiel titel: SMART-P

Fakta
  • Landbruget tilfører typisk 20-30 kg fosfor pr. ha. jord årligt, men kun 15-25% af den tilførte fosfor optages af planterne, fordi det bindes hårdt i jorden.
  • Den dårlige udnyttelse af fosfor har ført til, at der over de sidste 75 år gennemsnitligt er akkumuleret ca. 1500 kg fosfor per hektar i dansk landbrugsjord.
  • Projektet skal videreudvikle og dokumentere effekten af at gøde med fosfor direkte på planternes blade og hermed udvikle en helt ny generation af gødning, som optages effektivt uden at blive bundet i jorden.
  • Fosfor er, ligesom kvælstof, et plantenæringsstof og vigtig årsag til forekomsten af alger i mange søer og kystnære områder.
Kontakt

Institut for Plante- og Miljøvidenskab, professor Søren Husted
Tlf. 2371 0001

FLEX FERTILIZER DK, produktansvarlig Allan Nielsen
Tlf. 2811 1551

SEGES, Chefkonsulent iGødskning i afdelingen for Planteinnovation Leif Knudsen
Tlf. 8740 5428

Pressekontakt

Thomas Bjerre, Presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf. 6190 5019, mail: thomas.bjerre@innofond.dk