Trial Nation

Nationalt sundhedssamarbejde sætter turbo på test af behandling og vaccine mod COVID-19

Et nyt projekt med støtte fra Innovationsfonden skal sikre, at danske infektionsmedicinske forskningsenheder har kapacitet til at samarbejde med virksomheder og forskningskonsortier om at identificere og afprøve lovende behandlinger mod COVID-19. Foreningen Trial Nation og alle landets fem regioner står bag projektet.

 

Samfundet er afhængig af en effektiv behandling mod COVID-19. Både private og offentlige aktører i Danmark investerer store summer i forskningsaktiviteter, der sigter mod at udvikle en sådan behandling, og de skal alle afprøves i en hospitalsbaseret forskningsenhed for at sikre sikkerhed og effekt.

Kapaciteten i forskningsenhederne er således afgørende for at kunne øge antallet af kliniske forsøg, afgørende for, hurtigt at kunne omsætte forskningsresultater til behandling eller forebyggelse af COVID-19.

I alt seks forskningsenheder er blevet kapacitetssikret i dette projekt, som er støttet af Innovationsfonden.

Kernen i projektet er en velprøvet og succesfuld centerstruktur til facilitering af nationalt samarbejde og tiltrækning af kliniske forsøg etableret af foreningen Trial Nation.

Trial Nation Center for Infektionsmedicin og Immunomodulation er etableret i 2016 og består af de infektionsmedicinske forskningsenheder på:

  • Aarhus Universitets Hospital ved Professor Lars Østergaard,
  • Aalborg Universitets Hospital ved professor Henrik Nielsen,
  • Odense Universitets Hospital ved professor Isik Somuncu Johansen,
  • Sjællands Universitets Hospital i Roskilde ved overlæge Lothar Wiese,
  • Hvidovre Universitets Hospital ved professor Thomas Benfield og
  • Rigshospitalet ved professor Jan Gerstoft.

- Covid-19 er en enorm global udfordring og kun med en koordineret national indsats vil vi komme hurtigt i mål med en ny behandling eller vaccine. Bevillingen fra Innovationsfonden til at identificere og afprøve lovende vacciner og behandlinger i et koordineret dansk initiativ er således et væsentligt skridt til at få løst udfordringerne ved COVID-19, siger Lars Østergaard, der er Medical Lead for Trial Nation Center for Infektionsmedicin og Immunomodulation.

Øgede ressourcer giver stærk dansk position
Med bevillingen sikres robustheden af den infrastruktur, der kræves for at kliniske forsøgsenheder har kapacitet til essentielle nuværende og fremtidige forskningssamarbejder. Kapaciteten til kliniske forsøg øges via projektet med ressourcer svarende til en læge og en projektsygeplejerske per forskningsenhed samt udstyr.

- Vi er stolte af, at Trial Nation bidrager til, at Danmark kan stå stærkt i forhold til den samfundskrise som COVID-19 pandemien har skabt. Vores nationale center for infektionsmedicin er et omdrejningspunkt i jagten på en vaccine eller behandling af COVID-19. Deltagelse i kliniske studier giver danske patienter mulighed for tidlig adgang til nye behandlingsmuligheder, og virksomheder adgang til hurtig afprøvning af deres produkter, siger Marianne Pilgaard, der er direktør i Trial Nation.

Innovationsfonden støtter forøgelsen af den kliniske forskningskapacitet med 4.95 mio. kroner via fondens ekstraordinære hasteopslag målrettet kampen mod COVID-19.

Innovationsfondens investering er co-finansieret med 25% i de fem regioner og har en størrelse af ca. 1.000.000 DKK per forskningsenhed. Projektet løber til udgangen af ​​2020.

For yderligere information:
Marianne Pilgaard, Direktør for Trial Nation: +45 2424 6984, map@trialnation.dk eller
Karina Markersen, Senior Manager ved Trial Nation: +45 2442 5855, kma@trialnation.dk   

Lars Østergaard, Professor og ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital, +45 51513140, larsoest@rm.dk

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden, +45 61 90 5045, jens.bomholt@innofond.dk

Baggrund

Trial Nation er en forening, der samler de danske interessenter inden for klinisk forskning. Foreningen er finansieret af tilskud fra Erhvervsministeriet samt de fem regioner. Life Science-virksomheder og andre organisationer med interesse for klinisk forskning kan melde sig ind i foreningen. Kliniske studier i Danmark sker i et frugtbart samarbejde mellem hospitaler, universiteter og virksomheder. I Trial Nation styrker vi fundamentet for partnerskaber og tværfaglige netværk. Et bredt samarbejde er afgørende for at udbygge Danmarks førende position inden for kliniske studier - til gavn for patienterne. Læs mere på vores hjemmeside: www.trialnation.dk og i folder om center for infektionsmedicin