Ni Erhvervsforsker-projekter skal skabe bæredygtige byer

Sammen med Realdania investerer Innovationsfonden i ni erhvervsforskningsprojekter, som skal gøre vores byer og bygninger smartere og mere bæredygtige.
 

1. Human-centred Frameworks for Biointegrated Architecture

 • Virksomhed: 3XN A/S
 • Universitet/Institut: University College London, the Bartlett School of Architecture
 • Kandidat: Johan Steenberg
 • Forskningsprojekt: ErhvervsPhD
 • Resumé: Projektet vil udvikle de arkitektoniske implementeringsrammer for et alternativt grønt designparadigme, der sparer vedligeholdelse ved at integrere tilpassede sporeplanter i det byggede miljø. Der oprettes et interdisciplinært feedback-loop mellem forskning og praksis på baggrund af biointegreret prototyping og konceptudvikling, hvor tekniske, adfærds og psyko-fysiologiske argumenter ved grøn implementering udvikles som grundlag for beslutningsprocesser i en professionel konkurrencesammenhæng. 

2. Occupant-responsive integrated ventilation and heating solutions with excellent com-fort for new and renovated dwellings

 • Virksomhed: Saint-Gobain Denmark A/S
 • Universitet/Institut: Technical University of Denmark, DTU Byg
 • Kandidat: Lucile Sarran
 • Forskningsprojekt: ErhvervsPhD
 • Resumé: Tekniske installationer til boliger, som er begrundet i energikrav, har efterladt beboerne med installationer, som er for komplekse at forstå, vedligeholde og diagnosticere. Dette projekt vil forsøge at inddæmme den negative fortælling om tekniske installationer i boliger ved at anvende IoT-teknologier til at give brugerne magten tilbage. Samtidig kan IoT-teknologierne anvendes til at forbinde og balance boligens drift med vejrudsigter, energipris-scenarier og brugernes ønsker. (NB: I første omgang et betinget tilsagn. Enkelte redegørelser udestår før projektet bliver endeligt godkendt) 

3. Smart terrorsikring af byrum

 • Virksomhed: Gemeinschaft A/S
 • Universitet/Institut: Københavns Universitet, Institut for antropologi
 • Kandidat: Stine Ilum
 • Forskningsprojekt: ErhvervsPhD
 • Resumé: Der er de seneste 15 år sket terrorangreb på en række vestlige storbyer. Disse angreb har medført en øget sikring af byrum. Projektet vil tilvejebringe antropologisk forskning om 1) borgeres oplevelse af terrorsikring i tre københavnske byrum og 2) den eksisterende, teknologi-tunge praksis omkring sikring af byrum. Dette til brug for professionel rådgivning af kommuner, tegnestuer, teknologiudviklere m.fl. med fokus en smart terrorsikring, der sammentænker fysik, teknologi, oplevelse og praksis. 

4. Innovation i strategiske partnerskaber

 • Virksomhed: Enemærke & Petersen a/s
 • Universitet/Institut: Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut
 • Kandidat: Nicolaj Frederiksen
 • Forskningsprojekt: ErhvervsPhD
 • Resumé: Strategiske partnerskaber udgør et vigtigt virkemiddel i indsatsen for at styrke byggeriets produktivitet og sikre udviklingen af nye smarte løsninger til gavn for branchens aktører, brugere og samfundet. Med udgangspunkt i partnerskabet TRUST, der er Københavns Kommunes strategiske partner på børne- og ungeområdet, undersøger projektet vilkårene for etablering af partnerskaber, og hvilken rolle sådanne længerevarende samarbejder spiller i udviklingen og spredningen af innovationer i byggeriet. 

5. Smart Buildings & Cities Business Model Innovation

 • Virksomhed: VELUX DANMARK A/S
 • Universitet/Institut: Copenhagen Business School, Department of Management, Society, and Communications
 • Kandidat: Lara Hale
 • Forskningsprojekt: ErhvervsPostdoc
 • Resumé: The project seeks to facilitate business model innovation, shifting from focus on physical product to human-centred building services. It aims to connect the building industry’s business concerns around sustainability, digitization, and human-oriented building in the Internet of Things (IoT). It addresses the need for business model innovation in coordinated consultation with both the service provider and the people living and working in smart buildings. 

6. Increased occupant satisfaction and comfort using IoT-based data acquisition for high-performing building operation and design

 • Virksomhed: NCC Danmark A/S
 • Universitet/Institut: Technical University of Denmark, Department of civil engineering
 • Kandidat: NN
 • Forskningsprojekt: ErhvervsPhD
 • Resumé: The purpose of the project is to demonstrate that a systematic approach to data acqui-sition including occupant satisfaction, analysis and evaluation leads to improved indoor climate, better building performance, proactive diagnosis, faster and more efficient building design pro-cess including commissioning. This will be based on a generic IoT based data on recently devel-oped data acquisition platform, where relevant stakeholders will be able to create methods, services and business models. (NB: I første omgang et betinget tilsagn. Virksomheden skal finde en kandidat, før projektet bliver endeligt godkendt) 

7. People Behavior

 • Virksomhed: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S & Schmidt Hammer Lassen Architects
 • Universitet/Institut: Arkitektskolen Aarhus, Research Lab 2
 • Kandidat: Andrew Khoudi
 • Forskningsprojekt: ErhvervsPhD
 • Resumé: Smart Buildings er mere interaktive og data drevne end traditionelle bygninger. Dette udfordrer hidtil teori og praksis omkring arkitektur. Samtidig gør Smart Buildings det muligt at komme tæt på brugernes behov og adfærd via sensorer, data, AI mm. Digitale Tvillinger af bygninger skal på baggrund af kvantitative data prædiktere fremtidig brug af bygningen til forbedring af brugeroplevelsen. Gennem vedvarende dataopsamling forbedres prædiktionen så der opnås en match mellem model og virkelighed.

8. Mapping micro-contexts: informing architectural urban design and development

 • Virksomhed: Henning Larsen Architects A/S
 • Universitet/Institut: Technical University of Denmark; DTU Management Engineering, Depart-ment of Systems Analysis
 • Kandidat: Krister Jens
 • Forskningsprojekt: ErhvervsPhD
 • Resumé: One of the key challenges in creating liveable cities is to encourage private investment in the public good. The goal of the PhD project is to create sustainability and liveability indicators, consisting of quantitative data, within specific urban contexts. The PhD will then develop a method to measure human behavioral patterns so that these can so it can support the early stages of the design process, provide a business case for private investors and create a voice to the public. 

9. Simulating Public Life in Shared Spaces

 • Virksomhed: SCHULZE+GRASSOV ApS
 • Universitet/Institut: University of Copenhagen; Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
 • Kandidat: Mohammed Almahmood
 • Forskningsprojekt: ErhvervsPostdoc
 • Resumé: Borgernes brug af byens rum konstitueres af deres individuelle oplevelser og handlinger. Dette tages sjældent systematisk i betragtning når konkrete byrumsdesign evalueres før eller efter ibrugtagning. Projektet udvikler, anvender og evaluerer en agentbaseret model, som emule-rer individuelle forgængeres og cyklisters adfærd i et givet miljø. Modellen kan bidrage til vurdering af forskellige alternative udformninger i designprocessen, og anvendes i forbindelse med borgerinddragelse. (NB: I første omgang et betinget tilsagn. Enkelte redegørelser udestår før projektet bliver endeligt godkendt)
Mere om projekterne
Forløbet for de ni erhvervsforskerprojekter
Åben sektion, Forløbet for de ni erhvervsforskerprojekter
 • De ni erhvervsforskere skal fungere som en forskningsklynge, hvor de aktivt dyrker tværfaglige samarbejder og sparring.
 • For at understøtte forskningsklyngen bliver erhvervsforskerne sammen med deres virksomheder og institutioner en del af BLOXHUBs Science Forum.
 • Alle ni projekter forventes igangsat i første kvartal 2018 og varer mellem 2 og 3 år.
 • Læs mere: Erhvervsforskning skal skabe bæredygtige, terrorsikrede byer

Erhvervsforsker
Drømmer du om at blive Erhvervsforsker?
Åben sektion, Drømmer du om at blive Erhvervsforsker?
 • Er du et forskertalent med mod på en karriere i erhvervslivet?
 • Eller er du i en virksomhed eller på et universitet og har ideen til et forskningsprojekt, som kan skabe kommerciel værdi for virksomheden? Innovationsfonden investerer i erhvervsrettede ph.d.- og postdoc-forløb.
 • Læs mere på Erhvervsforsker.dk