Piller

Nordisk satsning på 125 mio. til innovation inden for personlig medicin

Behandlingen af patienter i de nordiske sundhedsvæsener skal i fremtiden være langt mere målrettet og skræddersyet til den enkelte patients behov. Men det kræver ny viden og nye behandlingsmuligheder inden for såkaldt personlig medicin.

Derfor er offentlige institutioner i de nordiske lande gået sammen om at finansiere en række projekter, der skal gøre skræddersyet sundhedsbehandling til virkelighed i Norden. I alt afsættes 125 millioner kroner til projekterne – danske deltagere får 36 mio. kr.

Mere præcis og målrettet diagnose og behandling af patienter i norden.

Det er formålet, når Innovationsfonden i Danmark, Norges forskningsråd, Vinnova i Sverige, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, the Icelandic Centre for Research (Rannís) og NordForsk går sammen om at finansiere syv nordiske projekter, der skal bidrage til implementering af personlig medicin i sundhedsvæsenet. Projekterne modtager i alt 125 millioner kroner.

De finansierede projekter giver nordiske aktører inden for personlig medicin mulighed for at samarbejde på tværs af landegrænser og på den måde både fremme og skabe mere synlighed omkring personlig medicin i de nordiske lande.

Desuden vil den nordiske millionsatsning forstærke samarbejdet mellem institutioner, sygehuse, sundhedsorganisationer og virksomheder i Norden.

– Det er en stor dag for personlig medicin som forsknings- og innovationsfelt i Norden. De finansierede projekter skal udvikle innovationer knyttet til implementering af personlig medicin for såvel nordiske borgere som sundhedsvæsen. Denne type implementering løber ofte ind i forhindringer, og for at klare forhindringerne må forskningsmiljøer, industrien og sundhedsvæsenet arbejde sammen. Med disse syv projekter etableres et nært samarbejde og innovationsnetværk på tværs af landegrænser og fagområder. Først og fremmest har dette unikke nordiske samarbejde som målsætning at gøre en forskel, så patienterne skal få mere præcise diagnoser og bedre behandling, siger Arne Flåøyen, direktør i NordForsk.

Danske deltagere i de finansierede projekter modtager i alt 36 millioner kroner og vil således bidrage markant til projekterne.

Innovationsfondens involvering er en direkte konsekvens af fondens strategi inden for personlig medicin, som sigter imod at støtte udvikling og implementering af personlig medicin i videst mulig omfang. Innovationsfonden anser derfor udfaldet af dette ”call” som en stor succes med opstart af syv højt kvalificerede projekter, som samlet set vil gøre en forskel inden får såvel personlig medicin som for tværnordiske samarbejder.

De finansierede projekter, der modtager i alt 125 millioner kroner, er:  

PM-HEART

 • Projektleder Henning Bundgaard​, Rigshospitalet, Danmark
 • Projektet skal udvikle og klinisk implementere personlig medicin med en målsætning om at undgå både over- og underbehandling af iskæmisk hjertesygdom (IHD). Forventningen er, at projektet vil kunne reducere brugen af medicin, sygehusbesøg og dermed også udgifterne knyttet til sundhedsvæsenet.

NorDCaP

 • Projektleder: Henrik Grönberg, Karolinska Institutet, Sverige
 • Hovedidéen bag NorDCaP er at implementere en personlig behandling, som skal sikre bedre og mere nøjagtig diagnose af prostatakræft. Det vil give bedre livskvalitet og øge antallet som overlever prostatakræft. Behandlingen vil også give højere kvalitet i patientomsorgen og et mere lønsomt og bæredygtigt sundhedssystem.

NordSleep

 • Projektleder: Juha Töyräs, Östra Finlands universitet, Finland
 • I dette forskningsprojekt præsenteres nye diagnostiske tilgange til søvnapnø ved brug af minimalt søvnforstyrrende ”wearables” med sensorer, state-of-the-art kunstig intelligens og maskinlæring. Resultaterne i dette projekt vil kunne føre til paradigmeskifte inden for diagnostik og behandling af søvnapnø.

PERAID

 • Projektleder: Anna Norrby-Teglund, Karolinska Institutet, Sverige
 • Projektet vil implementere personlig medicin inden for alvorlige, smitsomme sygdomme og har fokus på livstruende infektioner med kødædende bakterier og behandling af patienter med blodforgiftning.

NORA

 • Projektleder: Johan Askling, Karolinska Institutet, Sverige
 • Målet med NORA-projektet er at udvikle en personlig indgang til behandling af leddegigt (reumatoid arthrit) ved hjælp af nye prædiktions- og digitale værktøjer.

PRECISE

 • Projektleder: Eline Aas, Statens legemiddelverk, Norge
 • PRECISE har fokus på udvikling af nye helse-øonomiske metoder som vil facilitere implementering af cost-effektivt personlig medicin i klinisk praksis.   PRECISE vil basere sig på reelle case-studier inden for nøgle indikationsområder. Et tæt samarbejde med nordiske beslutningstagere inden for sundhedvæsenet vil danne en platform for forbedrede sundhedsøkonomiske guidelines.

NORDTREAT

 • Projektleder: Jonas Halfvarson, Örebro universitet, Sverige
 • Det overordnede mål for projektet er at forbedre prognosen og livskvaliteten hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) ved at introducere en ny, personlig medicin-algoritme baseret på omics-data.  
Kontakt
.

Jens Bomholt, presse- og mediechef
Mail. jens.bomholt@innofond.dk, tlf. 6190 5045