Nu skal sukker laves til miljøvenlig plastik i Danmark

Nogle af de mest brugte kemikalier i industrien kan nu fremstilles fra biomasse i stedet for traditionel fremstilling baseret på fossile brændstoffer. Den miljøvenlige produktion skal afprøves i større skala og bevise, at prisen kan være konkurrencedygtig. Innovationsfonden investerer i projektet, som allerede har tiltrukket en stor brasiliansk partner.

Pressemeddelelse den 18. december 2017 kl. 08:00

Længere tids forskning har gjort det muligt at omdanne biomasse til stoffer og kemikalier, som bruges i produktionen af papir, lim, tekstiler, frostvæske, plastikflasker og vaskemidler. Nu er Haldor Topsøe og DTU gået sammen i projektet OxyCrack om at videreudvikle teknologien og gøre den konkurrencedygtig. Det er ambitionen, at projektet skal levere den første teknologi baseret på biomasse, der vil kunne konkurrere prismæssigt med traditionel produktion fra olie.

Den udsigt har allerede affødt en aftale med Braskem, en stor industriel spiller inden for råvarer til produktion af plast i Syd- og Nordamerika. Den brasilianske virksomhed har underskrevet en kontrakt med Haldor Topsøe, som giver ret til at bruge den færdigudviklede teknologi til kommerciel fremstilling af den vigtigste råvare til produktion af PET plast. PET bruges til vandflasker, fødevareemballage og mange andre formål.

Rettighederne til teknologien forbliver dog i Danmark, hvor den via OxyCrack-projektet udvikles til potentielt mange flere anvendelser. Det vil sikre danske skattekroner og arbejdspladser til fremstilling af katalysatorer og teknologi samt være med til at sikre en dansk førerposition inden for grønne teknologier.

Som en del af projektet skal OxyCrack parterne designe og bygge et demonstrationsanlæg i Topsøes bygninger i Lyngby, som skal bevise metodens anvendelighed i stor skala.

- Basalt set er der to trin i OxyCrack. Først ’crackes’ lange sukkermolekyler fra biomasse. Herefter videreforarbejdes de til et af de syv kemikalier, metoden indtil videre kan bruges til. Det betyder, at hverdagsting som papir, tøj og sodavandsflasker kan produceres meget mere bæredygtigt af fornybare råstoffer og til en konkurrencedygtig pris, forklarer projektchef Lars Storm Pedersen, Haldor Topsøe.

Demonstrationsanlægget forventes at kunne behandle cirka 50 kilo sukkermasse i timen, mens kommende kommercielle anlæg vil kunne behandle op mod 100.000 ton biomasse om året. Biomassen kan produceres af sukkerroer, sukkerrør og majs, men formentlig vil sukkeret i fremtiden komme fra for eksempel halm, træ eller biomasse-affald.

Det er vigtigt, at kemikalierne har samme egenskaber som dem, der allerede bruges i industrien. Målet er derfor ikke bionedbrydelige kemikalier, men at fremstille fossilfri råvarer, som kan bruges til robuste og holdbare produkter, og som kan genbruges.

I dag er det ikke bevist, at teknologien er konkurrencedygtig i industriel skala i forhold til traditionel produktion baseret på olie og gas, og det får producenterne til at tøve med at tage bæredygtige alternativer i brug.

- Hvis vi for alvor skal motivere industrien til at benytte sig af bæredygtigt fremstillede produkter, skal prisen matche de traditionelle produkter. Det mener vi er muligt med denne nye metode, og aftalen med Braskem viser, at industrien også ser de kommercielle perspektiver i teknologien, siger Lars Storm Pedersen.

Frem til projektet slutter i 2020 vil teknologien blive testet, effektiviteten skal øges, og anlægget vil løbende blive tilpasset. Formålet er at bevise, at de lovende laboratoriedata også kan realiseres i på industriel skala.

OM PROJEKTET
Investering

Grand Solutions

Fondens investering: 30 mio. kr.

Samlet budget: 62 mio. kr.

Varighed: 3,5 år 

Officiel titel: OxyCrack  

Kontakt

Danmarks Tekniske Universitet, Professor Anker Jensen
Tlf. 4525 2841

Haldor Topsøe,Media Relations Manager Svend Ravn
Tlf. 22754358 

Pressekontakt

Thomas Bjerre, Presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf. 6190 5019, mail: thomas.bjerre@innofond.dk