jorden

Ny Analyse tager bestik af energibranchens investeringer i forskning, udvikling og innovation

Væksten i forskning og udvikling af nye energiteknologier i store danske virksomheder har i årevis udviket sig svagt og går uden om Danmark, viser ny analyse fra Damvad Analytics.

Danske virksomheder peger på især fire forklaringer.

1. Mangel på kvalificeret arbejdskraft vurderes at være den mest afgørende parameter. Arbejdskraft, som de har adgang til i udlandet. Det er ikke prisen på arbejdskraften, der har været den afgørende parameter, når forskning er placeret i udlandet.

2. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft til virksomhedernes danske forskningscentre er udfordret af kravene til udenlandsk arbejdskraft. Mange dygtige specialister vurderes derfor at søge videre til vores nabolande.

3. Placering af forskningscentre i nærheden af de bedste vidensmiljøer. Det gælder særligt for de store globale virksomheder, som opbygger forskningscentre i flere lande.

4. Udviklingsafdelinger i forlængelse af outsourcet produktion. Virksomhederne begynder at flytte større dele af værdikæden ud til produktionsfaciliteter i udlandet. Man ønsker en tæt kobling af forskning og innovation samt produktion, så produkter hurtigt kan forfines og testes i praksis.

Overordnet set investerede virksomhederne i 2015 omkring 50 pct. i energiteknologi. Udover energiområdet investerer virksomheder med energiforskning især i materialeforskning, miljøforskning, forskning i bygge- og anlægsteknik samt forskning i hardware, skriver Damvad i sin analyse. Læs mere i analysen nedenfor.

Fakta
Hent analysen her

Det er nogle af landets største danske virksomheder i energisektoren som bl.a. Vestas, Ørsted, Seas NVE, Siemens, Gamesa Danfoss, Haldor Topsøe, Rockwool, Velux, Kamstrup og Lithium Balance, der har bidraget til analysen.

Analysen er bestilt af Energiministeriet, DI og Innovationsfonden.

Dokumenter