Anne-Marie Levy Rasmussen

Ny direktør: Tættere samarbejde kan styrke dansk innovation

Mere samarbejde i hele innovationssystemet og fortsat fokus på at øge Danmarks konkurrencekraft. Det er nogle af de vigtigste mål for fonden og dansk forskning og innovation i de kommende år, mener Innovationsfondens nye direktør, Anne-Marie Levy Rasmussen.

Q&A med Anne-Marie Levy Rasmussen

Hvad er det, Innovationsfonden kan - og skal?

”For mig er Innovationsfondens rolle og formål helt afgørende, fordi vi i fonden bidrager til at sikre Danmarks fremtidige internationale konkurrencekraft – at stille universiteter, vidensinsitutioner, virksomheder og iværksættere bedst muligt i den internationale konkurrence. Og det er forudsætningen for, at Danmark kan blive et rigere land i de kommende år og årtier.

Derudover er det en vigtig rolle for fonden at understøtte arbejdet med fremtidens løsninger på nogle af vores aktuelt største samfundsudfordringer inden for klima, fødevarer, sundhed og ikke mindst understøtte dem, der skal skabe løsningerne – verdensklasseforskere, modige iværksættere og ambitiøse og innovative virksomheder.”

Hvad er de foreløbigt vigtigste mål for Innovationsfonden og dansk forskning og innovation i dit første år som direktør?

”For det første skal vi holde fokus på vores hovedopgave, nemlig som offentlig fond fortsat at investere de midler, vi får tildelt af politikerne, i strategisk forskning og vidensbaseret innovation. For at sikre Danmarks position i verden og for at bidrage til udviklingen af et bedre og mere bæredygtigt samfund.

For det andet vil jeg gerne fremhæve behovet for et øget samarbejde i forsknings- og innovationslandskabet. Det samlede innovationssystem har udviklet sig utrolig positivt de seneste år, og flere og flere private fonde spiller en vigtig og afgørende rolle.

Innovationsfonden vil gerne deltage i samarbejdet og koordineringen mellem de offentlige og private fonde, så vi sammen skaber de bedst mulige rammer for vidensbaseret innovation. Sammen kan vi nå længere og få større effekt.

Behovet for samarbejde gælder ikke mindst i forhold til at udvikle nye grønne løsninger, som alle verdens lande efterspørger.

Det kræver, at alle mulige aktører rykker i samme retning, og også at hele innovationssystemet arbejder tæt sammen. Danmark skal investere i både kortsigtede og langsigtede samarbejdsprojekter vedrørende klima, og der er behov for investeringer i projekter, der indebærer en høj risiko, men samtidig et stort potentiale.

For det tredje har vi i Danmark forskning af høj international klasse, og vi har virksomheder med klare globale styrkepositioner. Innovationsfonden bør spille en vigtig rolle i at skabe en endnu stærkere bro imellem forskningen og markedet. 

Derfor er en væsentlig opgave at understøtte talentfulde mennesker i at fremme deres gode ideer, dvs. de iværksættere, forskere og virksomheder, der ansøger Innovationsfonden, men også de ansatte i fonden og i resten af økosystemet.”

Fakta om fondens nye direktør:

Anne-Marie Levy Rasmussen tiltrådte som Innovationsfondens nye direktør 1. februar 2020.

Anne-Marie kommer med lang erfaring fra forsknings- og innovationsområdet. Hun har arbejdet med forskningspolitik på både Københavns Universitet og i Dansk Industri.

Siden 2007 har hun haft en lang række direktørposter i medicinalvirksomheden GSK i Danmark, London og senest i virksomhedens hovedkvarter for vacciner i Belgien.

Hun har tidligere siddet i bestyrelsen for blandt andre Højteknologifonden, der er en af forløberne for Innovationsfonden og været vicepræsident i præsidiet for Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). Og så er du uddannet fysiker fra Niels Bohr Instituttet.