Ny international strategi

Fonden har lanceret sin internationale strategi samt en kortfattet analyse, som viser, at Innovationsfonden i dag bruger væsentligt flere midler til at understøtte internationale samarbejder.

Med fondens nye strategi ønsker vi at signalere vigtigheden af, at forskning og innovation fostres og styrkes af internationalt samarbejde, og at der skal foretages en tydeligere strategisk prioritering af de samarbejder, hvor fonden deltager.

Målet er, at det internationale perspektiv i endnu højere grad inddrages i fondens projekter for på den måde at opbygge og tiltrække ny viden til Danmark.

Innovationsfonden ønsker gennem viden at bidrage til løsninger af samfundsudfordringer, og skaber et stærkere fundament for vækst gennem eksportmuligheder. Vi vil anvende de strategiske kriterier i tæt dialog med vores interessenter for at prioritere indsatsen i de internationale programmer, der matcher Danmarks behov og styrkepositioner.

Strategi og samarbejder
Internationale samarbejder

Innovationsfonden deltager i en række internationale programmer og ordninger, der fremmer virksomhedsrettet forskning og innovation, hvor både danske virksomheder og universiteter har mulighed for at søge midler.