""

Ny optisk teknologi skal revolutionere halvlederindustrien

Vi tager det for givet, at en ny smartphone eller tablet er hurtigere end dens udtjente forgænger. Den har mere hukommelse, den er tyndere, og dens touch-skærm er knivskarp og reagerer hurtigt. Om få år er den måske fleksibel, så den kan rulles sammen og puttes i lommen.

Pressemeddelelse: 18.12.2018

Vi forventer, at vedvarende energi fra sol og vind bliver mere effektiv og rentabel, og at elektriske biler og tog vil spille en stor rolle for et kommende bæredygtigt samfund og for vores miljø.

Halvlederindustrien er en af de drivende kræfter bag denne udvikling. Den leverer processorkraft til håndtering af de astronomiske datamængder, og leverer effektive komponenter til høj-effekt elektronik.

Det nye Innovationsfondsprojekt TRIM har et samlet budget på 27 mio. kr. og er støttet af Innovationsfonden med 19 mio. kr. Målet er at udvikle optisk teknologi baseret på terahertz-stråling, der kan måle kvaliteten af elektriske og magnetiske materialer til halvlederindustrien. Det sikrer materialer af høj kvalitet og homogenitet.

- Nogle af nøgleordene for den fortsatte udvikling af et bæredygtigt informationssamfund er større hastighed, større lagringskapacitet og større pålidelighed. Bag dem alle står kontrol og kvalitetssikring. Terahertz-teknologien har verden rundt været fokus for forskning i mange år – nu er tiden moden til at bringe en kæmpe investering i grundforskning ud i virkelighedens verden og bevise teknologiens værdi, siger Professor Peter Uhd Jepsen fra DTU Fotonik, som de næste tre år skal lede projektet.

Teknologien giver unik mulighed for fuldstændig berøringsfrie målinger – en egenskab, som er meget efterspurgt af industrien, og som er et afgørende krav til karakterisering af f.eks. 2D-materialer, som består af et eller ganske få lag af atomer.

Udviklingen af TRIM-teknologien sker i tæt samarbejde mellem DTU og firmaerne Capres A/S, Topsil GlobalWafers A/S og NKT Photonics A/S. Projektet kobler verdensførende kompetencer indenfor terahertz og laserteknologi, siliciumfremstilling og karakterisering af halvledermaterialer. Projektet introducerer helt ny teknologi og metodik til en konservativ og notorisk forsigtig industri.

- Danmark står stærkt inden for netop karakterisering af materialer til halvlederindustrien, men der er stadig et stykke vej, inden vi får bragt erfaringerne fra laboratorierne ud i industrien. Investeringen fra Innovationsfonden vil hjælpe os til at overvinde de teknologiske og kommercielle barrierer, som er helt naturlige, men som må nedbrydes i forbindelse med accept af nye teknologier og metoder, siger Peter Uhd Jepsen.

Tre af Danmarks førende virksomheder inden for halvledere deltager i projektet. Her ser man store muligheder i at få direkte adgang til verdensførende forskning på området:

- Capres A/S forventer, at TRIM-projektet medfører en væsentlig udvidelse af markedspotentialet for salg af avancerede og fuldautomatiske maskiner til både nuværende og nye kunder inden for halvlederbranchen. For Capres A/S vil det betyde, at den nuværende unikke multipin nano- og mikro-probe-baserede måleteknik kombineret med de nye kontaktfrie optiske målinger udvider anvendelsesområdet og målehastigheden inden for materiale karakterisering, procesoptimering og proceskontrol, siger CTO & Co-Founder Peter Folmer Nielsen, Capres A/S.

- NKT Photonics A/S har opnået sin succes siden vores start ved at være med helt fremme, hvor teknologien opstår. TRIM-projektet er et oplagt eksempel på en teknologi under udvikling med potentiale til at cementere dansk højteknologisk industri som en nøgleleverandør til den enorme halvlederindustri. NKT Photonics rolle i TRIM er at udvikle og levere lasersystemerne til projektet. Projektet stiller meget høje krav til fasestøjen på lasersystemerne, noget vi netop er markedsførende i, siger Principal Research Scientist Peter Moselund, NKT Photonics A/S.

- For Topsil GlobalWafers A/S vil projektet betyde forbedret proceskontrol og mere præcis karakterisering af produkterne. Gennem forbedret proceskontrol og deraf øget produktivitet vil Topsil også i fremtiden kunne konkurrere mod produktion i lavtlønslande, siger Udviklingschef Sune Bro Duun fra Topsil GlobalWafers A/S.
 

Fakta
Investering

Program: Grand Solutions

Innovationsfondens investering: 19 mio.

Samlet budget: 27 mio.

Projektets varighed: 3 år

Officiel titel: TRIM: Terahertz Resistivity Imaging

Kontakt

Professor Peter Uhd Jepsen, Danmarks Tekniske Universitet
Tlf.: 5115 7408

CTO Peter Folmer Nielsen, Capres A/S
Tlf.: 2363 8313

Udviklingschef Sune Bro Duun, Topsil GlobalWafers A/S
Tlf.: 5192 6671

Principal Research Scientist Peter M. Moselund, NKT Photonics
Tlf.: 4348 3943

Innovationsfonden, Presse- og mediechef, Jens Bomholt
Tlf.: 6190 5045