Ny sammensætning af bestyrelsen i Innovationsfonden

Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget to nye medlemmer til Innovationsfondens bestyrelse.

Danmarks Innovationsfond uddeler hvert år midler til udvikling af viden og teknologi, der skal styrke forskning og innovative løsninger. Medlemmerne i bestyrelsen udpeges for en periode på indtil tre år, med mulighed for genudpegning en gang.
 
Den nye bestyrelse tiltræder den 1. april 2017.

Genudpegede medlemmer for en 3-årig periode:

Formand Jens Maaløe, President og CEO, Terma A/S
Næstformand Anja Boisen, Professor, DTU
Næstformand Flemming Besenbacher, Professor på AU og bestyrelsesformand for Carlsbergfondet

Genudpegede medlemmer for en 2-årig periode:

Peter Kurtzhals, Senior Vice President for diabetes, Novo Nordisk
Claus Hviid Christensen, CEO Nexus
Claus Jensen, Forbundsformand, Dansk Metal

Nye medlemmer for en 3-årig periode:

Anne-Marie Engel, forskningschef, Lundbeckfonden
Annette Toft, direktør for Landbrug & Fødevarer i Bruxelles

Derudover fortsætter bestyrelsesmedlem Anne Skriver som indtrådte i bestyrelsen for en tre-årig periode i 2015.

Corinna Cortes og Trine WInterø udtræder af bestyrelsen.

Vi takker Corinna Cortes og Trine WInterø for samarbejdet og byder Annette Toft og Anne-Marie Engel velkommen i Innovationsfondens bestyrelse.

 

De to nye bestyrelsesmedlemmer i Innovationsfonden

Annette Toft

Annette Toft er direktør for Landbrug &Fødevarer i Bruxelles og har tidligere været organisationens direktør for forskning og fødevarer, med fokus på innovation, kost og ernæring.

Anne-Marie Engel

Anne-Marie Engel er forskningschef i Lundbeckfonden. Anne-Marie Engel har arbejdet i Lundbeckfonden siden maj 2005. 

Se alle bestyrelsesmedlemmer her