NaviBlind

Ny teknologi gør det muligt for blinde mennesker at navigere udendørs på egen hånd

NaviBlind er en app der forbinder til en præcis GPS, og appen fortæller lige præcis hvor der skal drejes, standses, hvilket sikrer at blinde mennesker kan komme sikkert fra A til B.

Ved hjælp af RTK (Real-time kinematic positioning) og andre næstegenerations GPS teknologier, skal NaviBlind sikre at blinde mennesker selvhjulpent kan gå til supermarkedet.

Til sammenligning er smartphones interne GPS'er i dag ikke præcise nok til at hjælpe blinde mennesker til selvhjulpen navigation.

Besparelse på professionelle rute-instruktører

I stedet henvender de fleste blinde borgere sig i dag til professionelle instruktører for at lære at gå til nye steder på egen hånd. I gennemsnit kan de fleste blinde borgere ikke gå mere end 5 ruter selv. Desuden kræver den konventionelle måde at lære ruter på op til 10 timers en-til-en træning med en instruktør og omfattende planlægning.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) estimerede i 2010 at 285 millioner mennesker lever med synshandicap og det ville således være ekstremt omkostningskrævende at tilbyde denne type træning til alle mennesker med nedsat syn. 

Øget frihed og trafiksikkerhed

Med NaviBlind bliver det muligt for blinde borgere at gå til så mange steder man har lyst til og få mere spontanitet ind i hverdagen. Derudover øger NaviBlind sikkerheden i trafikken ved at korrigere brugerens retning. NaviBlinds mission er at blinde og svagsynede mennesker skal have lige mulighed for at deltage i samfundet med alle andre, og stiler efter at servicere tusindevis af blinde mennesker i deres hverdag.

Innovationsfonden har støttet udviklingen af NaviBlind med 600.000 kr. og er glade for at det har ledt til udgivelsen af produktet. 

Læs mere om NaviBlind hjemmesiden: www.naviblind.dk