afgrøder

Ny viden om planters egenskaber kan øge
markedsandelen med 5-10 %

Et nyt forskningsprojekt skal optimere processen, når forædlingsbranchen udvikler nye plantesorter til fødevarer og foder.

Pressemeddelelse

Det skal øge kvalitet, resistens og udbytte af afgrøderne samt øge forædlernes markedsandele på globalt plan. Innovationsfonden investerer 30 mio. kr. i projektet.

Det nye forskningsprojekt vil optimere de værktøjer, som danske planteforædlere anvender, når de forædler græs, alfalfa, kartofler, byg, hvede, osv. Planteforædling har fokus på at optimere kvalitet, udbytte og sygdomsresistens - men der er mange udfordringer, når man ønsker at finde frem til nye sorter med nye egenskaber. Som det er i dag, kan man nemlig ikke nøjagtigt forædle en ønsket egenskab - eksempelvis sygdomsresistens - uden at få andre uønskede egenskaber med i købet. Dét skal projektet forsøge at lave om på.

Forædlingens parter
Forskningsprojektet er et tværfagligt samarbejde mellem forædlingsbranchen repræsenteret ved Sejet Planteforædling, Nordic Seed, DLF, Danespo samt Københavns Universitet og Århus Universitet. Med forædlernes unikke viden om afgrøder og universiteternes forskning i de nyeste forædlingsteknikker er målet at udvikle et redskab, der hjælper forædlerne til præcist at finde generne bag en ønsket egenskab hos en plante – herved gøres forædlingsprocessen langt mere effektiv. Det vil gavne landbruget og fødevarevirksomheder samt i sidste ende forbrugeren. Endvidere vil det styrke bæredygtigheden, idet planternes kvalitet og udbytte øges, hvorved behovet for sprøjtegifte hos visse typer af afgrøder reduceres.

Danmark på det globale marked
Ideen om at forske i teknikker, der kan gøre forædlingsprocessen mere effektiv og præcis, er ikke ny. I udlandet har store virksomheder allerede investeret i de nye forædlingsteknikker, og derfor er det vigtigt for konkurrenceevnen, at danske forædlere er med i front med de nyeste teknikker. Det er et betydeligt vækstende marked for Danmark.

- Med hjælp fra Innovationsfonden kan vi som planteforædlere skabe ny viden om planternes egenskaber. Det vil betyde, at vi med hjælp fra forædlingsteknikkerne kan øge vores globale markedsandele med 5-10 % og samtidig bidrage positivt til den danske økonomi, siger Rasmus Lund Hjortshøj fra Sejet Planteforædling, der er blandt de forædlere, som deltager i projektet.

Også på Københavns Universitet ser man frem til projektet:

- Samarbejdet gør, at vi kan bevæge os væk fra at arbejde med få, gamle sorter og i stedet arbejde med forædlernes elitelinjer. Det gavner både os som forskningsinstitution, fordi vi profileres internationalt, og det sikrer forædlerne en stærk position i markedet. Endelig giver det bedre og mere bæredygtige fødevarer til forbrugerne, siger Kirsten Jørgensen, der er Vice Head of Department på Institut for Plante – og Miljøvidenskab.

Fakta og kontakt
Investering
  • Innovationsfondens investering: 29,8 mio.
  • Samlet budget:  41,8 mio.
  • Varighed: 5 år
  • Officiel titel: ReTraQue (Resistance-Traits-Quality)
Kontakt

Kirsten Jørgensen, Københavns Universitet
Tlf.: 3070 3346/3533 1135

Rasmus Lund Hjortshøj, Sejet
Tlf.: 2441 6085

Thomas Bjerre, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5019, e-mail: thomas.bjerre@innofond.dk