INNOTALK

Nye kompetencer
styrker InnoBooster

Ni stærke kompetencer opgraderer Innovationsfondens InnoBooster-panel på væsentlige fagområder. Det ligger godt i tråd med fondens arbejde med kønsbalance.

InnoBooster-ansøgninger på over 500.000 kr. skal præsentere deres projekt over for et panel, der bemandes af eksterne innovationseksperter på skift. InnoBooster-programmet modtager særligt mange ansøgninger inden for områder som IT, produktion og sundhed.

Programmet har valgt at styrke panelet med 9 eksperter, der alle har stor erfaring med at arbejde med innovation og forretningsudvikling inden for disse områder. Innovationsfonden og McKinsey offentliggjorde rapporten ”Bridging the Talent Gap in Denmark” i oktober, og fonden arbejder fortsat for at komme tættere på kønsbalance - en indsats, som paneludvidelsen er en del af.

De 9 nye deltagere i InnoBooster-panelet er:

Læs mere: Kvinder er løsningen på Danmarks talentmangel

Ud over udvidelsen af InnoBooster-panelet vil fonden også implementere en række andre initiativer for at øge kønsbalancen. Mangel på kvindelige ansøgere er en udfordring, som fonden længe har kæmpet med - og derfor er et af initiativerne, at der for hvert af fondens programmer skal udvælges en række kvindelige ambassadører. De skal fungere som rollemodeller inden for forskning, innovation og entreprenørskab og inspirere potentielle kvindelige ansøgere.

– Vi har over flere år noteret os, at der er langt færre kvindelige end mandlige ansøgere til vores midler. Det er ikke overraskende, for kønsbalancen inden for iværksætteri og blandt danske forskere, der gør karriere på universiteterne, har historisk været mere end skæv. Samtidig mangler Danmark talenter – især inden for en række fagområder, som Innovationsfonden berører. Så vi mener, det er vores pligt at forsøge at skubbe på udviklingen, siger Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden.

Læs mere: Innovationsfonden vil have flere kvindelige ansøgere

Kønsdiversitet er også en integreret del af en ny iværksætterstrategi, som er undervejs, et pilotprojekt med InnoFounder-programmet igangsættes for at tiltrække kvindelige ansøgere, og kravene til fondens Grand Solutions-forskningspartnerskaber justeres.

Næste skridt i det arbejde, som Innovationsfonden og McKinsey påbegyndte med deres rapport, bliver interviews med kvinder i målgrupperne. De skal danne grundlag for en ny politik for kønsdiversitet med målsætninger, som fonden kan holde sig selv op på årligt.

Læs mere: Flere videnskabsmænd skal være kvinder

Fakta
InnoBooster-investeringspanelet

Ved ansøgninger over 500.000 kr. vil projekter, som fonden finder interessante, blive inviteret til et panelmøde, hvor et udvalg af innovationseksperter fra InnoBoosters investeringspanel vil teste ansøgernes koncept, forretningspotentiale og projektplan.

Se listen over investeringspanelet, som det ser ud i dag, her.

Kønsbalance betaler sig

I Innovationsfonden og McKinseys rapport ”Bridging the Talent Gap in Denmark” nævnes en række fordele ved at udligne mulighederne for, at begge køn kan avancere på arbejdsmarkedet.

Bl.a. har teams med kønsdiversitet bedre dynamikker, en højere grad af kreativitet og bedre problemløsning, og kvinder lægger også vægt på andre værdier i deres arbejde end mænd – undersøgelser har vist, at kvinder fokuserer mest på indre motivationer som f.eks. betydningsfuldt arbejde, public service og et større, samfundsgavnligt formål, hvorimod mænd i højere grad motiveres af eksterne faktorer som f.eks. mulighed for forfremmelse.

Kvinder i højere stillinger åbner i sig selv op for, at flere kvinder bliver taget i betragtning til jobs, forfremmelser, bevillinger el.lign.: såkaldt ’affinity bias’ betyder, at de fleste instinktivt foretrækker mennesker, der minder om dem selv – så jo større en andel af mænd, der tager den endelige beslutning, jo større er sandsynligheden for, at valget falder på en mandlig kandidat.

Det gavner også på længere sigt at fremhæve og gøre kvindelige ledere med alsidige uddannelser og professionelle baggrunde synlige. Det gavner ikke bare unge piger at have dem som rollemodeller for at forhindre dannelsen af stereotyper, men også kvinder langt op i deres karrierer.

Læs hele rapporten nedenfor.

Dokumenter
Kontakt

Pernille Rype, Kommunikationschef, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5060, e-mail: pernille.rype@innofond.dk