Nye målemetoder skal undersøge universiteternes bidrag til innovationskraften

Europa-Kommissionen fastlægger i nyt studie ti indikatorer, som kan anvendes til at undersøge universiteters bidrag til europæiske landes innovationskraft.

De opstillede indikatorer er fordelt på to hovedkategorier: menneskelig kapital (Human Capital) og vidensoverførsel (Knowledge Transfer).

Målet er at øge forståelsen af universiteternes bidrag til innovation på en måde, så det skaber grundlag for politiske tiltag, der passer til de forandringer, der sker i samfundet.

De 10 indikatorer fra side 12 i rapporten:

Kommissionens studie
Measuring the contribution of higher education to innovation capacity in the EU