Forsker

Nye programmer åbner snart: InnoExplorer og Industrial Fellow

Innovationsfonden åbner snart for to nye programmer, der skal styrke forudsætningen for, at forskning og innovation kan gå hånd i hånd.

Inden længe åbner Innovationsfonden for de to nye programmer: InnoExplorer og Industrial Fellow.

- Med de to nye programmer har vi fokus på at opdyrke talent både i forskningsverdenen og i virksomhederne. Programmerne styrker mulighederne for at bringe forskning ud af universiteterne, så det kan skabe værdi for Danmark, siger Tove Enggrob, der er programchef i Innovationsfonden.

INNOEXPLORER
Med InnoExplorer vil Innovationsfonden styrke iværksætteri baseret på videns- og forskningsresultater fra offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler. Programmet er rettet mod ansatte på disse institutioner, som har skabt et forskningsresultat med kommercielt eller samfundsmæssigt potentiale, der har behov for afklaring eller modning, før det kan nå markedet.

InnoExplorer-projekter kan vare op til 12 måneder.

Den første ansøgningsrunde åbner i marts og har deadline den 30. april 2019 kl. 12.00.

Læs mere her

INDUSTRIAL FELLOW
Industrial Fellow er et erhvervsrettet projekt som en privat virksomhed, en forskningsinstitution og en forsker med kompetencer på meget højt niveau udfører i samarbejde med hinanden.

Forskeren er allerede ansat i én af organisationerne og vil under forløbet befinde sig helt eller delvist i den anden organisation. Her vil forskeren udføre eller arbejde med planlægning af fælles forsknings, innovations- og udviklingsaktiviteter, der fremmer forskerens karriere, giver værdi for begge organisationer og knytter dem tættere sammen.

Industrial Fellow-projekter har en varighed fra seks måneder til to år.

Den første ansøgningsrunde forventes at have deadline i efteråret 2019. 

Læs mere her