Nye retningslinjer for Erhvervsforsker

Tilskud til alle projektrelevante udlandsrejser og universitetsbeløbene er nu ens for alle fagområder - det er et par af ændringerne i de reviderede retningslinjer for Erhvervsforsker-programmet.

Ændringerne træder i kraft den 6. juli 2018 og gælder for alle ansøgninger indsendt fra denne dato.

ErhvervsPhD
De nye retningslinjer

Retningslinjerne for ErhvervsPhD beskriver rammerne for det treårige projektforløb. De er opdateret den 6. juli 2018, og ændringer gælder kun for ansøgninger indsendt fra og med denne dato.

Nedenfor finder du retningslinjerne, og i drop-down-menuen kan du læse opsummeringer af de væsentlige ændringer.

Dokumenter
Samme universitetstilskud

Universitetstilskud er nu standardiseret, så universiteter modtager 360.000 kr. i tilskud til projekter indenfor alle forskningsområder. Det betyder, at universitetstilskuddet til projekter indenfor humaniora og samfundsvidenskab nu er på højde med andre fagområders.

Tilskud til alle projektrelevante udlandsrejser

Det er nu muligt at bruge rejsetilskud til projektrelevante udlandsrejser generelt. Det er ikke længere nødvendigt at knytte dem til besøg på en bestemt institution.

Supplerende retningslinjer for offentlige lagt sammen med alm. retningslinjer

Der er ikke længere separate retningslinjer for ErhvervsPhD i den offentlige sektor, der supplerer de almindelige retningslinjer. Det er i stedet samlet i det samme sæt retningslinjer.

Offentlige projekter uden tilskud ikke længere mulige

Pga. manglende interesse er det ikke længere muligt at søge om et offentligt ErhvervsPhD-projekt uden tilskud.

Særlige Erhvervsforsker-opslag 2018

Bioressourcer - Fødevarer, ingredienser og andre biologiske produkter
Frist: Samme frister som almindelig ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc.
Budget i 2018: 15 mio. kr.

Budgettet fordeles forholdsvist over fristerne den 6. februar, 2. maj og 25. september. Læs mere i opslaget nedenfor.

Demensområdet
Frist: den 25. september.
Budget i 2018: 2,2 mio. kr.

Dette opslag er kun til ErhvervsPhD-projekter. Læs mere i opslaget nedenfor.

Dokumenter
Tidligere retningslinjer

Find de tidligere versioner af retninglinjer på siden for projektadministration.

ErhvervsPostdoc
De nye retningslinjer

Retningslinjerne for ErhvervsPostdoc beskriver rammerne for det et- til treårige projektforløb. De er opdateret den 6. juli 2018, og ændringer gælder kun for ansøgninger indsendt fra og med denne dato.

Nedenfor finder du retningslinjerne, og i drop-down-menuen kan du læse opsummeringer af de væsentlige ændringer.

Dokumenter
Muligt at søge uden ErhvervsPostdoc-kandidat

Det er nu muligt at søge uden ErhvervsPostdoc-kandidat. Hvis projektet ellers godkendes, har man et halvt år til at finde en egnet kandidat.

Forskningsinstitutioners tilskud lavet om til rammetilskud, sat til 10.000 kr. per måned og sat i tydeligere rammer

Rammerne for brugen af forskningsinstitutioners tilskud er blevet tydeliggjort, så der fokuseres på, at midlerne skal bruges til institutionens aktive deltagelse i projektet.

Samtidig er tilskuddet lavet om til et rammetilskud. I et rammetilskud kan modtageren frit bruge midlerne indenfor de rammer, der er fastsat i retningslinjerne.

Tilskuddet for hver måned, projektet er sat til at vare, er endvidere sat til 10.000 kr. inkl. overhead. Det betyder, at forskningsinstitutionen kan modtage op til 360.000 kr. for et treårigt projekt.

Tilskud til alle projektrelevante udlandsrejser

Det er nu muligt at bruge rejsetilskud til projektrelevante udlandsrejser generelt. Det er ikke længere nødvendigt at knytte dem til besøg på en bestemt institution.

Supplerende retningslinjer for offentlige lagt sammen med alm. retningslinjer

Der er ikke længere separate retningslinjer for ErhvervsPostdoc i den offentlige sektor, der supplerer de almindelige retningslinjer. Det er i stedet samlet i det samme sæt retningslinjer.

Offentlige projekter uden tilskud ikke længere mulige

Pga. manglende interesse er det ikke længere muligt at søge om et offentligt ErhvervsPostdoc-projekt uden tilskud.

Særligt Erhvervsforsker-opslag 2018

Bioressourcer - Fødevarer, ingredienser og andre biologiske produkter
Frist: Samme frister som almindelig ErhvervsPhD og ErhvervsPostdoc.
Budget: 15 mio. kr.

Budgettet fordeles forholdsvist over fristerne den 6. februar, 2. maj og 25. september 2018. Læs mere i opslaget, som du kan finde nedenfor.

Dokumenter
Tidligere retningslinjer

Find de tidligere versioner af retninglinjer på siden for projektadministration.