Idéer iværksætter

Nyt hold Innofounder Experienced gør idéer til virkelighed

36 iværksættere med væsentlig erhvervs- eller forskningserfaring udgør hold nummer to på Innovationsfondens nyeste iværksætter-spor: Innofounder Experienced.

36 iværksættere fordelt på 22 teams skal i de næste 12 måneder bringe deres iværksætteridéer tættere på markedet. Idéerne spænder over alt fra diagnostiske tests til smågrise og løsninger til kollaborative robotter til plastikalternativer lavet på bioaffald og eldrevne vandscootere.

I 12 måneder modtager alle innofounderne en månedlig ydelse på 30.000 kroner samt et udviklingstilskud på 100.000 kroner til at accelerere udviklingen af deres iværksætteridé.

Innofounder Experienced har to ansøgningsrunder årligt og et budget på 40 mio. kroner. Læs mere her

 

Enterogate

Hurtig diagnostik til at afsløre smitsom diarré hos smågrise

Hvert år produceres cirka 32 millioner svin i Danmark, som er en af verdens største eksportører af både smågrise og svinekød. En af de helt store udfordringer for svineproduktionen er diarré hos smågrise, som ofte opstår, når de ved fireugers alderen fravænnes soen.

Smågrisedødeligheden forbundet med diarré kan være helt op til 30% og giver derfor store økonomiske tab for svineproducenterne og forringet dyrevelfærd. På nuværende tidspunkt behandles smågrise med diarré med antibiotika på flokniveau ofte uden at kende den nøjagtige årsag. Det er nemlig både en meget dyr og tidskrævende proces at diagnosticere årsagen til diarré, idet dette kræver, at prøver skal sendes til laboratoriet og analyseres.

Slutresultatet er derfor, at svineproducenter har et stort og unødvendigt forbrug af antibiotika. Ca. en femtedel af det samlede antibiotikaforbrug i Danmark går alene til behandling af mave-tarm-lidelser i smågrisene - og forbruget er væsentligt højere flere andre steder i verden.

Iværksætterprojektet Enterogate er i gang med at udvikle en ny diagnostisk test baseret på avanceret biosensorteknologi, der vil kunne bruges ude på svinegårdene til hurtigt og billigt at påvise årsagen til diarré i smågrise. På den måde vil Enterogate ikke kun hjælpe til at forbedre dyrevelfærden og mindske det økonomiske tab hos svineproducenterne, men også til at få et mere målrettet og reduceret antibiotikaforbrug ude på svinegårdene. Dette er vigtigt i kampen mod multiresistente bakterier.

Enterogate samarbejder med forskere fra DTU Bioengineering, virksomheden Bactolife ApS samt med svinedyrlæger og rådgivningsklinikker i Danmark.

Innofounder:
Charlotte Frydenlund Michelsen

 

FlexTem

 

FlexTem: Skalérbare og fleksible termoelektriske moduler

Iværksætterne bag FlexTem har opfundet en ny metode til fremstilling af billigere, skalérbare og fleksible termoelektriske moduler, som åbner op for mange flere anvendelsesmuligheder.

Modulerne kan f.eks. bruges til opvarmning eller køling af sæder og interiør i biler, busser, tog og fly og kan dermed erstatte traditionelle air-condition-systemer. Modulerne gør det muligt at have både varme- og kølesæder og at indstille en bestemt temperatur for hver passager.

FlexTem er fleksible - i modsætning til eksisterende løsninger - og samtidig er de billigere på grund af lave produktions- og materialeomkostninger. Det muliggør masseproduktion og højkapacitetsproduktion og kan åbne døren til opskalering af termoelektricitet inden for andre anvendelsesområder, f.eks. varmegenvinding og termoelektrisk strømproduktion fra solenergi.

Innfounders:

Seyedmohammad Mortazavinatanzi
Sajjad Mahmoudi Nezhad
Termeh Pahlevanzade

 

 

Blue Lobster

 

Blue Lobster: Digital platform til salg af frisk fisk direkte fra fiskeren

Selvom der ikke er et sted i Danmark, hvor der er længere end 50 kilometer til kysten, oplever restauratører og forbrugere alligevel problemer med at få frisk fisk til en fornuftig pris. Det vil Blue Lobster ændre på med deres digitale markedsplads i form af en app.

Det er Blue Lobsters mål at skabe en direkte forbindelse mellem fisker og forbruger. Det betyder konkret, at man som forbruger kan se, hvilke fisk der er fanget og frit vælge ud fra udbuddet i app’en.

Med løsningen skabes der en mere transparent industri, fiskerne får en højere indkomst og restauranterne får bedre muligheder for at få frisk fisk til overkommelig pris, som gavner forbrugeren i sidste ende. Derudover er det et mål for Blue Lobster at opfordre og hjælpe fiskerne til at indtænke bæredygtige løsninger i deres fangst for at bevare et sundt havmiljø.

Innofounder:
Christine Joyce Hebert

Web: www.bluelobster.app

 

 

Neurion

Neurion: Programmering designet til designere 

Computere er blevet allemandseje, men evnen til at programmere disse er stadigvæk forbeholdt de få, der kan overkomme den tekniske kompleksitet. Hvis flere havde evnen til at programmere, ville der kunne skabes flere og bedre digitale løsninger - skræddersyet til de udfordringer som de enkelte personer, virksomheder og samfundet står over for. 

Neurion arbejder på at give designere og udviklere digitale superkræfter ved at kombinere brugervenligheden fra designværktøjer med den ubegrænsede kreative frihed fra programmering. Løsningen er en design- og programmeringsplatform, der lader designere og udviklere samarbejde om at skabe fremtidens digitale løsninger i ét fælles værktøj, uden at skulle skrive én eneste linje kode i processen. 

Teamet bag Neurion har gennem flere år beskæftiget sig med programmeringsteknologi, hvor de har udviklet og testet nye former for programmering med henblik på at skabe en brugervenlig, visuel og interaktiv programmeringsoplevelse. Teknologien er nu moden til at platformen kan gøres til et attraktivt produkt for designere og udviklere. 

Neurion vil med bevilligen fra Innovationfondens program, Innofounder Experienced, fortsætte udviklingen af platformen, og forventer at kunne lancere produktet i en beta-version inden udgangen af Innofounder-forløbet.

Innofounders:
Michael Bak Koldsgaard
Thomas Munk

Web: neurion.co

 

 

Neway

Neway: Kom nemt i kontrol med pension, formue og boligfinansiering

Det kan virke uoverskueligt at få styr på de store privatøkonomisk spørgsmål: Sparer jeg nok op til pension? Skal jeg lægge boliglånet om? Og hvad med investeringerne? Det kan være både dyrt og besværligt at finde god, uvildig rådgivning.

Neway er en sikker, gratis og enkel digital løsning, der giver dig fuld kontrol over dine finansielle data, plus uvildig overvågning af din formue og gæld. Neway viser dig, hvad du bør have hjælp til, og giver dig mulighed for at træffe bedre, langsigtede beslutninger om din økonomi.

Og så bliver det nemmere at få uvildig rådgivning, fordi du kan levere dine data til netop din foretrukne, uafhængige rådgiver.

Founders:
Kourosh Rasmussen
Asbjørn Dyhrberg Thegler

https://neway.dk/

 

 

Cleardox

Cleardox: Gør det nemt at anonymisere dokumenter

Den nye GDPR-forordning pålægger virksomheder og offentlige organisationer at anonymisere dokumenter. Det er i dag en proces, der sker manuelt og er meget ressourcekrævende.

Virksomheden Cleardox har derfor udviklet et AI-baseret anonymiseringsværktøj, som assisterer advokatfirmaer, banker og offentlige organisationer med at lokalisere og anonymisere personoplysninger i dokumenter.

Cleardox hjælper således med at anonymisere dokumenter digitalt i forbindelse med aktindsigtsanmodninger i det offentlige, intern vidensdeling af dokumenter i virksomheder og udlevering af virksomhedsdokumenter til kunder eller samarbejdspartnere (f.eks. indsigtsanmodninger).

Innofounders:
Oliver Julius Byrch Fjellvang  
Christoffer Stougaard Pedersen

Web: cleardox.io

 

 

FoulingCure

FoulingCure: Fjerner urenheder og øger virkningsgraden i varmevekslere

 Støv og snavs ophober sig i en varmeveksler, og denne belægning – kaldet fouling - reducerer varmeledningsevnen og virkningsgraden.

Alene på de danske biobrændsel el- og varmeværker, forårsager fouling årligt et energitab på fire-fem procent. Det svarer til en ekstra udledning på 93-125.000 tons CO2 eller strøm fra 19-23 styk 9MW vindmøller.

 Problemet gør sig også gældende i alle industrier med åbne køle- eller varmekredse som ventilations-, olie og gas-, skibsfart- og fødevareindustrierne.

FoulingCure har udviklet et anti-foulingssystem for pladevarmevekslere, der under drift fjerner urenheder og øger virkningsgraden 5-15 procent – og således kan reducere udledningen af mio. af tons CO2 fra industri og varmeværker.

Innofounders
Steen Petersen
Carsten Christiansen

Web: foulingcure.com

 

 

Cobotlift

 

Cobot Lift: Automatisering af manuelle løft i produktionsvirksomheder
 

Der bliver flere og flere ældre, og manglen på ufaglært arbejdskraft stiger. Det er en stor udfordring for vores samfund. Denne udfordring kan automatiseringsløsninger være med til at afhjælpe.

Virksomheden Cobot Lift står bag en af disse løsninger.

Cobot Lift er en kollaborativ robot (Cobot), som kombinerer intelligensen fra en Universal Robot-arm med styrken fra en vacuumløfter. Cobot Lift booster kollaborative robotters løfteevne fra 10 til 30kg, hvilket åbner op for uafskærmet automatisering af helt nye arbejdsopgaver med kollaborative robotter.

I produktionsvirksomheder i dag er der mange gentagne manuelle eller semi-automatiske løft, som det er muligt at automatisere med en Cobot Lift.

Innofounders:
Flemming Bischoff Truelsen

Web: www.cobotlift.com

 

columno

Columno: Ny service, der lader relationelle databaser arbejde sammen med andre typer databaser

I dag arbejder mange softwareudviklere i såkaldte relationelle databaser, da de fungerer godt sammen med objekt-orienterede sprog, hvor det meste af arbejdet med databasen udføres automatisk.

I de senere år er der dog kommet en lang række nye typer af databaser på markedet, som har god skalerbarhed og ofte er væsentlig billigere i drift end de relationelle databaser. Men mange udviklere får ikke udnyttet disse nye databaser, da det kræver indgående kendskab til den nye teknologi.

Med Columno får man det bedste fra begge verdener. Columno er en løsning, der får databaserne til at tale sammen, og dermed giver udviklere adgang til features fra de nye typer databaser.

Med Columno, vil flere udviklere kunne benytte de nye typer af databaser, hvilket er både økonomisk rentabelt og giver bedre hastighed, da de ’gamle’ relationelle databaser ofte er dyrere og langsommere. Udviklere kan dermed udvikle avancerede og skalerbare applikationer uden at skulle mestre den mere moderne database-teknologi.

Web:  www.columno.com

Innofounder 

Anders Skovsgaard

 

zhelt

Zhelt human defense: Beskyttelsessystem og mobile barrierer mod terrortrusler

Virksomheden Zhelt human defense udvikler mobile beskyttelsessystemer og barrierer, der beskytter almindelige mennesker mod den stadigt voksende og uforudsigelige terrortrussel i byerne.

Sikkerhedsprodukter og mobile barrierer er udviklet i lette genanvendelige og bæredygtige materialer på en måde, så de blender ind i gadebilledet. Systemet, der er patenteret, er udviklet til at stoppe projektiler eller bombefragmenter, og målet er at integrere det i de nuværende sikkerhedssystemer på en måde, så det ikke skaber en følelse af utryghed, men indgår naturligt i gadebilledet eller omgivelserne. 

Det første produkt, Zhelt Podium 1200, er en cylinderformet mobil barriere, der er lavet i et materiale, som bliver tungt og meget solidt, når vand tilføres. Det betyder, at det let kan transporteres og efterfølgende fastholdes i områder, hvor terrortruslen er størst. Efter brug tømmes den for vand og kan nemt flyttes igen. Zhelt Podium 1200 fungerer samtidig som en reklame- eller informationssøjle, der kan skiftes ud efter formål og budskab. 

Produkt systemet har et globalt afsætningspotentiale og kan desuden designes til forsvars applikationer, NATO styrker og Internationale sikkerhedsorganisationer.

Web: www.zhelt.dk

Innofounder 

Lars Stenfeldt Hansen

 

coalescent

Coalescent Mobile Robotic: Fra lager til butikshylde med robotter

Hver dag burger butiksansatte i supermarkeder mange timer på at bringe varer fra lageret til hylderne i butikken. Coalescent Mobile Robotic har udviklet en robot, der kan bringe en palle med varer til det rette sted i butikken og returnere til lageret igen. Det betyder, at man i supermarkederne kan fokusere på andre ting som at optimere servicen, samt at arbejdet med opfyldning af varer bliver nemmere.

Løsningen gør altså arbejdslivet for de ansatte lettere - også i en mere bogstavlig forstand, da tunge løft formindskes, og derved kan mulige arbejdsskader undgås. Ud over den arbejdsmæssige værdi blandt de ansatte kan supermarkederne også forbedre deres forretning og blive mere konkurrencedygtige på et marked, der i stigende grad oplever automatisering af processer.

Web:  www.cm-robotics.com

Innofounder 

Clionadh Martin

 

purple-flux

Purple Flux: Batteridrevne vandscootere som et miljøvenligt alternativ til forbrændingsmotoren

Traditionelle vandscootere støjer og har typisk kompakte high-performance forbrændingsmotorer, som kræver jævnlig service og bruger store mængder brændstof. Det høje støjniveau kan være til stor gene for havets dyr og kystens beboere. Trods disse ulemper vokser interessen for vandscootere stadig stødt.

Ved at udskifte brændstoftanken og forbrændingsmotoren med batterier og elektromotorer reduceres støjgener og miljøbelastningen, og samtidig bliver vandscooteren stort set vedligeholdsfri.

I disse år udvikles batteriteknologien i en stigende grad, hovedsageligt drevet af el-bil

markedets opblomstring.  Ved også at tage denne teknologi i brug i forbindelse med vandscootere er det målet at revolutionere de ellers brændstofdrevne vandfartøjer.

Web: www.purple-flux.com

Innofounder 

Peter Nadolny Madsen

Lasse Kieffer

 

clutch cognition

Clutch Cognition: Innovative fødevarer, der understøtter mental performance

Virksomheden Clutch Cognition er sammensat af et hold af eksperter inden for ernæring og sundhed. Deres mission er at udvikle innovative fødevarer, der understøtter den mentale performance og tilføjer energi til hjernen, uden de sideeffekter som traditionelle energidrikke med højt koffein og sukkerindhold har.

Energidrikke er ikke forbundet med sundhed, men der er en efterspørgsel på føde- og drikkevarer, der kan hjælpe med at holde energien og koncentrationen oppe. Der er altså et behov, hvortil der ikke er en løsning, der også er god for både krop og sind. Derfor har Clutch Cognition udviklet et sundt alternativ til de usunde energidrikke, som gør at kan øge sin mentale performance på en sund og hensigtsfuld måde.

Energidrikken er udviklet til at understøtte folk med stillesiddende arbejde, som har brug for at være koncentrerede og mentalt skarpe. Drikken er kun baseret på naturlige ingredienser, og er desuden fri for koffein, konserveringsmidler, farvestoffer og kunstige sødemidler.  

Web: www.clutchcognition.com

Innofounder 

Rune Rønhave Laursen

adent

Adent: Software der giver adgang til tandsundhed

Mere end halvdelen af alle mennesker på verdensplan har en kronisk sygdom i munden. Den bedste måde at opretholde tandsundhed er forebyggelse, rettidig indgriben og at besøge tandklinikken.

Adents mission er at give alle mennesker adgang til god tandsundhed. Adents software sikrer adgang til viden om tandsundhed og mulige handleplaner.

Adents software gør det muligt for brugere at have GDPR-sikre digitale konsultationer med deres tandlæge. Derudover kan brugerne få lavet handlingsplaner, som følges for at opretholde tandsundheden. Kunstig intelligens og tandlægefaglig ekspertise kombineres til at lave analyser og personalisering. Adents CE-mærkede software-suite består af en brugerrettet smartphone-app og en desktop-applikation til tandlæger.

Web: www.adent-health.com

Innofounder 

Richard Bundsgaard

anna

Anna: Den første digitale assistent til restauranter

Teamet bag Anna arbejder for at gøre ansættelsesprocessen inden for restauration lidt nemmere. Teamet har bygget en digital løsning, der sparre tid for restauratører ved at automatisere de mere repetitive og administrative opgaver, der er en del af traditionel rekruttering.

På samme tid opbygger de en talentpool af ansøgere, der kobles til restauranterne, så de hurtigere kan finde de rette kandidater.

Web: www.anna.co

Innofounder 

Simon Hamacher

Niels Schmidt Hansen

dataverz

Dataverz Biotech: Data-analytisk platform til opgradering af udviklingsprocesser i biotekvirksomheder

Store biotekvirksomheder oplever ofte problemer med at arbejde sammen på tværs af udviklings- og forretningsafdelinger, da vidensdelingen ikke er optimal. Der opstår derfor et vidensgap, som gør processen fra ide til markedet langsom.

Med Dataverz analyseplatform, der er baseret på kunstig intelligens, bliver det muligt for forretningsafdelingerne i store biotekvirksomheder at få den retmæssige information fra udviklingsafdelingerne til at kunne videreudvikle på markedsklare løsninger. På den måde bliver processen langt hurtigere, og det bliver nemmere for de enkelte afdelinger at forstå og kommunikere med hinanden.

Web: www.dataverz.net

Innofounder 

Pedro Parraguez Ruiz

https://www.zetland.dk/historie/sowGAVwn-aejQ9Dar-313a8

 

octarine

Octarine: Nye løsninger for medicinsk cannabis

Virksomheden Octarine udvikler nye og mere skånsomme løsninger indenfor medicinsk cannabis gennem syntesebiologi og fermentering. De nuværende medicinske cannabis produkter på markedet har ofte en række ulemper, som Octarine med sine skræddersyede løsninger forsøger at imødekomme.

Ved at anvende syntesebiologi kombineret med en unik enzymteknologiplatform og fermentering skaber iværksætterne en form for supermolekyler, der kan udvikles til nye former for medicinsk cannabis, som kan være med til at løse nogle af de mange sundhedsmæssige udfordringer, som patienter verden over står overfor i dag.

Web: www.octarinebio.com

Innofounder

Nick Milne PhD

Nethaji Gallage PhD

 

kaspar

KASPAR: Et AI-læringsværktøj til redigering af film 

Verden over bruges mange ressourcer i film og TV-industrien på at redigere råt billedmateriale til billedmateriale, der kan bruges til selve produktionen. Ressourcer, som kan udnyttes bedre, og som i mange tilfælde har så store økonomiske omkostninger, at film ikke kommer i produktion. 

Det vil KASPAR ændre på. Ved brug af en speciallavet kunstig intelligens-løsning vil virksomheden optimere arbejdet før den egentlige produktion ved at udnytte teknologien til at udvælge og kategorisere billedmaterialet, så det er klar til brug. Det betyder, at fokus kan rettes mod at få fortalt de vigtige historier, og at flere film kan komme i produktion, fordi ressourcerne udnyttet optimalt.

Innofounder

Mads Damsbo

Piotr Rafal Winiwicz

 

ento

Ento Labs: Data-drevne forbrugsprofiler, der understøtter den grønne omstilling

I takt med den grønne omstilling bliver balanceringen af forbrug og produktion i højere grad et komplekst puslespil under konstant udvikling. Produktionen af vind- og solenergi kan ikke styres, og forbruget ændrer sig markant bl.a. fra elektrificering af transport og opvarmning, som også kan øge spidsbelastningen af elnettet.

Der arbejdes med at lave prognoser for produktionen af vedvarende energi, men forbruget analyseres typisk på større, aggregeret skala. Med flere elbiler, varmepumper og smarte apparater bliver det i højere grad relevant at analysere og styre forbruget på individuelt niveau og samtidig forstå effekten på det lokale og nationale elnet. Ento Labs bruger cloud-computing og kunstig intelligens til at bygge data-drevne systemer der kan forstå, forudsige og planlægge forbruget for den enkelte bygning på allerede eksisterende datakilder, altså uden ekstra hardware eller manuel inspektion.

Det vil betyde at elselskaber, energirådgivere og enkelte virksomheder, på kortere tid og med lavere omkostninger, kan få indsigt i forbrugsmønstre, tilbyde automatisk rådgivning, udnytte kort- og langsigtede prognoser og fremskrive ændringer i forbrugsmønstre -- alt sammen essentielle elementer i den grønne omstilling.

Web: www.ento.ai

Innofounder 

Henrik Brink

Kasper Bjørn Nielsen

 

carity

Carity: Øger livskvaliteten for mennesker med demens og deres pårørende

I Danmark er der cirka 89.000 mennesker med demens. Størstedelen af dem vil i løbet af deres sygdomsforløb opleve identitetstab, samt adfærdsmæssige og psykologiske symptomer i form af ophidsethed eller urolig adfærd, der reducerer livskvaliteten og kræver ekstra omkostninger i form af pleje.

Der er evidens for, at man kan forebygge disse situationer med den rigtige stimuli.

Carity kombinerer reminiscens terapeutiske principper med simpelt hardware, for at lave et system som kan stimulere og træne hjernen hos mennesker der lever med demenssygdomme.

Systemet består af hardware, software og et system baseret på kunstig intelligens, der vurderer hvad der virker bedst for det enkelte individ.

Carity kan derigennem øge livskvaliteten for både den demensramte og pårørende samt reducere omkostningerne i forbindelse med plejen.

Web: www.carity.dk

Innofounder 

Niels Birger Ramsing

 

 

aim robotics

Aim Robotics: Simpelt dispenseringsudstyr til kollaborative robotter

Der findes kollaborative robotter, der gør automatisering af produktionen nemmere. Dog er disse robotter ubrugelige, hvis de ikke har det nødvendige værktøj til at yde en funktion. Dette værktøj skal i dag specielfremstilles, hvilket er en omkostningstung proces.

Dispenseringsudstyr hjælper med at dosere de rigtige mængder af forskellige materialer i produktionen. Dog findes der ikke et færdigt dispenseringsudstyr, der er fuldt integreret med robotterne, og det øger omkostningerne for virksomhederne, da en ny løsning skal findes hver gang.

Det laver Aim Robotics om på med deres simple plug’n’play løsning, der nemt kan kobles til robotten og være klar til at køre inden for ganske kort tid. Det skyldes en specielt udviklet software, der downloades på robottens styresystem, og som betyder, at operatøren kun skal forholde sig til et system, hvilket gør processen meget nemmere.

Ved at automatisere dispensering kan operatørerne undgå dette repetitive arbejde samt de skadelige dampe, der kan være forbundet med dette.

Web: www.aim-robotics.com

Innofounder 

Mie Haraldsted Hickmott

Karlis Akis

cellugy

Cellugy: Innovativt alternativ til plastik lavet af bioaffald

Materialer i form af film og laminater kan ikke recirkuleres. Det betyder at produkter, der enten lamineres eller beskyttes med film, heller ikke kan. Det er et problem, da en stor del af fødevarerne, der produceres på i dag, pakkes på denne vis med enten film eller en form for laminat. 

Cellugy har udviklet en innovativ bioteknologisk proces til at producere 100 % ren nanocellulose ved brug af mikroorganismer. Dette biomateriale kan bruges som erstatning til film og er 100 % genanvendeligt, da det er baseret på bioaffald fra frugt og grønt. Det muliggør, at meget af det materiale, som vi pakker vores varer ind, fremover vil kunne recirkuleres. 

Web: www. cellugy.com

Innofounder 

Isabel Alvarez Martos

Deby Fapyane