Cutting-Edge

Nyt projekt udvikler fremtidens fræseværktøjer med milliardpotentiale for industrien

Nyt samarbejde skal udvikle næste generation af fræseværktøjer til hårdmetal. Projektet Cutting-Edge skal skabe værktøjer til bearbejdning i rustfrit stål, som er mere effektive og holdbare, end dem der findes i dag. Fræseværktøjer er vigtige for en lang række industrivirksomheder i Danmark og produktivitetsgevinsten forventes at være omkring en milliard kroner.

Innovationsfonden har investeret 7 mio. kr. i det nye Cutting-Edge-projekt, der har til formål at forbedre ydeevnen af skærende værktøjer til bearbejdning i rustfrit stål.

Øget automatisering i industrien en afgørende nødvendighed for at sikre yderligere vækst. Det forventes, at produktivitetsgevinsten ved projektet vil overstige en milliard danske kroner.

Projektet har som målsætning at øge den såkaldte spåntagningsvolumen med mindst 30 %. Endvidere er det målet at øge levetiden af udvalgte værktøjer for at øge produktiviteten også i automatiserede bearbejdningsprocesser.

Konsortiet bag dækker hele værdikæden
Indfrielsen af den ambitiøse målsætning skal opnås ved at optimere værktøjsgeometrien, udvikle nye og slidstærke overfladebelægninger og tilpasse bearbejdningsparametrene på baggrund af modelleringer baseret på de nyeste algoritmer.

Med Innovationsfondens investering bliver der etableret et stærkt konsortium, der integrerer hele produktionskæden fra værktøjsfremstilling, overfladebelægning, test og validering under kontrollerede forhold til validering hos førende slutbrugere.

Konsortiet omfatter en række virksomheder og derudover også Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet, som vil guide udviklingen af de optimerede værktøjer ud fra teoretisk modellering af skæreprocessen baseret på atom-atom interaktion samt makroskopiske FEM-beregninger.

- Projektet giver en helt enestående mulighed for at udvikle fremtidens skærende værktøjer til bearbejdning i rustfrit stål. Dette vil ikke alene medvirke til en forøget konkurrenceevne, men vil også facilitere muligheden for mere effektiv automatisering gennem forøget levetid af værktøjerne. Med andre ord er Cutting-Edge-projektet virkelig til gavn for dansk industri, siger projektleder Charlotte Frølund Ilvig fra DAMRC.

Fakta
Investering

Innovationsfondens investering: 7 mio. kr.

Samlet budget: 11 mio. kr.

Projektets varighed: 3 år

Officiel titel: Cutting-Edge: Design, test and market introduction of superior performing milling tools obtained by combining tool fabrication, coating development and field tests with model calculations

Projektparter
 • DAMRC er det nationale videnscenter inden for bearbejdningsteknologi. DAMRC er projektleder i Cutting-Edge og bidrager derudover med udvikling, test og validering af de optimerede, skærende værktøjer.
   
 • V. Bech Tool Manufacturing A/S er en erfaren producent af både special- og standardværktøjer til bearbejdning i forskellige materialer. Virksomheden bidrager med kernekompetencer inden for fremstilling af skærende værktøjer.
   
 • Teknologisk Instituts Tribologicenter har årelang erfaring med udvikling og produktion af overfladebelægninger vha. PVD (physical vapour deposition) og ion-implantering. I projektet bidrager centret med udvikling af slidstærke, funktionsoptimerede overfladebelægninger baseret på den nyeste HiPIMS (High Power Impulse Magnetron Sputtering) teknologi.
   
 • Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab, har solid erfaring med modellering inden for overfladebelægninger og spåntagningsprocesser. Med afsæt i deres nyudviklede, numeriske simuleringsmetode, bidrager instituttet med modelleringer med henblik på optimering af skæreæggens geometri og overfladebelægningernes egenskaber.
   
 • TripleCut A/S, NSM A/S og KAMF A/S er alle veletablerede slutbrugere, som bidrager med test og evaluering af ydeevnen af de optimerede værktøjer under produktionsrelevante betingelser.
Kontakt

Charlotte Frølund Ilvig, projektleder, DAMRC
Tlf: 20 30 45 99, Mail: chi@damrc.com

Lars Pleth Nielsen, centerchef, Teknologisk Institut
Tlf: 72 20 15 85, Mail: lpn@dti.dk

Henrik Myhre Jensen, professor, dr. techn, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab
Tlf: 41 89 32 15, Mail: hmj@eng.au.dk

Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf: 61 90 50 45, Mail: Jens.bomholt@innofond.dk