Økonomi og administrationschef

Økonomi- og administrationschef

Har du solid ledelseserfaring inden for økonomi og administration og vil være med til at drive fremtidens løsninger inden for klima, velfærd og sundhed? Så er du måske Innovationsfondens nye økonomi- og administrationschef.

 

Innovationsfonden er sat i verden for at finde løsninger på samfundsmæssige udfordringer og skabe vækst og værdi for Danmark. Fonden er en uafhængig organisation under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har til formål at investere i iværksættere, forskere og virksomheder med potentiale til at skabe værdi for Danmark. Hvert år investerer fonden ca. 1, 5 mia. kr. i forsknings- og innovationsprojekter og har en aktiv portefølje af projekter på knap 7 mia. kr.

Om stillingen

Som økonomi- og administrationschef i Innovationsfonden har du både ansvar for fondens investerings-og driftsbudget og for fondens administration og IT. Du skal, i samarbejde med fondens øvrige direktion og bestyrelse, sikre professionel økonomistyring, herunder budgetlægning af både fondens investerings- og driftsbudget, løbende afrapportering til fondens bestyrelse, ledelsesgruppe og eksterne parter mv., årsafslutning, og du har ansvaret for kontakt til Rigsrevisionen, Statens Administration m.fl. og fondens tilsynsmyndighed.

Du har også ansvaret for at sikre en effektiv og kundeorienteret behandling af regnskaber mv. fra fondens projekter og sikre samarbejde og sammenhæng i fondens samlede porteføljearbejde.

Du får ansvaret for at udvikle fonden mod en endnu mere datadrevet organisation, og du skal stille dig i spidsen for udvikling af fondens nye datastrategi. Som ansvarlig for fondens IT-infrastruktur skal du sikre, at fonden kan fungere som en effektiv virtuel arbejdsplads, og at de centrale sagsgange er solidt IT-understøttet. Endelig har du ansvaret for fondens HR-funktion, ledelsessupport og reception.

Fonden har som en del af Bedre Balance II flyttet sit hovedkontor fra København til Aarhus og samtidig etableret en regional model med kontorer i Odense, Aalborg og København. Du bliver en del af fondens direktion, og sammen med direktionen og den øvrige ledelsesgruppe skal du fortsætte implementering af fondens nye organisering og virke. Ligeledes forventer vi, at du indgår aktivt i udvikling og implementering af fondens strategi og sammen med dine kollegaer deltager i den generelle udvikling af fonden.

Du refererer til direktøren og har ansvaret for ca. 20 medarbejdere.

Om dig

Vi forestiller os, at du har solid ledererfaring, en uddannelsesmæssig baggrund inden for økonomi og har erfaring fra en lignende stilling. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling i en anden statslig organisation.

Du har personlig gennemslagskraft og du formår at vinde respekt og forståelse både internt og eksternt. Du har overblik, styr på detaljer og en proaktiv tilgang med fokus på samarbejde, optimering og understøttelse af fondens formål.

Vi forventer at du:

 • Har erfaring med udarbejdelse af budgetter, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse i staten.
   
 • Har erfaring med bevillingsadministration og kan sikre stabil drift, drive effektivisering af processer og sikre kundefokus i administrationen.
   
 • Har kendskab til finanslovsprocesser, revision og tilsyn i statsligt regi.
   
 • Har styr på offentlig forvaltning og formår at omsætte regler og rammer til at understøtte fondens aktiviteter uden unødigt bureaukrati.
   
 • Er en dygtig personaleleder, som sikrer høj trivsel, motivation og effektivitet blandt dine medarbejdere.
   
 • Kan skabe rammerne for en god faglig og professionel kultur i dine teams med fokus på kvalitet og udvikling.
   
 • Du kan sikre tværgående sammenhæng og forstår at inddrage medarbejderes ressourcer på tværs af teams.
   
 • Har interesse for fondens virkeområde og lyst til at tage et operationelt og strategisk ansvar for fondens udvikling.
   
 • Er løsningsorienteret og formår at skabe gode interne såvel som eksterne samarbejdsrelationer.

Din nye hverdag

Vi er pt. ca. 60 engagerede medarbejdere i Innovationsfonden med forskellig faglig baggrund, der alle brænder for at gøre gode idéer til virkelighed. Omgangstonen er uformel og ”to the point”.

Du får arbejdssted i Aarhus sammen med dine teams, men du skal påregne rejseaktivitet mellem fondens forskellige lokaliteter og i forbindelse med møder med fondens samarbejdspartnere.

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Stillingen er indplaceret som chefkonsulent med personaleledelse. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Konstitueret direktør Tore Duvold på tore.duvold@innofond.dk eller 6190 5066

Søg stillingen

Vi skal have din ansøgning senest d. 3. november 2019.

Vi holder 2 samtalerunder. Mellem 1. og 2. samtalerunde gennemføres en ledertest af udvalgte kandidater hos Genitor ApS, som ligeledes deltager i 2. samtalerunde.

Har du spørgsmål til Genitor er du velkommen til at kontakte Stine Sørensen på ss@genitor.dk eller 3141 9808.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.