Roadmaps for innomissions

Opfordring: Indsend roadmaps til missionsdrevne grønne partnerskaber

Innovationsfonden inviterer aktører i det danske forsknings- og innovationssystem til at foreslå roadmaps til missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber. Fristen er den 12. maj

Roadmaps er det første skridt i processen med at investere i grønne forsknings- og innovationspartnerskaber inden for de fire politisk udvalgte grønne missioner:

  • Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2
  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X osv.)
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
  • Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler

Udvalgte roadmaps vil danne grundlag for et opslag til missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, som vil åbne for ansøgninger til august.

Forslagene til roadmaps skal beskrive udfordringer og huller inden for den specifikke mission, styrkepositioner og potentiale og skitsere nøgleaktiviteter og relevante workstream-temaer for fremtidige grønne partnerskaber.

Åben for alle relevante interessenter

De missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber rækker ud over eksisterende programmer, der tilbydes af Innovationsfonden, ved at sætte individuel innovationsindsats, som normalt støttes af fonden, i en bredere sammenhæng. Partnerskaber skal have en klar vision for ændringer i 2030 og 2050 og bygge på fokuserede roadmaps baseret på bred koordinering og inddragelse af hele værdikæden.

Innovationsfonden opfordrer alle relevante aktører på tværs af det danske forsknings- og innovationssystem til at bidrage med deres ekspertise og foreslå en realistisk og robust vej mod udviklingen af banebrydende løsninger inden for de fire missioner - lige fra strategisk forskning til kommercialisering med fokus på både kort-, mellem- og langsigtet virkning.

Relevante indsendere af roadmaps kan være forskningsinstitutioner, forsknings- og teknologiorganisationer (GTS-institutter), virksomheder (både iværksættere, SMV'er, store virksomheder), investorer, offentlige myndigheder, klyngeorganisationer osv.

Processen med at vælge missionsdrevne grønne partnerskaber

Danmark er forpligtet til at reducere klimaskadelige udledninger og har sat ambitiøse mål i forhold til den grønne omstilling og klima-  og miljøindsatsen. Disse mål skal nås inden for en meget kort tidsramme.

For at nå disse mål har den danske regering afsat 700 mio. kr. i 2021 til investeringer i missionsstyrede grønne forsknings- og innovationspartnerskaber inden for de fire ovennævnte områder. Det er disse midler, Innovationsfonden skal udmønte, og som roadmaps skal danne grundlag for.

Tidslinje og næste trin

Fristen for forslag til roadmaps er den 12. maj. Ansøgere modtager foreløbig feedback om deres foreslåede roadmaps i slutningen af ​​juni, og den endelige beslutning vil blive annonceret senest i begyndelsen af ​​august.

Innovationsfondens bestyrelse træffer den endelige beslutning om roadmap-forslagene baseret på input fra nationale og/eller internationale peers.

Opslagstekst: Roadmaps for missionsstyrede grønne forsknings- og innovationspartnerskaber

Læs mere om processtrukturen for de missionsdrevne grønne partnerskaber

Process for roadmaps and green partnerships