Grøn energi

Over en kvart milliard til grøn energiforskning i 2020

Sidste år bød på et historisk højt investeringsniveau på det grønne område for Innovationsfonden.

Folketingets partier blev i slutningen af 2019 enige om at afsætte ca. 800 mio. kr., som Innovationsfonden fik til opgave at udmønte på det grønne område til en lang række forsknings- og innovationsprojekter inden for klima, energi, miljø, bioressourcer med mere.

Ud af de 800 mio. kr. var 100 mio. kr. øremærket det internationale område, blandt andet gennem det europæiske EUROSTARS-program.

800 mio. kr. i 2020 var det hidtil højeste bevillingsbudget på det grønne område for Innovationsfonden.

Og der var stor interesse for at få del i midlerne. I 2020 modtog fonden 445 ansøgninger inden for det grønne område for et samlet ansøgt beløb på knap 5,2 mia. kr.

Finansiering af lang række store grønne forskningsprojekter
En betydelig del af midlerne blev udmøntet under programmet Grand Solutions, der finansierer store partnerskaber mellem forskere og virksomheder og på den måde understøtter strategisk grøn forskning og innovation.

Fonden har derudover medfinansieret en lang række grønne iværksættere og SMV’er under blandt andet fondens programmer Innobooster, Innofounder, Innoexplorer og Erhvervsforsker.

Stor investeringer på energiområdet
En betydelig del af de grønne midler til de større partnerskaber blev udmøntet på energiområdet, hvor ca. 260 mio. kr. blev investeret i energiprojekter inden for en række forskningsområder, herunder solenergi, vindenergi, varmeforsyning, Power2X, elektrolyse, energilagring og energieffektivitet.

Dette område vil også i år og i de kommende år være et særligt fokuseret investeringsområde for Innovationsfonden som led i de nye grønne forskningsmissioner.

Ud over et stort antal energiprojekter udmøntede fonden også mere end 200 mio. kr. til forsknings- og innovationsprojekter inden for miljø og bioressourcer, herunder projekter inden for særligt vand og fødevarer.

Grøn omstilling i byggeriet
I 2020 satte fonden også særligt fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi i byggeriet med det særlige opslag ”Byggeriets grønne omstilling”.

Det indebar udmøntning af knap 30 mio. kr. i samarbejde med Realdania. Byggesektoren i Danmark står for 20 procent af den samlede CO2-udledning, og dertil kommer bl.a. CO2-aftrykket fra produktion af materialer og transport til byggepladsen. Derfor var det afgørende for fonden at sætte markant ind på dette område.