Overvågningstjeneste til is på havet skal fremme Grønlands handel

Usikkerheden er stor og data om isens placering ofte forældet, når skibe fragter varer til og fra Grønland. Nu går DMI og DTU sammen for at gøre sejlads i de isfyldte farvande mere sikker og effektiv ved at levere hyppigere og mere detaljerede iskort.

Pressemeddelelse den 1. december 2017 kl. 09:00

Viden om, hvordan isen omkring Grønland bevæger sig, er helt afgørende for det grønlandske samfund. Byer og bygder ligger langs kysten, fiskeri er nationens vigtigste erhverv, størstedelen af vare- og persontransporten foregår med skib og stort set al import og eksport foregår til søs. Det stiller store krav til de informationer, skibsfarten sejler efter, når det skal ske sikkert og effektivt.

Havis er imidlertid meget dynamisk. Den vokser, smelter og flytter sig med vejr, vind og strøm, så havområder, der kunne besejles den ene dag, er lukket til den næste. I dag udsteder DMI iskort for udvalgte dele af de grønlandske farvande, men nye teknologiske muligheder og satellitdata åbner nu for både bedre og hyppigere leverancer af isinformationer til brugerne for større områder end i dag. På sigt er ambitionen, at det skal blive verdens bedste istjeneste.

is1

Med en investering fra Innovationsfonden vil partnerne i projektet nu udnytte de enorme mænger data, som blandt andet er frit tilgængelige fra EU’s Sentinel satellitter. Satellitdataene skal kombineres ved brug af de nyeste metoder indenfor billedbehandling, hvor computeren automatisk bliver bedre og bedre til at udføre en given analyse-opgave.

- I projektet kombinerer vi forskellige typer information fra satellitter, som analyseres via et avanceret, automatisk system. Det giver på sigt mulighed for at skabe en automatisk istjeneste, som imødekommer brugernes øgede behov for oplysninger om havisen op til fire gange dagligt for det samme område. Med pengene fra Innovationsfonden tager vi hul på en ny æra i is-kortlægningen, siger Matilde Brandt Kreiner, projektleder, DMI.

De hyppigere og mere præcise oplysninger om isen bidrager ikke blot til større sejladssikkerhed. De giver også mulighed for en forbedret ruteplanlægning. Dermed reduceres udgifterne til brændstof. Det vil gavne miljøet, men også Grønlands forsyningssikkerhed, import og eksport, og dermed også økonomien i landet.

- Det er et ambitøst projekt, hvor DTU‹s viden om satellitbaseret is-overvågning med blandt andet radar og viden om machine learning metoder, kombineres med is-ekspertise og DMI’s store erfaring i at levere iskort for det arktiske område, siger vicedirektør på DTU Space, Henning Skriver.

Målet er, at de automatiske iskort og isprognoser bliver frit tilgængelige hos DMIog at udvidede, bruger-tilpassede isprodukter kan tilkøbes af avancerede brugere f.eks. de større rederier. Det er planen at udvalgte brugere kan få lov at teste de nye iskort fra sommeren 2019.

Om projektet
Investering

Grand Solutions

Fondens investering: 5 mio. kr.

Samlet budget: 6,5 mio. kr.

Varighed: 3 år

Officiel titel: ASIP – Automatiserede havisprodukter for grønlandske farvande

Samfundspotentiale
  • Mere sikker og effektiv sejlads
     
  • Mindre brændstofforbrug, til gavn for både økonomi og miljø
     
  • Gavner Grønlands muligheder for varetransport og handel

is2 

Kontakt

Matilde Brandt Kreiner, Projektleder, DMI 
Tlf. 3915 7204

Henning Skriver, Lektor,  DTU 
Tlf4525 3792  

Klaus Allan Harnvig Krane, Isrådgiver , HARNVIG Arctic & Maritime 
Tlf. 3116 5551

Pressekontakt

Thomas Bjerre, Presse- og mediechef, Innovationsfonden
Tlf. 6190 5019, mail: thomas.bjerre@innofond.dk