Q&A - Tilpasset Innobooster

Som en del af regeringens seneste hjælpepakke har Innovationsfonden fået til opgave at uddele yderligere 350 mio. kr. til vidensbaserede og innovative iværksættere og små og mellemstore virksomheder, som er påvirkede af coronakrisen. Fondens udmøntning af midlerne sker bl.a. via en tilpasning af Innobooster-programmet.

 

Hvem kan søge det tilpassede Innobooster-program?

Vidensbaserede startups samt små og mellemstore virksomheder med et innovationsprojekt.
Der er således ingen ændringer i, hvem der kan søge den tilpassede Innoboosterordning. Her stilles de samme krav som tidligere.

Er der nu både et tilpasset Innobooster-program og et klassisk Innobooster-program?

Nej. Det tilpassede Innobooster-program erstatter den almindelige Innobooster frem til udgangen af 2020.
 

Hvad indebærer tilpasningen af Innobooster-programmet?

Tilpasningen medfører bl.a., at vi ikke stiller så høje krav på ansøgningspunktet omkring markedsvalidering som tidligere. Det skyldes, at det kan være vanskeligt at opnå en præcis markedsreaktion på nye innovative løsninger i øjeblikket, og at markedet er vanskeligt at forudsige.

Det er stadig vigtigt, at der er en god beskrivelse af markedsmuligheder og forretningsmodel, men vi har sænket vores krav til, hvornår vi finder beskrivelsen af disse gode nok til, at projektet kan godkendes. Vurderingskriterierne på de andre parametre er uændrede. 

Med tilpasningen åbnes der derudover for at finansiere flere elementer end i et klassisk Innobooster-projekt for at sikre en bedre markedsvalidering og interaktion med kunderne for de ansøgende virksomheder, som en del af det bevilligede udviklingsprojekt. Det kan f.eks. være markedsomstilling, digitalisering og fastholdelse af patenter. Det er dog fortsat således, at hovedfokus i Innobooster-projektet er de konkrete tekniske udviklingsaktiviteter – ikke forretnings- og markedsudvikling.

Der foretages desuden justeringer for at sikre en endnu mere effektiv og brugerorienteret administration. Det indebærer bl.a. mulighed for, at virksomheden kan aftale at aflægge regnskab månedligt.
 

Nu har innovationsfonden hævet grænset for en hurtig evaluering fra 500.000 til 800.000 kr. – hvilken ordning skal jeg så søge, hvis jeg vil søge Innovationsfonden om tilskud mellem 500.000 og 800.000 kr.?

At grænsen for hvornår et projekt skal præsentere for et panel, ændrer ikke ved den ordning, du skal søge. Derfor skal du fortsat søge den ordning, der passer til dit beløb. Søger du mellem 500.000 og 800.000 kr. fra Innovationsfonden, så skal du søge ordningen mellem 500.000 og 1,5 mio. kr.
 

Hvor hyppigt kan jeg aflægge regnskab?

Vi har indført muligheden for, at du kan bede om månedlig regnskabsaflæggelse, hvorved du kan få pengene hurtigere og oftere. Du skal sende en mail til innobooster@innofond.dk, hvor du anmoder om, at du overgår til månedlig regnskabsaflæggelse. Denne mulighed gælder for alle igangværende og fremtidige Innobooster-projekter i 2020.

Alt foregår efter den normale fremgangsmåde – blot månedligt, og efter godkendt regnskab udbetaler vi tilskuddet pr måned. For at gøre behandlingen hurtig, bedes du i headeren på den e-mail du sender, indsætte dit innobooster sagsnummer xxxx-xxxxxB samt teksten ”anmodning om månedlig regnskabsaflæggelse”, og så tilføje en kort begrundelse herfor i selve tekstfeltet.

Hvordan søger jeg?

Orientér dig i retningslinjerne for Innobooster og indsend din ansøgning her. Der er ikke sket ændringer i ansøgningsformularer, faglig beskrivelse eller budgetskema. Alle ændringer er beskrevet i retningslinjerne, herunder også deres midlertidige karakter.

Hvornår kan jeg søge?

Innobooster-programmet er allerede åbent for ansøgninger. De justerede retningslinjer vil gælde for ansøgninger modtaget fra torsdag d. 7. maj.

Holder Innobooster sommerlukket som sædvandligt?

Nej. Den normale sommerlukning af Innobooster-programmet fra 3. juni til 15. august er ophævet, og der vil således være åbent for ansøgninger hele sommeren. Der må dog forventes længere behandlingstid henover sommeren.

 

Siden opdateres løbende. Senest opdateret d. 7. maj 2020 kl. 10.00