Robotter i kloakken vil spare samfundet kæmpe millionbeløb

I fremtiden skal landets kloakker bebos af overvågningsrobotter. Ved hjælp af robotterne, ’big data’ og maskinlæring vil et nyt forskningsprojekt spare flere hundrede mio. kr. på vedligehold af kloakker.

Pressemeddelelse: 26.10.2018

Manglende viden om kloakrørene gør, at danske vandforsyninger må udskifte rørene lang tid før forventet. Selv en mindre forlængelse af rørenes levetid kan give en besparelse på et trecifret millionbeløb, og det er ambitionen i et nyt fælles forskningsprojekt fra to danske universiteter, tre vandforsyninger og en række teknologivirksomheder, finansieret af Innovationsfonden.

Ukendt for de fleste ligger en af Danmarks dyreste infrastrukturer nemlig under jorden. Det er det danske kloaknet. De danske vandforsyninger, som ejer og har ansvaret for kloaknettet, bruger i dag manuel TV-inspektion for at undersøge kloakrørenes tilstand. Aarhus Vand, Vandcenter Syd og HOFOR er alle med i projektet, og de håber på bedre indsigt i tilstanden af deres kloaknet og dermed mulighed for at forlænge levetiden på rørene. I dag har vandforsyningerne nemlig ikke mulighed for at overvåge alle kloakrør konstant, og det betyder, at der er risiko for, at man kommer til at strømpefore eller skifte rørene, inden det er nødvendigt, og dette koster mange penge.

Projektet vil automatisere hele inspektionsprocessen. Robotter sættes ned i kloakkerne for at opsamle data om rørene, og ved hjælp af computeralgoritmer analyseres dataen, så bliver det muligt i langt højere grad at fastlægge tilstanden af rørene. Derved undgår man at renovere unødigt. Hovedmålet er at minimere udgifter til vedligehold og renovering af kloakkerne, men derudover kan projektet også medføre et eksporteventyr for de involverede virksomheder, fordi kloaknet i hele verden oplever samme udfordringer som i Danmark.

- Med ASIR-projektet bliver kloakken mere gennemsigtig, fordi vi bruger den nyeste forskning og teknologi til at indsamle data og efterfølgende analysere disse data. Besparelsespotentialet for de danske vandforsyninger er stort. Så med tanke på, at problemet er det samme i hele verden, er potentialet enormt, siger Jens Peder Kristensen, TinyMobileRobots ApS.

For at målet kan opnås er det nødvendigt at gennemføre forskning og intensive test. Med Innovationsfondens investering i projektet får projektdeltagerne mulighed for at lave forskning og test, som i sidste ende skal vise, at Danmark er i den absolutte elite inden for højteknologisk produktudvikling. Aalborg Universitet og Syddansk Universitet skal med deres erfaring og viden inden for computer vision og robotteknologi hjælpe virksomhederne med at udvikle en højteknologisk løsning, der kan fungere og sælges på det kommercielle marked.

Fakta og kontakt
Investering

Program: Grand Solutions

Fondens investering: 13 mio.

Samlet budget: 24 mio.

Varighed: 3 år

Officiel titel: ASIR

Projektddeltagere

TinyMobileRobots, Aalborg Universitet, Aarhus Vand, Syddansk Universitet, HOFOR, VandCenter Syd, EnviDan, FKSSlamson og Inloc Robotics.

Kontakt

Jens Peder Kristensen, Projektleder, TinyMobileRobots
Tlf.: 2223 1116, e-mail: jpk@tinymobilerobots.com

Thomas B. Moeslund, Professor, AAU
Tlf.: 9940 8787, e-mail: tbm@create.aau.dk

Mads Uggerby, Head of research and development, EnviDan
Tlf.: 8722 8587, e-mail: mau@envidan.dk

Peter Hjortdal, Afdelingsleder, Aarhus Vand
Tlf.: 8947 1129, e-mail: phj@aarhusvand.dk