Samarbejdsaftale med Indien bliver brohoved for dansk vand- og energiteknologi

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og hans indiske ministerkollega skrev tirsdag den 22. maj under på historisk aftale med Indien om forskningssamarbejde.

De kommende tre år vil Innovationsfonden samarbejde med sit indiske pendant om at skabe forskning og innovationsprojekter på tværs af kloden. I 2018 afsætter begge parter 15 mio. kr. til nye projekter inden for vand og energi.

Indien er midt i verdens største projekt om energitransformation, og med en befolkning på 1,3 mia. mennesker er der behov for nye løsninger og teknologi, som kan drive udviklingen frem.

Samarbejdsaftale med Indien bliver brohoved for dansk vand- og energiteknologi

Den indiske minister for Science & Technology, Dr. Harsh Vardhan i selskab med Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Foto: PR

Indien har over en længere periode oplevet en eksplosiv teknologisk udvikling, som afspejles af det faktum, at flere indere for bare få år siden havde adgang til en smartphone end til et toilet med skyl. Indien oplever store udfordringer med adgang til rent drikkevand, forbedrede sanitetsforhold og tilstrækkelig vandkvalitet i floderne. Der er behov for nye løsninger og teknologier for at løse disse udfordringer.

Danmark er blandt verdens fremmeste nationer inden for energi- og vandteknologi, og det nye forskningssamarbejde vil give danske forskere og virksomheder mulighed for at udvikle og teste løsninger på et af verdens største markeder.

- Det er glædeligt, at det nye samarbejde med Indien nu er på plads. Det er en vigtig mulighed for danske forskere og virksomheder med speciale i vand- og energiteknologi, og jeg er fuld af forventning om, at de nye projekter får succes i Indien, fortæller Tore Duvold, vicedirektør i Innovationsfonden.

Innovationsfonden forventer, at der i 2018 vil blive igangsat 4-6 forskning- og innovationsprojekter inden for vand og energi. Ansøgningsfristen er den 14. august, og opslaget offentliggøres ultimo maj.

Den dansk-indiske aftale
Læs opslaget

Indo-Danish research and innovation cooperation in the areas of water and renewable energy