Scientific Officer til velfærds-og sundhedsteknologi

Har du bred forsknings, teknologisk og forretningsindsigt inden for velfærdsteknologi og sundhed? Og har du mod på at bruge denne viden til skabe konkret værdi for det danske samfund? Så har vi en spændende stilling i Innovationsfondens kontor i enten Odense, Aalborg eller Aarhus.  

Vi skaber vækst og arbejdspladser gennem viden  

I Innovationsfonden arbejder vi hver dag med at skabe de bedst mulige rammer for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan bringe Danmark fremad. Vi tilbyder et inspirerende miljø med engagerede og dygtige kollegaer, der brænder for at gøre gode idéer til virkelighed.  

En hverdag med en stor kontaktflade og bred opgaveportefølje  

Du ansættes som Scientific Officer i Innovationsfonden, hvor du skal bringe din faglighed og erfaring i spil i forhold til både ansøgere og styring af fondens portefølje af igangværende forsknings- og innovationsaktiviteter. Du får således ”end-to-end” ansvar for projekter, som fonden investerer i inden for dit område. Projekternes succes er derfor også din personlige succes. Heraf følger, at du vil få en meget tæt dialog med kollegaer, fondens direktion og bestyrelse internt og samarbejdspartnere eksternt.  

Dine konkrete opgaver bliver bl.a.:  

 • evaluering af ansøgninger i tæt samarbejde med kollegaer, eksterne faglige eksperter samt fondens direktion og bestyrelse  
 • aktiv porteføljestyring og projektopfølgning inden for dit fagområde i hele Danmark  
 • interaktion med en bred vifte af interessenter, samarbejdspartnere og det faglige miljø  
 • strategisk kortlægning af fondens fagområder i samarbejde med relevante brancher og universiteter  
 • planlægning og drift af fondens opslags- og investeringsprocesser.

Er du vores nye kollega?  

Du har en længerevarende teknisk, naturvidenskabelig uddannelse, ideelt en PhD grad, med bredt kendskab til velfærds- og sundhedsområdet og med erfaring og specialviden indenfor et eller flere relevante områder f.eks. tekniske og digitale hjælpemidler, der bruges eller kunne bruges indenfor ældre-, social- og sundhedsområdet, borgernære sundhedsløsninger, medico, sensorer, IKT systemer, robotics, in-vitro-diagnostik, materialer, servicefag, produktion, demonstrationsprogrammer og implementering af løsninger hos borgerne eller patienter eller de fagspecifikke regulatoriske og immaterielle rettighedsforhold m.v.  

Samtidig har du flere års erfaring i R&D fra en vidensbaseret stilling i den private sektor eller i tilsvarende stilling i den offentlige sektor, eksempelvis fra universitet, rådgivningsvirksomhed, interesseorganisation eller lignende.  

Du bliver en del af et stærkt engageret miljø, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi forventer, at du er både nysgerrig, modig og ansvarlig. Hertil forestiller vi os, at du:  

 • er specialiseret inden for et eller flere fagområder, men derudover har en bred tilgang, så du kan forholde dig overordnet til tværfaglige og beslægtede fagområder  
 • har flere års erfaring med FoU inden for et eller flere fagområder  
 • har erfaring og interesse for de erhvervsmæssige udfordringer og muligheder  
 • har indsigt i værdikæden fra forskning over innovation til anvendelse/kommercialisering  
 • har og udbygger et fagligt netværk inden for dit kompetenceområde nationalt såvel som internationalt  
 • er passioneret af at skabe innovation og vækst i Danmark  
 • har personlig og faglig pondus, gennemslagskraft og evner at kommunikere til em bred vifte af interessenter og faglige eksperter  
 • har en analytisk og evidensbaseret tilgang  
 • har lyst til at arbejde i en organisation hvor alle tager betydeligt medansvar for de samlede arbejdsopgaver og også bidrager uden for ens faglige område  
 • er resultatorienteret, systematisk og med stor arbejdseffektivitet  
 • forstår og trives med at arbejde i en matrix organisation.
Søg stillingen
Ansøgningsdeadline: Fredag den 21. december 2018

Vi skal have din ansøgning, cv og eksamenspapir senest fredag den 21. december 2018 kl. 12.00.  

Søg stillingen her

Innovationsfonden ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes i Danmarks Innovationsfond efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Tore Duvold på telefon 6190 5066 eller e-mail tore.duvold@innofond.dk.  

Din nye hverdag

Du skal arbejde i Innovationsfonden som pt. har ca. 50 engagerede medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Omgangstonen er uformel og ”to the point”. Arbejdsstedet for denne stilling kan enten være i Odense, Aalborg eller Aarhus. Du skal dog påregne en del rejseaktivitet i forbindelse med møder om projekter og med samarbejdspartnere i hele Danmark.