Grand Solutions Covid 19 call

Se hvilke COVID-19 projekter Innovationsfonden investerer i

Innovationsfonden hastebehandler i disse uger forsknings- og innovationsprojekter målrettet kampen mod COVID-19. Her kan du få et overblik over hvilke projekter, der har modtaget bevilling. Listen bliver løbende opdateret.

Læs mere om Innovationsfondens ekstraordinære hasteindsats

Bevilligede COVID-19-projekter:

 

Uvc-box

Meget tyder på, at UVC-lys effektivt kan dræbe coronavirus. Målet med projektet er at optimere, certificere og forberede produktion af en UVC-boks – som er en lukket kasse med en automatisk og håndfri lukkemekanisme og integrerede lamper, der udsender UVC-lys, som kan dræbe vira og bakterier. Det UVC-lys, der udsendes fra lamperne fra mange vinkler i UVC-boksen, kan sterilisere mindre produkter som smartphones, tablets, tastaturer og måske simpelt medicinsk udstyr, som for eksempel værnemidler. Målet er at hindre spredning af COVID-19, når vi alle vender tilbage til arbejdspladserne.
Projektpartner: Voss Industry A/S.

 

ACOVID - Arrhythmias in patients with COVID-19

Der er indikationer på, at relativt mange COVID-19-patienter får hjertestop uden forudgående alvorlige lungekomplikationer. I dette projekt undersøges det, om hjerterytmeforstyrrelser er en overset komplikation af COVID-19. Det sker med hjælp af kontinuerlig elektrokardiogram-monitorering via Cortrium 3+ Holter EKG-enhed af patienter med COVID-19. EKG-enheden giver automatiske rapporter, og dermed opnås videnskabelig dokumentation i løbet af de næste 3 måneder.
Projektpartnere: Herlev-Gentofte Hospital, Cortium

 

DualDIA - Dual electrochemical detection for rapid, on-site COVID-19 and host immune response diagnosis

Indtil der findes en vaccine mod COVID-19, er der behov for et værktøj, der kan gøre det lettere at sortere og prioritere de mange patienter og dermed bidrage til at aflaste presset på sundhedsvæsenet. Det vil projektet DualDIA udvikle en løsning på med udgangspunkt i diagnosetesten biTEST. Testen er baseret på en elektrokemisk undersøgelsesprocedure, der selektivt og præcist kan registrere både COVID-19-virus og antistoffer som udtryk for immunitet. Den underliggende nanoteknologi har tidligere været afprøvet til diagnosticering af svære bakterielle infektioner, og nu vil projektet teste, om metoden på samme måde kan anvendes på COVID-19 patienter.
Projektpartnere: RUC, Sygehus Lillebælt

 

ReMoTe Primary Care - Refining Remote Assessment in Primary Care during COVID-19 

COVID-19-krisen har medført pludselig overgang til videokonsultationer samt et fald på 40% på henvendelser til den praktiserende læge i måneden op til påske. Der er behov for at kvalitetssikre implementeringen af den nye teknologi i sundhedsvæsenet. Projektet vil forbedre virtuelle konsultationer mellem den praktiserende læge og patient via bl.a. skræddersyede vejledninger, understøttende materialer til forbedring af fjernundersøgelse og en virtuel læringsportal.
Projektpartnere: Forskningsenhederne for Almen Praksis i Aarhus, Odense, København og Aalborg, Trifork Public, Coping Minds, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og European Society for Quality and Safety in Family Practice (EQuiP). 

 

Digitalt dagcenter til personer med demens

Målet med projektet er at udvikle, producere og udrulle et digitalt dagcenter til demensborgere og deres pårørende, som kan øge livskvaliteten for patienter med demens i en ekstraordinære situation som den nuværende sundhedskrise. Det digitale dagcenter skal:
a) give hjemmeboende demensborgere struktur og indhold i dagligdagen, når eksempelvis dagcentre er lukkede - og herved aflaste pårørende.
b) give dagcentermedarbejdere mulighed for at have dialog og kontakt med borgerne, så borgeren oplever genkendelighed og tryghed.
c) understøtte demensborgere på plejecentre og deres pårørende i at opretholde kontakt i perioder med besøgsrestriktioner.
Projektpartnere: Type2dialog Aps, GORM Agency, Alzheimerforeningen, Kommunernes Landsforening.

 

VirtLed - Virtuel ledelse under coronakrisen - nye krav til dansk ledelse

God ledelse er afgørende for medarbejderes trivsel. Især i en tid, hvor medarbejdere ikke er fysisk på arbejdspladsen. VirtLed understøtter virksomhedsledelser, ansatte og arbejdsgiverorganisationer med viden om virtuel ledelse, som er nødvendig for at arbejde i - og videre fra - krisesituationer som den nuværende coronakrise. Projektet understøtter både håndgribelige tiltag, som organisationer konkret og hurtigt kan tage i anvendelse, og undersøger hvilke blivende effekter coronakrisen har på virtuel ledelse.
Projektpartnere: Københavns Universitet, CBS, Dansk Industri.

 

SAFEHOUSE - Digital understøttelse af COVID-19 risikogrupper

Coronakrisen har medført et øget fokus på behandling af patientgrupper i isolation. SAFEHOUSE har som mål at udbrede NærKlinikkens model til lungepatienter i Region Sjælland. Ved at tilbyde særlige risikogrupper digitale løsninger, der gør det muligt for patienterne at følge deres tilstand gennem virtuel kontakt til sundhedsfagligt personale samt social virtuel kontakt med mennesker i samme situation, udbygges modellen til at kunne håndtere de udfordringer, den øgede isolation medfører. Det betyder, at man kan forebygge indlæggelser, reducere smitterisiko og mindske presset på sundhedsvæsenet samt øge følelsen af tryghed og frihed for borger og pårørende. 
Projektpartnere: Region Sjælland, Odsherred Kommune, CBS og Dansk Lungeforening.

 

COVIDtrace - Prevention of COVID-19 transmission among patients and healthcare workers in hospitals and nursing homes using intelligent contact tracing.

Smitteopsporing af COVID-19 er en tidskrævende, manuel og ressourcekrævende proces. COVIDtrace projektet skal automatisere processen og forhindre smittespredning af COVID-19 og andre typer infektioner. Formålet med projektet er at udvikle et værktøj baseret på mønstergenkendelses algoritmer, der kan fortælle, hvor og hvornår der sker smitteoverførsel på hospitaler og plejehjem. På den måde vil man hurtigt kunne teste eksponerede patienter og personale, iværksætte effektive karantæneprocedurer og rengøre beskidt udstyr.
Løsningen er datadreven og fungerer gennem sensorer på sæbe- og håndspritsdispensere samt et såkaldt token, som bæres af sundhedspersonalet. Systemet identificerer dem, der har været i tæt kontakt med en inficeret person, og vurderer risikoen for smitteoverførsel gennem algoritmer og indbygget data om håndhygiejneoverholdelse.
Projektpartnere: Konduto, DTU (desuden er Skejby og Plejecenter Sølyst med)

 

Covid-19 O2matic - Covid-19 Automatic oxygen therapy

O2matic har udviklet en iltrobot, der kan forbedre tilførslen af ilt blandt patienter med lungesvigt. Patienter med COVID-19 oplever lungesvigt forårsaget af betændelse i det mellemliggende væv i lungerne og væskeansamlinger i alveolerne. Det giver iltningsproblemer, hvilket er det største problem for COVID-19-patienter. I dette projekt undersøges virkningen af automatisk tilførsel af ilt ved behandling af COVID-19-patienter. Derudover undersøges det, om fjernaflæsning af iltrobotten reducerer smitterisikoen.
Projektpartnere: O2matic ApS, Hvidovre Hospital

 

RAM-COVID - Risk Assessment Modeling of COVID-19 Patients for Monitoring and Triage

På nuværende tidspunkt er det uklart, hvorfor nogle patienter, som er ramt af COVID-19, bliver alvorligt syge, mens andre kun oplever milde symptomer. Der findes endnu ingen risikovurderingsmodeller til at vurdere, hvilket behandlingsforløb en patient kan have brug for. Det vil dette projekt udvikle gennem et beslutningsværktøj baseret på kunstig intelligens, der ud fra røntgenbilleder af COVID-19 patienters lunger sammenholdt med behandlingsdata kan hjælpe med at vurdere, hvilket behandlingsforløb patienten kan have behov for. Med en automatisk realtidsløsning som denne, er det muligt at aflaste og effektivisere et i forvejen presset sundhedsvæsen. 
Projektpartnere: Cerebriu A/S, DIKU, Rigshospitalet I København

 

COVID19-MITC Trial Nation - COVID-19 Multiplying Infectious Disease Trial Capacity

Ved at øge kapaciteten til kliniske forsøg i seks meget erfarne kliniske forsøgsenheder, der danner centrum for infektionssygdom og immunmodulation, er det projektets mål at multiplicere antallet af kliniske forsøg, som de kliniske forsøgsenheder kan udføre. Via investeringen fra Innovationsfonden vil projektet øge kapacitet, infrastruktur og national koordinering for kliniske forsøg, hvilket giver agilitet og kan øge antallet af forsøg, som de kliniske forsøgsenheder vil kunne iværksætte - og samtidig bibeholde kvaliteten.
Projektpartnere: Trial Nation, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syd, Region Midtjylland, Region Nord.

 

COMBAT COVID-19 - induced adult respiratory distress syndrome

Mere end 50% af COVID-19 inficerede patienter med akut lungesvigt og behov for respiratorbehandling overlever ikke. Dette skyldes skade på kroppens mindste kar (kapillærer) og sværhedsgrad af kapillærskade kan måles med en biomarkør kaldet thrombomodulin (TM). Tidligere undersøgelser har vist, at patienter med svært organsvigt (også lungesvigt) havde et højt niveau af TM og at dette kunne reduceres ved behandling med prostacylin (Iloprost). Projektet vil teste hvorvidt prostacyclin (Iloprost) forbedrer lungefunktionen, og dermed mindsker behov for respiratorbehandling, hos COVID-19 patienter med akut lungesvigt og dermed potentielt øger overlevelsen.
Projektpartnere: Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, BioPorto AS, Endothel Pharma ApS

 

CoroNAT - Development of monoclonal antibody therapy for COVID-19

I projektet CoroNAT skal de bedste antistoffer fra raske patienter danne basis for ny behandling af de mest syge COVID-19-patienter.

Det er nu kendt, at enkelte COVID-19-patienter danner effektive antistoffer, mens andre ikke danner ret stærke antistoffer. I projektet vil Aarhus Universitet indsamle og analysere de naturligt dannede antistoffer fra patienter, der er blevet raske efter at have været smittet med COVID-19. De allermest effektive antistoffer vil blive identificeret og deres bindingsegenskaber overført til et udviklingssystem for rekombinante antistoffer hos Symphogen i Ballerup. Disse kunstige antistoffer vil blive sammenlignet med de bedste naturlige antistoffer. Perspektivet er storskala-produktion af kunstige og stabile antistoffer til behandling af patienter, baseret på de allerbedste naturlige antistoffer fra mennesker. Viden om antistofferne kan muligvis også anvendes til vaccine-udvikling.
Projektpartnere: Aarhus University/Department of Infectious Diseases, Symphogen A/S

 

BEHAVE - Applying behavioural insights in fighting COVID-19

Måden vi reagerer på information og opfører os på baggrund af den er særligt vigtigt, når det gælder om at bekæmpe en virussygdom som COVID-19. Ved at anvende indsigter og værktøjer fra adfærdsvidenskaben kan landets organisationer og enheder fra både den offentlige og private sektor bedre løfte opgaven. Projektet BEHAVE sammenfatter principper fra adfærdsvidenskaben i fire forskellige løsninger, der kan hjælpe organisationer på kort og lang sigt. De fokuserer på adfærdsændrende kommunikationspraksis, et tiltag, der aktiverer virksomheder og giver dem mulighed for signalere deres præventive løsninger, optimering af præventive løsninger på baggrund af adfærdsvidenskabens principper og sikring af optimal håndtering af risikofaktorer på hospitalerne.
Projektpartnere: iNudgeYou Aps, Manufakt

 

UNI911 - TRIPLE-action inhalation treatment for COVID-19

Gammelt lægemiddel mod bændelorm testes nu som behandling mod COVID-19. UNI911 fra danske UNION therapeutics A/S er baseret på et både kendt og sikkert lægemiddel, der anvendes til bl.a. behandling af bændelorm. Aktivstoffet i lægemidlet står på WHO´s liste over essentielle lægemidler, og i UNI911 kombineres det med hjælpestoffer i en helt ny sammensætning. UNI911 har potentiale i behandling af COVID-19, da det både indeholder antibakterielle og antiinflammatoriske egenskaber og viser stort potentiale til at eliminere virussen i luftvejene og reducere inflammation i lungevævet forsaget af infektionen. Formålet med projektet er at udføre de altafgørende kliniske tests, så man kan verificere både virkningen og sikkerheden ved brug af UNI911. Første fase er test på raske frivillige, der løbende testes og monitoreres på deres lungefunktion. Anden fase gælder test på COVID-19 patienter med milde til moderate symptomer, der ligeledes overvåges og monitoreres nøje for at se, om behandlingen har den ønskede effekt.
Projektpartnere: UNION therapeutics A/S, sammen med bl.a. Trial Nation og Bispebjerg hospital

 

AI4COVID - Artificial Intelligence for COVID-19

Akutberedskabet og andre sundhedsrådgivningslinjer er under enormt pres. Ved brug af kunstig intelligens vil dette projekt analysere patientopkald og automatisk kortlægge patienter, der er - eller har risiko for at være – smittet med COVID-19, hvilket bl.a. kan bruges til planlægning af ressourcer. Derudover vil projektet udvikle et værktøj, der hjælper sundhedspersonalet med at identificere, om en patient er smittet samt minde om, hvilke forholdsregler patienten i så fald skal tage. På den måde kan man hurtigere identificere højrisikopatienter og forkorte opkaldstiden. For at mindske antallet af ukritiske opkald udvikles et online-værktøj, der skal hjælpe personer med at følge egen udvikling og på den måde selv vurdere egen risiko for smitte.

Projektpartnere: Corti ApS, Region Hovedstaden (Seattle Fire department)

 

Opdateres løbende. Senest opdateret 28.05.2020 kl. 08.52