Stort antal ansøgninger til Innovationsfondens Grand Solution-opslag

Der har netop været deadline for de fem nyeste Grand Solutions-opslag hos Innovationsfonden. I alt har fonden modtaget hele 151 ansøgninger. fordelt på følgende opslag:

  • Åbent opslag (ramme på ca. 150 mio. kr., ansøgt for i alt 1.640 mio. kr.)
  • Cirkulær Plastøkonomi (ramme på ca. 50 mio. kr., ansøgt for i alt 193 mio. kr.)
  • Drone- og robotteknologier (ramme på ca. 20 mio. kr., ansøgt for i alt 105 mio. kr.)
  • Digital teknologi til kompetenceløft (ramme på ca. 30 mio. kr., ansøgt for i alt 174 mio. kr.)
  • Nationalt Center for forskning i digitale teknologier (ramme på maks. 100 mio. kr., ansøgt for i alt 100 mio. kr.)

De fire generelle vurderingskriterier for alle innovationsprojekter inden for fondens program Grand Solutions, er kvalitet i videnskab og innovation, den konkrete værdiskabelse for Danmark, projektets effektivitet og implementering af projektets resultater.

Allerede primo oktober kommer der svar tilbage fra Innovationsfonden, om man er inviteret til interview på baggrund af sin ansøgning.

Projekter, der bliver inviteret til interview med deltagelse af fondens faglige Scientific Officers og ofte ledelse og bestyrelse i uge 44 i Århus og uge 45 i København, bliver også vurderet af eksterne internationale peers, og der er mulighed for at skrive partshøringssvar inden interviews.

Endeligt svar – og dermed tilsagn om investering – fra Innovationsfondens bestyrelse vil være klar primo december, og efter kontraktforhandling og eventuel tilretning og forbedringer kan projekterne påbegyndes i starten af første kvartal 2020.

Får man afslag – eller har brug for vejledning - er man altid velkommen til at tage kontakt til Innovationsfonden.  Vi vil altid arbejde for at få de mest værdiskabende innovationsprojekter gjort til virkelighed.

Der er to Grand Solution-runder hvert år – og næste deadline er for de tematiske opslag ultimo februar 2020. Man bør erfaringsmæssigt allerede nu arbejde med at sammensætte et eventuelt projekt, hvis man vil ansøge.