Teknologi og innovation

Teknologi og innovation, der bidrager til at udvikle produktionen og skabe arbejdspladser i Danmark

Innovationsfonden investerer i forskning og udnyttelsen af de teknologiske muligheder og innovation, som kan bidrage til at skabe vækst og værdi i Danmark.

Fondens investeringer skal skabe grobund for, at danske virksomheder og udenlandske virksomheder placeret i Danmark kan udvikle produkter og nye videnbaserede løsninger, der bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark.

Investeringerne kan bl.a. understøtte udviklingen af robot- og droneteknologi og anden automatiseret produktionsteknologi.

Innovationsfonden investerer også i projekter, som bidrager til udviklingen af det digitale område, herunder kunstig intelligens og digital omstilling. Det gælder også projekter, som skaber ny viden om digitaliseringens betydning for mennesker og samfund eller undersøger etiske og moralske aspekter af den nye teknologiske udvikling og brug af kunstig intelligens i en dansk kontekst.

Fonden kan desuden investere i projekter, som bidrager til at skabe bedre og mere skånsomme arbejdspladser i Danmark til gavn for medarbejderne og virksomhedernes bundlinje via f.eks. forskning i fysisk, psykisk og kemisk arbejdsmiljø eller nye organiserings- og virksomhedsformer.

Læs aftalen om forskningsreserven 2021

Mere info
Kontakt

Michael Adsetts Edberg Hansen
M: 6190 5037
E: michael.hansen@innofond.dk

Børge Lindberg
M: 6190 5012
E: boerge.lindberg@innofond.dk

Jakob Dahl Wedel
M: 6190 5031
E: jakob.wedel@innofond.dk