Vandbesparelser fører til milliongevinst

Fiskemelsfabrikken TripleNine har i mange år arbejdet på at optimere forbruget af vand. Deltagelse i partnerskabet DRIP, der ledes af Landbrug & Fødevarer, har givet virksomheden yderligere fokus på at finde løsninger, der reducerer vandforbruget og som sidegevinst giver store energibesparelser. Ny investering i fuldskalaanlæg og årlig millionbesparelse på vej.

Fiskemelsfabrikken TripleNine i Thyborøn har i DRIP-partnerskabet gennemført et pilotprojekt, der skal hjælpe virksomheden med at spare på vandet.

Når de ansatte hos TripleNine losser fisk fra kutterne ind på fabrikken foregår det ved hjælp af vand, der tilføres for at hjælpe pumpningen af fisk på vej. I dag genbruges dette ’lossevand’ så mange gange som muligt for til sidst at blive ledt ind på fabrikken, hvor vandet dampes af og resttørstoffet opsamles – processer, der har et signifikant vand- og energiforbrug.

Derfor har TripleNine sammen med Teknologisk Institut udført en række laboratorie- og pilottests for at undersøge, hvordan man undervejs i processen kan behandle lossevandet, så det bliver muligt at genbruge det endnu flere gange.

”Vi bruger i dag ca. 16.000 m3 vand årligt i forbindelse med losning af fisk. Alt det vand ender i sidste ende i vores inddamper. Det kræver rigtig meget energi at dampe så store mængder vand af, hvilket sætter sit tydelige præg på elregningen. Kan vi derfor gentænke processen, så vi reducerer vandforbruget til losning, så opnår vi samtidig en stor energibesparelse. Det er sund fornuft både for miljøet og for vores forretning,” siger energi- og miljøchef, Jacob Rasmussen, som er projektleder på TripleNine’s DRIP-projekter.

”Testene har vist, at det godt kan lade sige gøre at behandle vandet, så der opnås en vandkvalitet, der sagtens kan genbruges. Vi har sammen med TripleNine været inde og arbejde på en ny måde med nogle teknologier, der ellers er velkendte. At vi har sat de forskellige partnere sammen i DRIP gør, at der kommer nye tilgange og en masse know-how på banen, som alt sammen bidrager til at finde nye måder at spare vand i fødevareindustrien,” siger projektleder Michelle Lison Rebsdorf fra Teknologisk Institut.

Og Jacob Rasmussen er enig i, at TripleNine har haft stor gavn af at være en del af projektet.

”Projektet har vist, at potentialet er til, at vi realistisk set kan spare 50-70 % af de 16.000 m3 vand vi bruger til losning hvert år. Men projektet handler om meget mere end vandbesparelser, fordi vand og energi hænger så tæt sammen hos os. Når vi sparer vand, så sparer vi også energi, og det har projektet for alvor gjort os klogere på,” fortæller Jacob Rasmussen.

TripleNine investerer nu i en fuldskala version af systemet, som har potentiale til at spare virksomheden en million kroner om året på vand- og energiregningen. Anlægget tages i brug i 2019.

DRIP-partnerskabet, der drives af Landbrug & Fødevarer, har deltagelse af 18 fødevarevirksomheder, teknologivirksomheder og videnpartnere og er støttet af Innovationsfonden. Formålet er at gøre den danske fødevareindustri endnu mere vandeffektiv. Det skal gøres ved at udvikle nye bæredygtige vand- og produktionsteknologiske løsninger og koncepter, så danske fødevarevirksomheder kan producere mere med mindre vand.

Læs også: Nye processer skaber markant mindre vandspild

Fakta om projektet
Investering

Program: Grand Solutions

Fondens investering: 50 mio.

Samlet budget:  97 mio.

Varighed af projektet: 6 år

Officiel titel: Drip

Læs mere om projektet på: drippartnership.dk