Jens Maaløe

Vejen mod Innovationsfonden anno 2018

Forskning og innovation ændrer verden og vores hverdag. Det kan være via et grønnere samfund, bedre sundhed eller en mere konkurrencedygtig økonomi.

Af Jens Maaløe, bestyrelsesformand for Innovationsfonden

Da Innovationsfonden blev etableret i 2014 var den første opgave at skabe en klar profil, som kunne bane vej for samfundsmæssige resultater. Nu er de første fire år i Innovationsfonden gået, og tiden er inde til den lovbestemte 2018-evaluering af fonden.

Uddannelses- og forskningsministeren har på den baggrund nedsat et internationalt ekspertpanel, der skal evaluere på fondens formål og rolle i det samlede forsknings- og innovationssystem. Ekspertpanelet kan ses på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

For at skabe et godt grundlag for panelets arbejde har Uddannelses- og forskningsministeren bedt Innovationsfonden om at skrive en selvevaluering.

Som bestyrelsesformand er det mig en glæde at dele fondens selvevaluering med alle interesserede. 

Innovationsfondens selvevaluering kan læses nedenfor.

Under arbejdet med Innovationsfondens evaluering har det stået klart for mig, hvor meget Innovationsfonden har udrettet på fire år, ja faktisk er vi nået længere end jeg havde troet i denne korte periode. På det organisatoriske niveau har vores nye governance-model med fagligt funderet medarbejdere vist sig at fungere over al forventning. Den spændvidde som Innovationsfonden har i værdikæden, fra den tidligste forskning og hele vejen til markedet, skaber løsninger, der allerede i dag har stor værdi for samfundet. Vi har samlet nogen af resultaterne i Danmark på verdenskortet og på fondens hjemmeside.

Innovationsfonden er netop nu ved at bygge sit nye hovedkontor op i Aarhus – og ekspandere afdelingerne i Aalborg, Odense. Det nuværende hovedkontor i København bliver lukket midt i 2019 og et mindre antal medarbejdere vil flytte til nye, mindre lokaliteter. Det betyder i praksis, at fonden i den kommende tid kan byde en række nye medarbejdere velkommen. Jeg håber, at de nye medarbejdere vil tage sig tid til at fordybe sig i selvevalueringsrapporten og få et gennemgribende indblik i, hvordan vejen har set ud frem mod Innovationsfonden anno 2018.

Det er vigtigt, at vi alle ved, hvor fonden kommer fra, når dygtige kræfter nu skal i gang med at designe en endnu bedre Innovationsfond til fremtiden.

God læselyst!

Jens Maaløe

Fakta
Fondens selvevaluering

Self-evaluation of the role, tasks and organisation of IFD and its position in the Danish Research and Innovation system. (English only)
 

Dokumenter
Kontakt

Pernille Rype, kommunikationschef i Innovationsfonden

Tlf. 61905060, Mail: pernille.rype@innofond.dk