""

Ventilationsteknologi fra Glyngøre skal køle grise i Asien

Varmestress hos højproduktive søer i Asien og Sydamerika kan have store økonomiske og dyrevelfærdsmæssige konsekvenser. Med en investering fra Innovationsfonden skal forskere i samarbejde med en af Europas største virksomheder inden for landbrugsventilation udvikle bedre og mere intelligent ventilation i de varme svinestalde.

En moderne so er i dag fremavlet til at få op til 18 pattegrise på et kuld. Det er næsten en fordobling på få årtier.

De mange pattegrise giver ekstra varme til soens krop, mens den er drægtig - og utilstrækkelig køling kan give problemer i forhold til dyrevelfærden, da det øger risikoen for varmestress hos moderen.

Når soen har faret, er varmestress årsag til nedsat mælkeproduktion hos soen og dermed reduceret vækst hos smågrisene, risiko for øget dødelighed og en generelt forringet dyrevelfærd.

Problemet er særligt udtalt i tropiske og subtropiske lande som Vietnam, Filippinerne, Kina og Mexico, hvor svineproduktionen i disse år boomer, og udetemperaturen ofte ligger over 25 grader.

Den problemstilling skal et nyt projekt nu afhjælpe ved brug af effektiv, intelligent ventilation.

- Det er meget vigtigt, at søerne har det tilstrækkeligt køligt. Indtil nu har man i ventilationsberegninger ikke i tilstrækkelig grad taget højde for de højt produktive søers individuelle ventilations- og varmebehov. Netop det er målet med vores projekt, siger seniorforsker og projektleder Guoqiang Zhang fra Institut for Ingeniørvidenskab Aarhus Universitet og understreger, at man med et optimalt klima for søerne kan undgå varmestress.

Man kan dog ikke bare skrue op for køleknappen - for samtidig med, at søerne skal holdes kølige, har de nyfødte smågrise behov for et varmt klima for at udvikle sig bedst muligt. Derfor er der behov for en intelligent styring af ventilationen, som sikrer optimale levevilkår for både søer og smågrise.

- Varmestress blandt søer er en væsentlig faglig problemstilling, som vi har stort fokus på. Hvis grisene har det godt, så producerer de også godt. Over halvdelen af verdens grise findes i Kina, og størstedelen af dem befinder sig i et klima, der er varmere end det danske. Derudover er klimaet meget fugtigt, og lige som for os mennesker kan den kombination af varme og fugt være kritisk for grisenes velbefindende, siger agronom Poul Pedersen, der er systemudvikler ved virksomheden SKOV A/S, der deltager i projektet.

I et tidligere projekt med Innovationsfonden kom forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med SKOV A/S i mål med blandt andet at udvikle en ny og intelligent styret ventilator til kyllingefarme. Ventilatoren og styringssystemet har skabt store eksportindtægter.

Det er den viden, det nye projekt bygger videre på.

Fakta og kontakt
Investering

Program: Grand Solutions

Innovationsfondens investering: 9,6 mio.

Samlet budget: 12,9 mio.

Varighed: 4 år

Officiel titel: Optimal cooling for high productive sows in hot climate, OpCool

Kontakt

Guoqiang Zhang, seniorforsker, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Tlf.: 2548 1821, e-mail: guoqiang.zhang@eng.au.dk

Poul Pedersen, systemudvikler Climate Systems R&D, SKOV A/S
Tlf.: 5213 5567, e-mail ppe@skov.dk

Svend Morsing, teknologimanager, SKOV A/S
Tlf.: 2566 0040, e-mail: smo@skov.dk

Anders Leegaard Risis, miljøteknologichef, SEGES
Tlf.: 2086 2870, e-mail: anr@seges.dk

Bjarne Schmidt Bjerg, lektor, Københavns Universitet
Tlf.: 3533 3586, e-mail: bsb@sund.ku.dk

Thomas Bjerre, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5019, e-mail: thomas.bjerre@innofond.dk