Mand med kikkert

Vi søger en økonomi- og administrationschef

Vil du være en del af direktionen med ansvar for Innovationsfondens investerings-og driftsbudget samt administration og IT? Har du solid ledelseserfaring og vil være med til at drive fremtidens løsninger inden for klima, velfærd og sundhed? Så er du måske Innovationsfondens nye økonomi- og administrationschef.

Din nye hverdag

Som økonomi- og administrationschef i Innovationsfonden har du både ansvar for fondens investerings-og driftsbudget og for fondens administration og IT. Du skal, i samarbejde med fondens øvrige direktion og bestyrelse, sikre professionel økonomistyring, herunder budgetlægning af både fondens investerings- og driftsbudget, løbende afrapportering til fondens bestyrelse, ledelsesgruppe og eksterne parter mv., årsafslutning, og du har ansvaret for kontakt til Rigsrevisionen, Statens Administration m.fl. og fondens tilsynsmyndighed.

Du har også ansvaret for at sikre en effektiv og kundeorienteret behandling af regnskaber mv. fra fondens projekter og sikre samarbejde og sammenhæng i fondens samlede porteføljearbejde.

Du får ansvaret for at udvikle fonden mod en endnu mere datadrevet organisation, og du skal stille dig i spidsen for udvikling af fondens nye datastrategi. Som ansvarlig for fondens IT-infrastruktur skal du sikre, at fonden kan fungere som en effektiv virtuel arbejdsplads, og at de centrale sagsgange er solidt IT-understøttet. Endelig har du ansvaret for fondens ledelsessupport, jura og reception.

Du bliver en del af fondens direktion, og sammen med direktionen og den øvrige ledelsesgruppe skal du fortsætte implementering af fondens nye organisering og strategi. Ligeledes forventer vi, at du indgår aktivt i den generelle udvikling af fonden.

Du refererer til direktøren og har ansvaret for et større antal medarbejdere, hvoraf knap halvdelen ledes af en funktionsleder.

Om dig

Vi forestiller os, at du har solid ledererfaring, en uddannelsesmæssig baggrund inden for økonomi og har erfaring fra en lignende stilling. Det er en forudsætning, at du har erfaring fra en lignende stilling i en anden offentlig organisation – gerne statslig.

Du har personlig gennemslagskraft og du formår at vinde respekt og forståelse både internt og eksternt. Du har overblik, styr på detaljer og en proaktiv tilgang med fokus på samarbejde, optimering og understøttelse af fondens formål.

Vi forestiller os at du:

 • Har erfaring med udarbejdelse af budgetter, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse i offentlige organisationer – gerne i staten.
   
 • Kan sikre stabil drift, drive effektivisering af processer og sikre kundefokus i administrationen.
   
 • Har kendskab til finanslovsprocesser, revision og tilsyn i statsligt regi.
   
 • Har styr på offentlig forvaltning og formår at omsætte regler og rammer til at understøtte fondens aktiviteter uden unødigt bureaukrati, men med et klart blik for de forvaltningsmæssige rammer og principper.
   
 • Er en dygtig personaleleder, som sikrer høj trivsel, motivation og effektivitet blandt dine medarbejdere.
   
 • Kan skabe rammerne for en god faglig og professionel kultur i dine teams med fokus på kvalitet og udvikling.
   
 • Du kan sikre tværgående sammenhæng og forstår at inddrage medarbejderes ressourcer på tværs af teams.
   
 • Har interesse for fondens virkeområde og lyst til at tage et operationelt og strategisk ansvar for fondens udvikling.
   
 • Er løsningsorienteret og formår at skabe gode interne såvel som eksterne samarbejdsrelationer

Innovationsfonden

Innovationsfonden er sat i verden for at finde løsninger på samfundsmæssige udfordringer og skabe vækst og værdi for Danmark. Fonden er en uafhængig organisation under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har til formål at investere i iværksættere, forskere og virksomheder med potentiale til at skabe værdi for Danmark. Fonden investerer hvert år over 2 mia. kr. i forsknings- og innovationsprojekter og har en aktiv portefølje af projekter på knap 7 mia. kr.

En ambitiøs og social arbejdsplads

Vi er pt. ca. 60 engagerede medarbejdere i Innovationsfonden med forskellig faglig baggrund, der alle brænder for at gøre gode idéer til virkelighed. Omgangstonen er uformel og ”to the point”.

Du får arbejdssted i Aarhus sammen med din afdeling, men du skal påregne lejlighedsvis rejseaktivitet mellem fondens forskellige lokaliteter og i forbindelse med møder med fondens samarbejdspartnere.

Løn og ansættelsesvilkår

Du ansættes i Innovationsfonden som chefkonsulent med personaleansvar efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.  

Ansættelsesstedet er Aarhus, beliggende Europaplads 2, 4. sal, 8000 Aarhus.

Søg stillingen

Vi skal have din ansøgning, CV og eksamensbevis senest tirsdag den 10. august 2021.

Der vil blive afholdt samtaler i uge 33 og 34. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres personlighedstest. Disse kan om nødvendigt blive udført af tredjepart

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte HR chef Henrik Svendsen på mail kontakt@innofond.dk eller telefon 61 90 50 68 torsdag den 8. juli kl 9-11 samt mandag den 9. august kl 10-12.

Innovationsfonden ønsker at fremme ligestilling i alle dens aspekter. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn eller alder til at søge stillingen.