Op&Ned

Virksomheder tester innovative idéer under nye rammer

Virksomheden OP&NED, der skaber byrum til børn og unge, er en af de fem virksomheder, der med støtte fra Innovationsfonden skulle have brugt Roskilde Festival som testlaboratorium til at opnå ny viden. Da Roskilde Festival 2020 er aflyst på grund af COVID-19, har Innovationsfonden tilbudt virksomhederne at gennemføre deres test på anden vis. For OP&NED har den alternative testløsning og COVID-19-situationens brud med hverdagen skabt grundlag for nye indsigter.

Under normale omstændigheder ville Roskilde Festival finde sted i juli. Her ville Innovationsfonden i samarbejde med festivalen skabe rammerne for et testlaboratorium, hvor udvalgte virksomheder kunne teste deres innovative ideer. Men i år er alt anderledes. Det betyder, at tre ud af de fem virksomheder, der skulle have testet på Roskilde, har sagt ja til Innovationsfondens tilbud om udvikle et nyt testgrundlag, så testene i stedet udføres på anden vis i løbet af 2020. De øvrige to virksomheder har valgt at rykke testene til næste års Roskilde Festival.

En af virksomhederne, der har valgt at gennemføre testene i år, er OP&NED, som skaber byrum til børn og unge.

-Vi vil gerne finde ud af, hvordan man bedst muligt skaber byrum til unge mellem 15-20 år. I kommunerne prøver man ofte at holde de unge væk fra legepladserne, fordi de larmer og sviner. Når man er teenager, må man ikke længere være den, man er, fordi det er irriterende for andre. Det betyder, at de har ikke nogen steder, at de kan gå hen, siger Marie Astrup, direktør i OP&NED.

COVID-19 gav mulighed for nye refleksioner

COVID-19-pandemien satte en brat stopper for det testdesign, som skulle have været brugt fysisk på Roskilde Festival. Derfor måtte virksomheden tænke anderledes, og udviklede et testdesign inden for de digitale rammer, der var til rådighed. Det betyder, at de blandt andet udsendte et spørgeskema, der skal give indsigt i de unges egne tanker. Derudover har de indsamlet fotos fra de unge selv og via unge fotografer med det formål at lave en fotobog, der skal dokumentere, hvordan unge bruger byrummet, og bidrage med konkrete løsninger. Det har vist sig ikke at være en dårlig løsning, da det ser ud til, at bruddet med hverdagen kan give nye indsigter.

- Det at skabe viden om hverdagen, kan vi se fungerer godt, når man bryder med de vante rammer, som under hjemsendelsen i forbindelse med corona. Vi kan allerede nu se, at de unge bedre har kunnet reflektere over hverdagen, når de har været væk fra den, og det ser vi frem til at dykke yderligere ned i, når vi skal analysere dataen, fortæller Marie Astrup.

Foreløbige resultater underbygger tidligere erfaringer

De næste par måneder skal virksomheden bearbejde den indsamlede data, så det kan anvendes til at komme med anbefalinger til, hvad man skal have for øje, når man skaber byrum til unge. En af de indsigter, som de foreløbige testresultater er med til at understrege, er, at samskabelse er vigtig for dannelsen af gode byrum til unge.

-Der er stor forskel på, hvad de unge efterspørger. Men en ting, som vi ved, er, at det er vigtigt at de unge får en form for ejerskab over det område, der bliver skabt. Det gør de bedst ved selv at være med til at skabe det, for ellers bliver det ligegyldigt for de unge, siger Marie Astrup.

I mange år har man kommunalt fokuseret på at lave pladser, hvor unge kan udføre parkour og på andre måder være aktive, men det er påfaldende at ingen af respondenterne fra undersøgelsen taler om parkour, skate eller bold. Nogen ønsker hyggelige pladser, hvor man kan lave mindre aktive aktiviteter, hvor andre har behov for pladser, hvor man kan høre høj musik uden at være til gene for andre. Det er derfor vigtigt med en individuel vurdering fra by til by, mener Marie Astrup.

-Vi går nu for alvor i gang med at behandle den data, som vi har fået ud fra vores test og ser frem til at få nye indsigter i, hvordan man bedst muligt skaber byrum, som de unge tager til sig. Håbet er, at vi med vores erfaring og de nye indsigter kan være med til at skabe byrum, hvor de unge føler sig inkluderet, siger Marie Astrup.

Testen er udviklet af design- og aktionsbureauet Urbanistas og virksomheden Kintsugi Design har bidraget med digital viden og metoder til at nå de unge.