Gnister lys stockfoto

Yderligere 50 mio. kr. til Grand Solutions ”Åbne opslag 2019”

Det er allerede nu muligt at sende ansøgninger på de i alt fem nye Grand Solutions-opslag med deadline d. 20. august 2019 kl 12:00. Den økonomiske ramme for det åbne opslag øges fra 100 til i alt 150 mio. kroner.

Innovationsfonden har i øjeblikket åbent for ansøgninger til fem nye Grand Solutions-opslag.

  • Åbent opslag (ÆNDRING: Ramme på ca. 150 mio. kr.)
  • Cirkulær Plastøkonomi (Ramme på ca. 50 mio. kr.)
  • Nationalt Center for forskning i digitale teknologier (Ramme på maks. 100 mio. kr.)
  • Drone- og robotteknologier (Ramme på ca. 20 mio. kr.)
  • Digital teknologi til kompetenceløft (Ramme på ca. 30 mio. kr.)

Rammen for det åbne opslag er forøget til 150 mio. kroner, således at Innovationsfonden effektivt kan udmønte den aftalte fordeling af forskningsreserven og midler fra finansloven 2019, herunder den tematiske øremærkning.

Opslag søges via e-grant.dk, der er den fælles ansøgningsportal.

De fire generelle vurderingskriterier for Grand Solution innovationsprojekter er.

  • Kvalitet i videnskab og innovation
  • Den konkrete værdiskabelse for Danmark
  • Projektets effektivitet
  • Implementering af projektets resultater.

Cirka primo oktober forventes ansøgere at få svar fra Innovationsfondens bestyrelse på, om man er inviteret til interview.

Interviews afholdes i uge 44 og 45 i Aarhus og København. Projekter, der bliver inviteret til interview, bliver også vurderet af eksterne internationale peers, og der er mulighed for at skrive partshøringssvar inden interviews, der er med deltagelse af fondens Scientific Officers, ledelse og bestyrelse.

Endeligt svar fra Innovationsfondens bestyrelse vil være klar cirka primo december og efter kontraktforhandlingen, kan projekterne startes allerede i første kvartal 2020.