Kick-off

Når I har fået godkendt jeres ansøgning, skal alle virksomhedsvejledere, universitetsvejledere og ErhvervsPhD-kandidater deltage i et fælles kick-off. Forberedelse inkluderer en poster om dit projekt.

Alle ErhvervsPhD-studerende og de primære vejledere skal deltage i et kick-off, når I har fået godkendt et ErhvervsPhD-projekt.

Møderne har følgende formål:
•    At klæde projektparterne på til et godt samarbejde
•    At give mulighed for at netværke på tværs af projekterne
•    At lade Innovationsfonden møde de projekter, vi har investeret i

Programmet inkluderer forskellige aktiviteter, der ruster til et godt samarbejde og giver indblik i andres gode idéer til samarbejde og projektindhold. I skal bl.a. formidle jeres projekt ved en poster session. I skal ikke holde oplæg om posteren, men være til rådighed for andre, der gerne vil høre nærmere om projektet (se guide til højre).

OBS: Posteren skal både medbringes fysisk til Kick-off-mødet og sendes til erhvervsforsker@innofond.dk forinden.

Program

(der kan ske ændringer i programmet)

10.15 - 11.00 Registration

11.00 – 11.20 Welcome - why are we meeting today?

11.20 – 11.30 Learn from the best – watch movie clips with good advice from Industrial PhD partners

11.30 – 12.15 Poster session – communicate your project and identify peers

12.15 – 12.30 Get to know your obligations as Industrial PhD partners

12.30 – 12.40 Learn from the best – watch movie clips with good advice from Industrial PhD partners

12.40 – 13.10 Eat a nice lunch and network

13.10 – 15.10 Live through the Industrial PhD experience and solve critical Industrial PhD dilemmas by playing Trilemma – The Industrial PhD Board Game

15.10 - 15.40 Have a snack and a cup of coffee while you discuss the learnings from the day with your own colleagues

15.40 – 16.30 Stay and have a meeting with your project partners (optional) 

Datoer for næste kick-off møder

 • 8. marts 2018
 • 29. august 2018

Møderne holdes på Nationalmuseet i København.

Tilmelding

Vær opmærksom på, at alle deltagere skal tilmeldes med angivelse af navn og de øvrige oplysninger, der er angivet i tilmeldingsblanketten.

Vejledere er ikke automatisk tilmeldt, fordi kandidaten har tilmeldt sig. I kan enten tilmelde jer hver for sig, eller én kan tilmelde alle deltagere fra projektet.

Hvert projekt skal undervejs formidle projektet under en poster session

Guide til poster

 • Projektfakta
  Projektparter og titel – karakteristika om virksomhed, universitet/institut og studerende samt billede af den studerende, så interesserede kan finde vedkommende blandt deltagerne
 • Problem og løsning
  Hvilket problem løser dit projekt?
  Hvad er dit projekts forskningsbidrag?
  Hvad er dit projekts forretningsmæssige og kommercielle potentiale?
  Hvad er dine specifikke forskningsmæssige- og forretningsmæssige udfordringer?
 • Andre relevante fakta og/eller best practice
  Andre relevante fakta og/eller dit bedste råd til at gennemføre et succesfuldt ErhvervsPhD-projekt 

Posteren skal have ét af følgende formater: A1, mål 594 × 841 mm., eller A2, mål 420 × 594 mm. De vil blive hængt op med elefantsnot.

Bemærk

Hvis man er bosat i udlandet eller har deltaget i et kick-off indenfor de sidste tre år, behøver man ikke deltage.