Kick-off

Når I har fået godkendt jeres ansøgning, skal alle virksomhedsvejledere, universitetsvejledere og ErhvervsPhD-kandidater deltage i et fælles Kick-off-møde. Forberedelse inkluderer en poster om dit projekt.

Alle ErhvervsPhD-studerende og de primære vejledere skal deltage i et kick-off, når I har fået godkendt et ErhvervsPhD-projekt.

Møderne har følgende formål:
•    At klæde projektparterne på til et godt samarbejde
•    At give mulighed for at netværke på tværs af projekterne
•    At lade Innovationsfonden møde de projekter, vi har investeret i.

Programmet inkluderer forskellige aktiviteter, der ruster til et godt samarbejde og giver indblik i andres gode idéer til samarbejde og projektindhold. I skal bl.a. vise jeres projekt ved en poster session. I skal ikke holde oplæg om posteren, men være til rådighed for andre, der gerne vil høre nærmere om projektet (se guide til højre).

OBS: Posteren skal både medbringes fysisk til Kick-off-mødet og sendes til erhvervsforsker@innofond.dk forinden.

Program

9.00 - 10.00 Registration

10.00 - 10.15 Welcome - why are we meeting today?

10.15 - 10.20 Learn from the best – watch movie clips with good advice from Industrial PhD partners

10.20 - 10.50 Poster session – communicate your project and identify peers

10.50 - 10.55 Learn from the best – watch movie clips with good advice from Industrial PhD partners

10.55 - 11.55 Live through the Industrial PhD experience and solve critical Industrial PhD dilemmas by playing Trilemma – The Industrial PhD Board Game (1. round)

11.55 - 12.30 Eat a nice lunch and network

12.30 - 13.30 Live through the Industrial PhD experience and solve critical Industrial PhD dilemmas by playing Trilemma – The Industrial PhD Board Game (2. round)

13.30 - 14.00 Stay and have a meeting with your project partners (optional). 

Datoer for næste Kick-off møder

 • 29. august 2018

Mødet holdes på Nationalmuseet i København.
Det næstkommende møde holdes ultimo februar/primo marts 2019.

Tilmelding

Vær opmærksom på, at alle deltagere skal tilmeldes med angivelse af navn og de øvrige oplysninger, der er angivet i tilmeldingsblanketten.

Vejledere er ikke automatisk tilmeldt, fordi kandidaten har tilmeldt sig. I kan enten tilmelde jer hver for sig, eller én kan tilmelde alle deltagere fra projektet.

Hvert projekt skal undervejs vise projektet under en poster session

Guide til poster

 • Projektfakta
  Projektparter og titel – karakteristika om virksomhed, universitet/institut og studerende samt billede af den studerende, så interesserede kan finde vedkommende blandt deltagerne
 • Problem og løsning
  Hvilket problem løser dit projekt?
  Hvad er dit projekts forskningsbidrag?
  Hvad er dit projekts forretningsmæssige og kommercielle potentiale?
  Hvad er dine specifikke forskningsmæssige- og forretningsmæssige udfordringer?
 • Andre relevante fakta og/eller best practice
  Andre relevante fakta og/eller dit bedste råd til at gennemføre et succesfuldt ErhvervsPhD-projekt 

Posteren skal have ét af følgende formater: A1, mål 594 × 841 mm., eller A2, mål 420 × 594 mm. De vil blive hængt op med elefantsnot.

Bemærk

Hvis man er bosat i udlandet eller har deltaget i et kick-off indenfor de sidste tre år, behøver man ikke deltage.