Kick-off

Når I har fået godkendt jeres ansøgning, skal alle virksomhedsvejledere, universitetsvejledere og ErhvervsPhD-kandidater deltage i et fælles kick-off. Forberedelse inkluderer en poster om dit projekt.

Alle ErhvervsPhD-studerende og deres vejledere skal deltage i et kick-off, når de har fået godkendt et ErhvervsPhD-projekt.

Møderne har følgende formål:
•    At klæde projektparterne på til et godt samarbejde
•    At give mulighed for at netværke på tværs af projekterne
•    At lade Innovationsfonden møde de projekter, vi har investeret i

Programmet inkluderer forskellige aktiviteter, der ruster til et godt samarbejde og giver indblik i andres gode idéer til samarbejde og projektindhold. Deltagerne skal bl.a. formilde deres projekt ved en poster session. (Se guide til højre

Tilmelding

 • Vær opmærksom på, at alle deltagere skal tilmeldes med angivelse af navn og de øvrige oplysninger, der er angivet i tilmeldingsblanketten.
 • Vejledere er ikke automatisk tilmeldt, fordi kandidaten har tilmeldt sig. I kan enten tilmelde jer hver for sig eller en kan tilmelde alle deltagere fra projektet.
 • Hvert projekt skal undervejs formidle projektet under en poster session

Guide til poster

 • Projekt fakta
  Projektparter og titel – karakteristika om virksomhed, universitet/institut og studerende
 • Problem og løsning
  Hvilket problem løser dit projekt?
  Hvad er dit projekts forskningsbidrag?
  Hvad er dit projekts forretningsmæssige og kommercielle potentiale?
  Hvad er dine specifikke forskningsmæssige- og forretningsmæssige udfordringer?
 • Andre relevante fakta og/eller best practice
  Andre relevante fakta og/eller dit bedste råd til at gennemføre et succesfuldt ErhvervsPhD-projekt 

Posteren kan have følgende formater: A1, mål 594 × 841 mm., eller A2, mål 420 × 594 mm. På Nationalmuseet vil de blive hængt op med nåle og på Centralværkstedet med elefantsnot.

Bemærk

Kick-off er kun obligatorisk for parter i projekter godkendt efter den 29. april 2013. Hvis man er bosat i udlandet eller har deltaget i et kick-off indenfor de sidste tre år, behøver man ikke deltage.